Головна Головна -> Реферати українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

Назва:
Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,68 KB
Завантажень:
310
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу


План
Вступ
1. Економiчнi потреби суспільства.
2. Економiчнi інтереси, та їх класифікація
4. Д??????? ???i???? ? ????і ??????i???? i??????i?.
Висновок
Список використаноi лiтератури
Вступ
Люди, домогосподарства, підприємства та інші структури суспільства, вступаючи між собою у зв'язки, переслідують певні економічні інтереси. Варто взяти на увазі, що інтерес, по-перше, є похідним від категорії «потреба» і, по-друге, виступає як форма прояву економічних відносин людей.
Економічний інтерес є перш за все породженням і соціальним проявом потреби, її усвідомленням. Але реалізуються інтереси через трудову, господарську діяльність людей, їхні економічні відносини.
1.Економiчнi потреби суспільства
Усвiдомлення потреб i прагнення задовольнити їх зумовлюють мотивацiю поведiнки людини, спонукаючи до певно цiльової . У реальнiй дiйсностi потреби набувають конкретної форми iнтересiв.
Iнтерес (вiд лат. interese — мати важливе значення) — форма вияву потреби, усвiдомлення прагнення людини до задоволення її.
Економiчнi iнтереси є сутнiсною характеристикою рушiйних сил формування та розвитку економiчних суб’єктiв.
Економiчнi iнтереси — усвiдомлене прагнення економiчних суб’єктiв задовольнити певнi потреби, що є об’єктивним спонукальним мотивом їхньої господарської i дiяльностi.
Суб’єкти економiчних iнтересiв — окремi iндивiди, сiм’ї, домогосподарства, колективи, групи людей, держава, суспiльство в цiлому.
Об’єкти. економiчних iнтересiв — економічнi блага (товари, послуги, iнформацiя тощо).
Рис.Взаємозв’язок потреб та інтересів.
Економiчнi iнтереси суспільства утворюють складну та динамічну систему і можуть бути класифіковані за різними критеріями:
За суб’єктами:
— особистi;
— колективнi, груповi;
— суспiлънi.
За нагальнісьтю, важливiстю:
— головнi, першочерговi;
— другоряднi.
За часовою ознакаю:
— поточнi;
— перспективнi.
За об’єктами:
— майновi;
— фiнансовi; —
iнтелектуальнi тощо.
За ступенем усвiдомлення:
— дiйснi;
— уявнi.
Суб’єкти економiчних вiдносин є виразниками специфiчних економiчних iнтересiв. У ринковiй економiцi:
— економічнi iнтереси домашнiх господарств спрямованi на максимiзацiю корисностi благ з урахуванням iснуючих цiн та доходiв;
— економiчнi iнтереси підприємцiв спрямованi на максимiзацiю прибутку, зниження витрат i пiдвищення конкурентоспроможностi продукції;
— економічнi iнтереси держави спрямованi на реалiзацiю потреб суспiльства в цiлому.
Водночас iнтереси держави не тотожнi суспiльним iнтересам, оскiльки включають до свого складу iнтереси державної бюрократiї.
Система взаємопов’язаних та взаємодiючих iнтересiв суспiльства завжди суперечлива. Тому кожне суспiльство постає перед проблемою пошуку ефективного механiзму їхнього узгодження. Єднiсть iнтересiв досягається у процесi їхньої взаемодiї та взаємореалiзацiї.
Шляхи лоєднання економiчнах iнтересiв:
— субординоване пiдпорядкування одних економiчних iнтересiв iншим; координоване узгодження рiзнобiчних iнтересiв усiх економiчних суб’єктiв.
Проблема спiввiдношення та прiоритетностi iнтересiв економiчних суб’єктiв залишається до цього часу дискусiйною. Механiзм їхнього узгодження визначасться сутнiстю економічної системи. Командно-адмiнiстративна економiка визнає жорстку субординацiю економiчних iнтересiв на основi прiоритетностi та абсолютизації державного iнтересу, який ототожнюється з суспiльним та протиставлясться колективним i особистим iнтересам. При цьому субординацiя i пiдпорядкування iнтересiв
забезпечується централiзованим директивним плануванням та iдеологiчною пропагандою. Iгнорування особистого iнтересу та пiдпорядкування його державному в умовах командно-адмiнiстративної економiки спричиня:
— спотворення мотивацiйної поведiнки економiчних суб’єктiв; —
пригнiчення стимулюючої ролi потреб;—
втрату трудових цiнностей i соцiальних установок населення;
— розвиток психологiї утриманства й економiчної залежностi вiд держави тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок