Головна Головна -> Реферати українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Макроекономічна динаміка

Макроекономічна динаміка

Назва:
Макроекономічна динаміка
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
48,67 KB
Завантажень:
193
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1. Виробництво повинно бути безперервним,адже сус-

пільство не може перестати споживати життєві блага,які у ви-

робництві створюються.Задоволена один раз потреба вимагає

повторного задоволення,люди постійно споживають предмети спо-

живання,а виробництву потрібен постійний приплив засобів ви-

робництва і робочої сили.Щоб задовільнити усі виникаючі пот-

реби(особисті і виробничі),виробництво повинно постійно пов-

торюватись.

Постійне повторення процесу виробництва називається

відтворенням.Отже,відтворення - це виробництво,що взяте не як

одноразовий акт,а як процес безперервного і послідовного пов-

торення усіх його елементів.

Слід розрізняти структурний і динамічний аспекти відтво-

рення суспільного виробництва.

1.1. Відтворення не обмежується лише повторенням вироб-

ництва.Вироблений у суспільстві продукт містить у собі різно-

манітні споживні вартості виробничого і особистого приз-

начення,які не потрапляють безпосередньо від виробника до

споживача.Спочатку вони розподіляються,а потім обмінюються на

ринку,і лише після цього споживаються.А це означає,що процес

відтворення охоплює усі сфери економічної системи - вироб-

ництво,розподіл, обмін і споживання.

Відтворення включає відновлення продуктивних сил і еко-

номічних відносин.Відбувається відтворення всієї економічної

системи.Головний елемент продуктивних сил і головний фактор

суспільного виробництва - робоча сила.У більш широкому ро-

зумінні відтворення робочої сили включає проблему народонасе-

лення,тобто підготовку нових поколінь працівників.

Кожний новий виробничий цикл вимагає й поновлення

необхідної кількості засобів виробництва - машин і облад-

нання,механізмів і інструментів,сировини і матеріалів,палива

і енергії тощо.Відтворення засобів виробництва відбувається у

певних пропорціях(кількісних співвідношеннях), що є об'єктив-

ною умовою поновлення та розвитку суспільного виробництва.

Складовою частиною нормального розвитку економіки є

відтворення природних ресурсів і природного середовища,у яко-

му живе людина. Водночас,слід бережливо ставитись до невід-

новлюваних ресурсів - нафти і газу,вугілля і руд тощо.

Відтворюючи продуктивні сили,люди тим самим відтворюють

і їх суспільний вираз (форму) - економічні відносини.Йдеться

про відтворення форм власності,зв'язків між суб'єктами еко-

номіки з приводу поділу праці,спеціалізації,ко-

оперування,комбінування,організації виробництва.Але вони

відновлюються у повному обсязі лише тоді,коли не гальмують

економічного прогресу - в іншому випадку вони відтворюються

або в обмеженому обсязі,або замінюються новими,більш прог-

ресивними економічними відносинами.

Процес відтворення має свої особливості як на мікро-

економічному,так і на макроекономічному рівнях.На мікро-

економічному рівні вирішуються найголовніші для виробників

питання: що,як і для кого виробляти,за якими цінами прода-

вати. Усе це реалізується у процесі відтворення.

На макроекономічному рівні відновлюється уся структура

економічної системи та її елементів у вартісній(грошовій) та

натурально-речовій формі. Відтворення на рівні національної

економіки вирішує питання: де,за якими цінами виробники ку-

пують засоби виробництва,яким буде обсяг виробленого про-

дукту,як він буде розподілений,обмінений і спожитий,яка його

частка піде на споживання,а яка - на нагромадження тощо.

Отже,макроекономічний цикл відтворення включає в себе як

сферу суспільного виробництва,так і сфери суспільного роз-

поділу,обміну і споживання.Слід при цьому враховувати,що

існує розрив у часі (лаг) у виробництві продукту,його роз-

поділі,обміні і споживанні.Відтворювальний цикл схематично

зображено на рисунку.

Схема циклу суспільного відтворення

Схема показує: процес відтворення відбувається у зам-

кнутому колі економічного кругообігу(потоки ресурсів,продукту

і доходів).На ній зображено варіант зростання обсягу вироб-

ництва(є нагромадження).

Можливий і інший варіант - без зростання обсягу продук-

ту(тоді із схеми слід вилучити сферу нагромадження із її

зв'язками).

Для спрощення тут не враховано суспільний поділ праці,

зовнішній ринок,лаги (затримки) виробничого і особистого спо-

живання тощо,що не дозволило повністю відобразити реальну

різноманітність процесів розподілу і обміну в усіх секторах

економіки.Водночас схема чітко показує взаємозв'язок між еле-

ментами суспільного продукту на усіх стадіях його руху.

1.2. Відтворення - безперервний процес, який постійно віднов-

люється і змінюється у часі,тобто це - динамічний процес.

Динаміка суспільного відтворення завжди має певний век-

тор(спрямованість).Динамічність відтворення дає можливість

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Макроекономічна динаміка

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок