Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Перелічіть відомі вам екологічні фактори і дайте їм коротку характеристику

Перелічіть відомі вам екологічні фактори і дайте їм коротку характеристику

Назва:
Перелічіть відомі вам екологічні фактори і дайте їм коротку характеристику
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,25 KB
Завантажень:
476
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
ПЛАН
Перелічте відомі вам екологічні фактори і дайте їм коротку характеристику
Дайте визначення екосистеми
Опишіть процеси, що протікають в екосистемах при вторинних сукцесіях
Як впливає підвищений вміст оксиду вуглецю (СО) на здоров’я людини
Задача.
Перелічте відомі вам екологічні фактори і дайте їм коротку характеристику
Екологічні фактори можуть бути об'єднані за природою їхнього поход-ження або залежно від їхньої динаміки та дії на організм. За характером походження розрізняють:
- абіотичні фактори, котрі зумовлюються дією неживої природи і
поділяються на кліматичні (температура, світло, сонячна радіація, вода, вітер,
кислотність, солоність, вогонь, опади тощо), орографічні (рельєф, нахил схи-лу, експозиція) та геологічні.
біотичні - дія одних організмів на інші, включаючи всі взаємовідносини між ними.
антропогенні фактори - вплив на живу природу життєдіяль-ності людини.
Коротко розглянемо групи факторів, об'єднаних характером походження.
Абіотичні. Серед них особливо виділясться група кліматичних фак-торів. Дія багатьох абіотичних факторів, включаючи рельєф, вітер, тип грун-ту тощо виявляється опосередковано - через температуру і вологість. Внаслідок цього на невеликій ділянці земної поверхні кліматичні умови мо-жуть суттєво відрізнятися від середніх для даного регіону в цілому. Темпера-тура і кількість опадів (дощу або снігу) визначають розташування на земній поверхні основних природних зон. Різноманітність природних комплексів часто визначається особливостями грунтів, від яких залежить надходження воло-ги. Один і той же фактор щодо різних організмів може відігравати різнома-нітну роль і завдяки цьому переміщуватися у класифікації з однією групи в іншу. Яскравим прикладом цього явища може бути світло. Для рослин воно є джерелом енергії при фотосинтезі, для багатьох наземних тварин світло може бути основним фактором. Для ґрунтових організмів або мешканців печер, як і для організмів, що живуть у глибинах морів, цей фактор не має значення, оскільки протягом всього життя ці організми не зустрічаються з його дією.
Екологічні фактори діють на організм різними шляхами. У найпростішому випадку має місце прямий вплив. Так, сонячне проміння освітлює ящірку, яка лежить нерухомо, і тіло її нагрівається. З іншого боку, дуже часто екологічні фактори впливають на організм опосередковано, через безліч проміжних ла-нок. Наприклад, поєднання високої температури повітря з низькою вологістю і відсутністю дощів призводить до посухи, іноді це набуває катастрофічного характеру (вигоряє рослинність, травоїдні мігрують або гинуть).
Біотичні фактори. Це форми впливу живих організмів один на одно-го. Основною формою такого впливу в більшості випадків є харчові зв'язки, на базі яких формуються складні ланцюги і ланки харчування. Крім харчо-вих зв'язків, в угрупованнях рослинних і тваринних організмів виникають просторові зв'язки. Все це є підставою для формування біотичних комп-лексів. Виділяють різні форми біотичних відносин, які можуть бути найріз-номанітнішими - від дуже сприятливих до різко негативних.
Між представниками різних видів організмів, що населяють екосистему, крім нейтральних, можуть існувати такі види зв'язків:
конкуренція - боротьба між представниками різних видів за їжу, по-вітря, воду, світло, життєвий простір; боротьба тим жорстокіша, чим більш споріднені й близькі за вимогами до умов середовища види організмів, що конкурують;
мутуалізм - представники двох видів організмів своєю життєдіяль-ністю сприяють один одному, наприклад комахи, збираючи нектар, запилю-ють квіти; мурашки, опікаючи попелиць, живляться їхніми солодкими ви-діленнями;
коменсалізм - коли від співжиття представників двох видів виграє один вид, не завдаючи шкоди іншому, наприклад, рибка-прилипайко знахо-дить захист і живиться біля акул (мутуалізм і коменсалізм називають ще симбіозом);
паразитизм - одні істоти живляться за рахунок споживання живої тканини господарів, наприклад, кліщі, блощиці, воші, глисти, омела, деякі гриби тощо;
хижацтво - одні організми вбивають інших і живляться ними;
алелопатія - одні організми виділяють речовини, шкідливі для інших, наприклад, фітонциди, що виділяються деякими вищими рослинами, при-гнічують життєдіяльність мікроорганізмів; токсини, що виділяються під час "цвітіння" води у водоймищах, отруйні для риби та інших тварин.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Перелічіть відомі вам екологічні фактори і дайте їм коротку характеристику

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок