Головна Головна -> Реферати українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Необхідність управління собівартістю продукції

Необхідність управління собівартістю продукції

Назва:
Необхідність управління собівартістю продукції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,21 KB
Завантажень:
415
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
на тему:
Необхідність управління собівартістю продукції


В умовах переходу до ринкової економіки собівартість продукції є найважливішим показником виробничо-господарської діяльності підприємства. Розрахунок цього показника необхідний для оцінки виконання плану і його динаміки; визначення рентабельності виробництва й окремих видів продукції; виявлення резервів зниження собівартості продукції; визначення цін на продукцію; обґрунтування рішень про виробництво нових видів продукції й зняття з виробництва застарілих.
Управління собівартістю продукції підприємств планомірний процес формування витрат на виробництво всієї продукції й собівартості окремих виробів. Основними елементами системи управління собівартістю є прогнозування й планування, нормування витрат, облік і калькулювання, аналіз і контроль за собівартістю. Всі вони функціонують у тісному взаємозв'язку один з одним.
Собівартість продукції є якісним показником діяльності підприємства, тому що в ній відбиваються всі сторони виробничої й фінансово-господарської діяльності підприємства: ступінь використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, якість роботи окремих працівників і керівництва в цілому.
Більш широке поширення як показник одержала собівартість продукції по калькуляційних статтях витрат. Облік по калькуляційних статтях дозволяє визначити цільовий напрямок витрат й обчислити собівартість окремих видів й одиниці продукції.
Витрати являють собою показник минулої або майбутньої здатності залучення економічних ресурсів у виробничий процес в інтересах досягнення поставленої мети. Планування витрат - це процес визначення цілей як організації в цілому, так й її окремих підрозділів у формі постановки виробничих завдань і засобів для їхнього виконання.
В умовах господарської самостійності підприємств, складності їхньої орієнтації в ринкових умовах істотно зростає роль обліку й аналізу як єдиного інструмента для прийняття різних управлінських рішень. Проблема полягає в практичному застосуванні на підприємстві добре розроблених прийомів і методів економічного аналізу.
Результати грошового вираження витрат відбиваються в кошторисі витрат, що представляє собою внутрішній документ підприємства, що дозволяє не тільки контролювати загальний рівень витрат й їхню динаміку, але й зіставляти їхню величину по структурних підрозділах. Кошторис витрат дозволяє визначити рівень самоокупності по підприємству в цілому і його окремих підрозділах.
Аналіз витрат допомагає визначити ефективність витрат, уточнити, чи не будуть вони надмірними, підкаже, як встановити ціни, як застосовувати відомості про витрати на короткострокову і далекострокову перспективу, як регулювати й контролювати витрати, як спланувати реальний рівень прибутку.
Аналіз витрат необхідний для: а) управлінських цілей; б) прийняття стратегічних рішень по: 1) ціноутворенню, 2) складу продукції, 3) технологічним процесам, 4) розробці виробів.
При визначенні динаміки витрат проводиться аналіз по економічних елементах витрат, що дозволяє вивчити склад витрат, визначити питому вагу кожного елемента в загальній сумі витрат.
Зіставленням витрат по економічних елементах в абсолютній сумі й у відсотках до загальних витрат за звітний рік з витратами за попередній рік виявляються напрямки в зміні окремих елементів витрат.
У процесі контролю витрат спочатку встановлюються стандарти-нормативи витрат (наприклад, нормативні витрати на матеріали й запаси). За цим даними можна визначати показники ефективності. Потім виявляються розходження між плановими й фактичними показниками. Це дозволяє визначити несприятливі тенденції, установити причини відхилення від плану й внести відповідні корективи.
Для визначення необхідних витрат використовуються кількісні методи: а) метод кривих росту продуктивності; б) лінійне програмування; в) метод планування запасів; г) метод оцінки й переглядів планів та ін.
Облік і управління витратами на підприємстві базується на системі економічної інформації, що заснована на певних принципах, таких як виявлення інформаційних потреб і способів найбільш ефективного їхнього задоволення; об'єктивність відбиття процесів виробництва, обігу, розподілу й споживання, використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; єдність інформації, що надходить із різних джерел (бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку), а також планових даних, усунення дублювання в первинній інформації; оперативність інформації, що забезпечується застосуванням новітніх засобів обчислювальної техніки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Необхідність управління собівартістю продукції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок