Головна Головна -> Реферати українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Ринок монополії

Ринок монополії

Назва:
Ринок монополії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,56 KB
Завантажень:
147
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
“Ринок монополії”


ПЛАН
1. КОНКУРЕНЦІЯ ЯК КАТЕГОРІЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
2. ВИДИ КОНКУРЕНЦІЇ. ПОНЯТТЯ РИНКУ МОНОПОЛІЇ
3. МОНОПОЛІЯ ЯК АНТИПОД КОНКУРЕНЦІЇ
4. АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. КОНКУРЕНЦІЯ ЯК КАТЕГОРІЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Важливим складовим компонентом механізму ринкової еко-номіки є конкуренція. Це економічна боротьба, суперництво між відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг щодо задово-лення своїх інтересів, пов'язаних з продажем цієї продукції, викона-них робіт, наданням послуг одним і тим же споживачам.
Основне завдання і головна функція конкуренції — завоюва-ти ринок, в боротьбі за споживача перемогти своїх конкурентів, забезпечити одержання сталого прибутку.
Конкуренція має як негативні, так і позитивні риси. Негативні риси конкуренції. Дрібні виробники витісняються капіталом, перші розорюються, інші збагачуються, посилюється со-ціальне, майнове розшарування населення, загострюється безробіття. Позитивні риси конкуренції. Вона є рушійною силою ринкової економіки. В умовах конкуренції перемагає той, хто створює високо-якісну продукцію при найменших витратах виробництва завдяки використанню науково-технічних досягнень, передовій організації праці. Конкуренція приносить користь суспільству: стимулює економію матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, спонукає по-стійно поновлювати асортимент продукції, що випускається, пиль-но стежити за науково-технічним прогресом.
Конкуренція позбавлена суб'єктивних вад. Підсумки її оцінюють самі споживачі, віддаючи перевагу тим чи іншим товарам. Слід за-значити, що без конкуренції не може діяти закон вартості. Вона є процесом-причиною, що веде до утворення вартості. Цей причинно-наслідковий зв'язок у минулому не визнавався. А саме він визначає сутність закону вартості.
Ще не так давно вважали, що конкурентна боротьба веде до хаосу та анархії. Однак життя спростувало таке твердження. Американсь-кий економіст П. Самуельсон у книзі «Економікс» зазначає, що «кон-курентна система — це складний механізм невимушеної координації, який діє через систему цін і ринків, механізм зв'язку, що служить для об'єднання знань і дій мільйонів різних індивідуумів. Без допомоги центральної служби розвідки ця система вирішує одну з найскладніших проблем, яку тільки можна уявити: проблему, що охоплює тисячі не-відомих змінних і відносин. Цю систему ніхто не винаходив. Вона просто розвинулася, і, подібно до людської натури, змінюється. Вод-ночас вона задовольняє не меншою мірою першу вимогу, що пред'яв-ляється до будь-якого соціального організму: вона здатна вижити».
Отже, конкуренція — головна ознака ринкової економіки.
Виникнення ринкової економіки знаменується появою вільної конкуренції. Проте існування купівлі-продажу товарів, використан-ня грошей може бути і без конкуренції. Ось чому треба з'ясувати, як виникає конкуренція.
2. ВИДИ КОНКУРЕНЦІЇ. ПОНЯТТЯ РИНКУ МОНОПОЛІЇ
Розрізняють два види конкуренції: внутрішньогалузеву і F міжгалузеву.
Внутрішньогалузева конкуренція — це конкуренція між окре-мими підприємцями всередині кожної галузі щодо одержання при-бутку. Як відомо, у кожній галузі є десятки, сотні й навіть тисячі підприємств, що залежно від технічного рівня організації виробниц-тва потребують певної кількості праці (живої та уречевленої) для ви-робництва одиниці продукції певної споживної вартості. Відповідно до цього на різних підприємствах галузі створюється особлива індиві-дуальна вартість товарів. Проте на ринку в результаті внутрішньога-лузевої конкуренції складається суспільна вартість товару.
Внутрішньогалузева конкуренція не усуває різниці у величині норм прибутку в різних галузях. Цю проблему вирішує міжгалузева конкуренція, яка є специфічною формою конкуренції капіталів у боротьбі за більш прибуткове застосування капіталу. Вона здійсню-ється у вигляді міграції капіталів з одних галузей в інші. В результаті переливу капіталів створюється середня норма прибутку.
В умовах ринкової економіки залежно від кількості конкурентів, обсягу продукції, яка пропонується покупцям, методів конкурентної боротьби існують ще такі види конкуренції, як чиста, монополістична.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Ринок монополії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок