Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Популяції та їх структура

Загрузка...

Популяції та їх структура

Назва:
Популяції та їх структура
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,40 KB
Завантажень:
596
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
Реферат з предмету
“Екологія”
на тему « Популяції та їх структура»


ПЛАН
1. ПОНЯТТЯ ПОПУЛЯЦІЇ
2. НЕРІВНОЦІННІСТЬ ПОПУЛЯЦІЙ
3. ІЄРАРХІЯ ПОПУЛЯЦІЙ
4. ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЇ
5. ЧИСЕЛЬНІСТЬ І ЩІЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЇ
6. СТАТЕВА І ВІКОВА СТРУКТУРИ ПОПУЛЯЦІЇ
7. ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ
8. ХАРАКТЕР І РОЗМІЩЕННЯ ОРГАНІЗМІВ У ПОПУЛЯЦІЇ
9. ІЗОЛЯЦІЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:


1. ПОНЯТТЯ ПОПУЛЯЦІЇ
Якщо головним об'єктом досліджень аутекології є моноцен (система організм-середовище), то демекологія вивчає стосунки в надорганізмовій системі — популяція-середовище (демоцен).
Аутекологія розглядає організм якогось виду "як щось гомогенне ціле і, що дуже важливо, генетичне ціле" (Новіков, 1979). Насправді ж, звер-тає увагу вчений, вид за своєю природою є складною біологічною систе-мою зі специфічною структурою і функціями, що зумовлено двома основ-ними причинами. По-перше, властивою органічному світу широкою інди-відуальною і груповою адаптивною мінливістю, яка проявляється у всіх сферах життєдіяльності -- морфології, фізіології, екології й етології. По-друге, різноманіттям екологічних умов, в яких живуть окремі групи осо-бин даного виду, особливо якщо вид охоплює широкий ареал.
Розглянемо для прикладу популяцію бука лісового, який має свої генетичні варіанти в Карпатах, Татрах, Моравії, Німеччині, Франції, Іспанії, Англії. Це генофонд, який характеризується неперервністю (як у просторі, так і в часі), а також здатністю організмів, які належать до даної популяції, схрещуватися. Зазначимо, що в популяції вірогідність схрещування між особинами своєї групи значно вища, ніж з особинами інших груп. Отже, популяції — це сукупності організмів зі значним генетичним обміном. Такі сукупності називають демами, а вивчення статистики їх життя — демографією. Звідси пішла й назва даного розділу екології — демографічна екологія (демекологія), який вивчає ці життєві процеси популяції під кутом зору екологічної науки.
Демекологія, або популяційна екологія, вивчає умови формування, структуру і динаміку розвитку популяцій окремих видів, а точніше, внут-рівидових угруповань, які й називають популяціями. Її завдання — дос-лідження морфологічних особливостей популяцій, їх вікового складу, чисельності та густоти, народжуваності і смертності, поширення і харак-теру розселення організмів, вивчення внутрішньовидових і міжвидових
стосунків у популяції. Цей розділ екології має велике теоретичне і прак-тичне значення, особливо для використання її для охорони видів, регу-лювання їх чисельності та динаміки (рибальство, мисливство тощо).
Сучасні уявлення про біологічну популяцію формувалися впродовж століть. Уже в працях шведського природознавця К.Ліннея (1707-1778) бачимо роздуми про рівновагу в природі, основою якої є народжуваність і смертність організмів. Ідею ролі перенаселення, яке може стати причи-ною катастрофічної смертності організмів, висунув Буффон (1749 р.), а згодом її розвинув Брюкнер (1767 р.). Еволюційна концепція Ч.Дарвіна (1858 р.) ґрунтується на ідеї популяції і явищ, що в ній відбуваються.
Розвиток популяційної екології сьогодні пов'язаний із новими теорія-ми флуктуацій, генетичними і біогеоценотичними особливостями роз-витку популяцій, вивченням їх енергетичного потенціалу.
Термін популяція як екологічне поняття став широко відомим лише в повоєнний період. Цей повсюдно вживаний термін має, на що звертає увагу польський еколог П.Троян, формальний, конкретний і теоретич-ний характер.
Формальна дефініція переступає м~ежі екології. Для демографів попу-ляцією є "певна чисельність мешканців якогось краю", для біолога — "заселення території якимось видом", або ж "організми, які спільно за-селяють конкретний простір", або ж "група особин, об'єднана певними часово-просторовими межами". Для статистика — це кожна "група осо-бин, яка є об'єктом вимірів". Усі ці визначення не вичерпують суті пи-тання, оскільки важко визначити межі розповсюдження популяції.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Популяції та їх структура

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок