Головна Головна -> Реферати українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Рушійні сили економічного прогресу: протиріччя,потреби, стимули, інтереси

Рушійні сили економічного прогресу: протиріччя,потреби, стимули, інтереси

Назва:
Рушійні сили економічного прогресу: протиріччя,потреби, стимули, інтереси
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,73 KB
Завантажень:
432
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Реферат на тему:
Рушійні сили економічного прогресу: протиріччя,
потреби, стимули, інтереси


План
1 Сутність і критерії економічного прогресу
Рушійні сили і фактори економічного прогресу
Сутність потреб та особливості їх розвитку
Економічні інтереси — рушійна сила соціально-економічного розвитку
НТР та її роль в єкономічному прогресі


1. Сутність і критерії єкономічного прогресу
3 виникнення політичної економи представники її різних напрямів, шкіл і течій намагалися з'ясувати рушійні сили розвитку економіки. Так, причини розвитку суспільства, в тому числі економіки, вони вбачали у зростанні населення, географіч-ному середовищі, прогресі техніки, психобіологічних, соціаль-но-правових факторах тощо. З'ясування цих причин має велике теоретико-пізнавальне та практичне значення, зокрема допома-гає виробити науково-практичні рекомендації для виходу еконо-міки України з глибокої економічної кризи, а відтак прискоре-ного розвитку суспільства.
Сутність і критерії економічного прогресу
Сутність економічного прогресу. Поняття "прогрес" походить від латинського слова "progressive", що означає рух вперед, поступальний розвиток суспільства по висхідній лінії, від менш досконалих до більш досконалих форм.
Економічний прогрес — поступальний розвиток усієї економічної системи, кожного її елемента: продуктивних сил і техніко-економічних відносин (а водночас технологічного способу виробництва), організаційно-економічних відносин, виробничих відносин, або відно-син економічної власності, та господарського механізму.
Конкретніше прогрес технологічного способу виробництва виражається в переході від способу виробництва, заснованому на ручній праці, до способу виробництва, що базується на ма-шинній праці, а від нього — до технологічного способу вироб-ництва, в основі якого лежить автоматизована праця. Рух уперед у межах виробничих відносин знаходить свій концентрований вияв у еволюції форм власності: від індивідуальної до колектив-ної (в різних її видах і ступенях зрілості), від колективної — до державної та наддержавної (або інтегрованої) форми власності.
Прогрес організаційно-економічних відносин виражається у вдосконаленні процесу управління підприємством, покращенні маркетингових досліджень тощо. Прогрес господарського механізму передбачає еволюцію ринкових важелів управління економікою, поступовий перехід до раціонального поєднання державних і ринкових важелів, а згодом до наднаціональних форм і методів управління економікою в межах регіональних об'єднань.
Економічний прогрес — основа суспільного прогресу, еле-ментами якого (крім економічного) є прогрес правовий, полі-тичний, національний, культурний, духовний та ін. Загалом та-кий рух уперед виражається в послідовній зміні суспільно-економічних формацій. Загальною тенденцією історичного розвитку є поступовий перехід від суспільних систем, зумовлених при-родними факторами (географічним середовищем, кількістю населення), до складніших систем, прогрес яких забезпечується зростанням кількості факторів і джерел розвитку. Так, у сучасних умовах якісно новими факторами суспільного, зокрема еконо-мічного, прогресу є дух народу, енергія й активність нації, націо-нальна психологія та свідомість людей.
Розрізняють два основні типи економічного розвитку — екстенсивний та інтенсивний.
За екстенсивного типу економічне зростання досягається внас-лідок кількісного приросту всіх елементів продуктивних сил, на-самперед факторів виробництва, за незмінного рівня технічної осно-ви виробництва. Основними факторами цього типу економічного зростання є: 1) збільшення обсягу інвестицій за збереження існуючого рівня технології; 2) збільшення кількості працівників; 3) зростання обсягів оборотних фондів (сировини, матеріалів то-що). Так, для збільшення випуску продукції вдвічі у дію вводиться вдвічі більше машин, верстатів, устаткування такої ж якості, зас-тосовується вдвічі більше робочої сили такої ж кваліфікації і рівня освіти, такі ж форми організації праці, сировина тощо. У цьому разі продуктивність праці й ефективність незмінні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: Рушійні сили економічного прогресу: протиріччя,потреби, стимули, інтереси

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок