Головна Головна -> Реферати українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Витрати виробництва

Витрати виробництва

Назва:
Витрати виробництва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,88 KB
Завантажень:
496
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Витрати виробництва”


План
1. СУТНІСТЬ І ВИДИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
2. ГРАНИЧНІ ВИТРАТИ
3. СЕРЕДНІ ВИТРАТИ
4. ЗАКОН СПАДНОЇ ВІДДАЧІ
5. ОЦІНКА ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


1. СУТНІСТЬ І ВИДИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
У процесі виробництва здійснюються витрати живої та уречевленої праці. Слід розрізняти витрати суспільства і витрати підприємства.
Сукупність матеріальних витрат уречевленої та живої праці, що показує вартість виробництва того чи іншого продукту для суспільства, становить витрати суспільства
Витрати суспільства визначають за формулою:
Вс = ЗВ + ЗЛ + П,
де 3В — спожиті засоби виробництва; ЗП— заробітна плата і вина-города підприємців; П — прибуток.
Сукупність матеріальних витрат і витрат живої праці, що характеризує вартість виробництва для підприємства, є витрати підприємства
Витрати підприємства можна обчислити так:
Вп = 3В + ЗП.
Витрати суспільства виступають у формі вартості продукції, а витрати підприємства — собівартості продукції.
Витрати виробництва можна розглядати як зовнішні та вну-трішні.
Зовнішні витрати — це плата за ресурси постачальникам, які не належать до власників цього підприємства. Це, по суті, грошові ви-датки підприємства на придбання машин, верстатів, устаткування, сировини, матеріалів, виплату заробітної плати працівникам тощо. Фірма виплачує ці гроші зовнішнім по відношенню до неї господарсь-ким суб'єктам. Зовнішні витрати іноді називають бухгалтерськими.
Кожне підприємство може використовувати також певні ресур-си, що належать йому самому. Наприклад, сільськогосподарські підприємства відгодовують худобу власними кормами — зерном, сіном, буряками, картоплею тощо.
Витрати на власні ресурси — це внутрішні витрати.
Розрізняють також постійні та змінні витрати виробництва.
Постійні витрати містять видатки на утримання управлінського персоналу, страхування, охорону підприємства. Ці видатки залиша-ються незмінними незалежно від того, скільки продукції виготовляє підприємство. Вони оплачуються навіть тоді, коли продукція не ви-робляється.
Змінні витрати охоплюють видатки на заробітну плату, сирови-ну, електроенергію, напівфабрикати, амортизаційні відрахування. Вони зростають зі збільшенням обсягів випуску продукції. При відсутності продукції ці витрати не оплачуються.
Економічні витрати виробництва — це вартість усіх чинників виробництва, незалежно від того, купуються вони на ринку чи є влас-ністю фірми.
Витрати виробництва мають оцінюватися з точки зору альтерна-тивних можливостей, якими доводиться жертвувати. Будь-який підприємець, обираючи сферу вкладення свого капіталу, порівнює альтернативні варіанти з позиції очікуваної вигоди і обирає найефек-тивніші. Вирішивши, наприклад, вкласти капітал у виробництво праль-них машин, він, по суті, відмовляється від одержання доходу в сільсько-му господарстві або у страховій справі. Згідно з економічною теорією цей альтернативний доход має входити до витрат власника капіталу.


2. ГРАНИЧНІ ВИТРАТИ
У теорії витрат виробництва особливе значення має понят-тя граничних витрат.
Граничні витрати — це приріст витрат у результаті 1 виробництва однієї додаткової одиниці продукції.
Оскільки постійні витрати не змінюються із зміною обсягу про-дукції ОБ підприємства, граничні витрати залежать від зростання лише змінних витрат на випуск додаткової одиниці продукції. Цю залежність відбиває така формула:
де ГВ — граничні витрати; ДЗВ — зростання змінних витрат вироб-ництва; ДОВ — випуск додаткової одиниці продукції.
Граничні витрати показують, скільки коштує для фірми збільшен-ня обсягу випуску продукції на одну одиницю, їх можна обчислити, виходячи як із змінних, так і з загальних витрат. Загальні витрати відрізняються від змінних тільки постійними витратами, які зали-шаються сталими, коли обсяг випуску продукції змінюється.


3. СЕРЕДНІ ВИТРАТИ
Середні витрати (СВ) — це витрати на одиницю випуску продукції. Є три види середніх витрат: середні постійні, середні змінні та середні валові (загальні) витрати.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Витрати виробництва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок