Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Екологічно-чисті шляхи виробництва електричної енергії

Екологічно-чисті шляхи виробництва електричної енергії

Назва:
Екологічно-чисті шляхи виробництва електричної енергії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,30 KB
Завантажень:
34
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Екологічно-чисті шляхи виробництва електричної енергії”


ПЛАН
1. Екологічна шкода від традиційних виробництв електроенергії. Шляхи пошуку екологічно-безпечної електроенергетики
2. Вітрові електричні станції
3. Припливні електростанції (ПЕС)
4. Сонячні та космічні електростанції
5. Геотермальна енергія
6. Використана література
1. Екологічна шкода від традиційних виробництв електроенергії. Шляхи пошуку екологічно-безпечної електроенергетики
Одним з перс-пективних шляхів вирішення проблеми виходу з енергетичної кризи є залучення до паливно-енергетичного балансу України нетради-ційних поновлюваних джерел енергії (енергія сонця, вітру та ін.).
Оцінка потенційних можливостей використання цих видів енергії на території України свідчить, що їх запаси досить значні. Широке впровадження і використання енергії нетрадиційних дже-рел може дати до 1800 млрд. кВт * год електроенергії на рік. Ви-користання нетрадиційних джерел енергії дає змогу покращити екологічну обстановку в регіонах, замінити і зекономити дефіцит-не паливо, вирішити певні соціально-економічні проблеми сіль-ської місцевості, які не мають централізованого енергопостачання, тощо. Географічне положення України дозволяє розвивати усі напрями нетрадиційної енергетики, і особливо використання енер-гії вітру, сонця, геотермальної, біомаси.
Електроенергетика України являє со-бою складну організаційно-технічну систему, численні об'єкти якої (ГРЕС, ТЕЦ, ГЕС, АЕС, лінії електропередач, водойми — охолоджувачі, шлакоохолоджувачі, шлакозоловідвали, сховища радіоактивних відходів та ін.) розосереджені по території, функ-ціонують у безперервно змінних умовах природного середовища. Серед забруднювачів природного середовища найбільш масш-табними і шкідливими є газопилові викиди теплової енергетики. Небезпека об'єктів теплової енергетики для населення і природ-ного середовища України обумовлена їх розміщенням (особливо потужних ТЕС) у великих містах та густонаселених районах, а також наявністю в їх викидах, крім основних токсичних домішок (сірчистий ангідрид та окисли азоту), дрібнодисперсного попелу окису вуглецю і таких канцерогенів, як бензопірен, окис ванадію, високомолекулярних органічних сполук тощо.
Крім забруднення атмосфери, викиди енергетики інтенсивно забруднюють атмосферну вологу і опади за рахунок розчину в них окислів сірки і азоту; поверхню, грунти, рослинність — за рахунок випадання на них пилу, забрудненого дощу та снігу; по-верхню вод — за рахунок осідання на водні об'єкти шкідливих речовин та змиву їх у річки і водойми дощовими струмками. На-слідком такого забруднення земної поверхні є закислення сільсь- когосподарських земель та накопичення у грунтах важких мета-лів з вугільного попелу, що пригнічує розвиток лісових біоцено-зів, знижує урожайність сільськогосподарських культур і забруд-нює небезпечними для людини сполуками продукти харчування. Найбільш небезпечними в цьому відношенні є вугільні ТЕС, які використовують високозольне і сірчане вугілля.
З інших (крім пилогазових викидів) небезпечних для навко-лишнього середовища видів впливу ТЕС слід відзначити скиди хімічно забруднених стоків в річки і водойми, теплове їх забруд-нення, що різко змінює і погіршує термічний і гідрохімічний ре-жим поверхневих вод, пригнічує водні біоценози.
Основними шляхами забезпечення екологічної безпеки тради-ційної теплової енергетики є економія споживання електричної і теплової енергії, збагачення палива і вдосконалення процесів йо-го спалювання з метою зменшення викидів вуглецю та окислів азоту, впровадження високоефективного пило- та газоочисного обладнання, утилізація уловлених відходів та розробка економіч-них важелів екологізації енергетики.
2. Вітрові електричні станції
Новітні досліджен-ня направлені переважно на вироблення електрич-ної енергії за рахунок енергії вітру. Споруджуються ВЕС переважно постійного струму. Вітряне колесо приводить у рух динамо-машину — генератор елект-ричного струму, який одночасно заряджає паралель-но з'єднані акумулятори.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Екологічно-чисті шляхи виробництва електричної енергії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок