Головна Головна -> Реферати українською -> Економіка підприємств -> Поняття підприємства та його характерні ознаки

Поняття підприємства та його характерні ознаки

Назва:
Поняття підприємства та його характерні ознаки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
75,15 KB
Завантажень:
1128
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.8


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
№ 1.Поняття підприємства та його характерні ознаки

Підприємство – самостійний суб”єкт господарювання, створений засновником для задоволення особистих і суспільних потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної... господарської діяльності, має права юр. особи, тобто має право укладати угоди, здійснювати виробничу, наук.-дослідну і комерц. діяльність з метою отримання прибутку або створення соціального ефекту; -організаційно відокремлена та економічно самостійна основна(первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію(виконує роботи або надає платні послуги).

Місія – це головна мета підприємства, тобто чітко визначена причина його існування. Місія сучас. п-ва полягає у вироб-ництві продукції (наданні послуг) для задоволення потреб ринку та одержання максимально можливого прибутку. На основі місії визначаються загальнофірмові цілі.

Характерні ознаки п-ва:

 зареєстрований суб”єкт підпр. діяльності і має всі атрибути юр. особи – статут, р/р, баланс, печатку, назву, товарний знак тощо;

 виконує господарські ф-ції, виготовляє продукцію (товари) чи надає платні послуги;

 зберігає умови постійного повторення процесу вир-ва – індивідуального відтворення (аванс-ня грош. коштів – вико-ристання виробничих факторів-зношення(амортизація) осн. капіталу-формування аморт. фонду п-ва – оновлення і замі-щення знош. капіталу п-ва – авансування капіталу в новий цикл обороту);

 проходить (повторює) життєвий цикл (створення-розвиток-криза-санація(оздоровлення)-банкрутство-ліквідація);

 має майно, завдяки чому може виконувати госп. ф-ції, зобов”язання перед партнерами, державами, приймати рішення, зберігати індивідуальне відтворення, не порушувати (повторювати) життєвий цикл.

Принципи діяльності п-ва:•вільний вибір видів діяльності;•залучення майна і коштів ююр. і фіз.осіб;•самостійна розробка виробничої програми;•вільне наймання РС;•вільне розпорядження прибутком;•самостійне здійснення ЗЕД і використання валют. виручки.

№2. Види п-в і їх характеристика

за формою власності майна:

 індивідуальне – засноване на приватній власності фіз. особи та виключно на її праці;

 сімейне – на власності та праці членів однієї сім”ї;

 приватне – на власності окремих громадянина з правом найму РС;

 колективне – на власності кооперативу, труд. колективу п-ва, іншого статутного товариства, громадської та релігійної організації;

 державне комунальне – на власності адмін.-терит. одиниць;

 державне – на загальнодержавній власності;

за належністю капіталу:

 національні;

 спільні – на поєднанні різних форм власності, в т.ч. із залученням інозем. капіталу;

 іноземні – на власності інозем. осіб;

за правовим статусом і формою госп-ня:

• одноосібні(власність 1 особи або родини, несе відповідальність за свої зобов”язання усім своїм майном;

• кооперативні (добровіл.об”єднання громадян з метою спіл.діял-ті);

• орендні;

• господарські товариства:

- повне товариство – всі учасники якого займ-ся спільною підприємн.діял-тю і несуть солідарну відповідальність за зобов”язання п-ва усім своїм майном.

-з обмеженою відповідальністю –має статут.фонд, поділений на частини, розмір котрих визнач-ся засновницькими документами; його учасники несуть відповідальність в межах їх вкладів;

-командитне – поряд з членами з повною відповідальністю, включає 1 чи більше учасників, відповідальність кот-рих обмежується особистим вкладом у майно такого п-ва;

-акціонерне – відкрите, закрите;

за масштабами діял-ті:

малі:кількість працюючих-не більше 50 чол. і річний оборот до 500тис.євро;середні(50-1000\ 500-5млн$), великі.

за метою і характером діял-ті: комерційні і не-;

за наявністю влади на ринку: конкурентні, олігопольні, монопольні;

за характером ек. діяльності: виробничі, торговельні, фін.-кредитні, посередницькі, науково-виробничі та ін.;

за галузевим складом: пром., буд., с/г, транспортні, торг., страх., лізинг., банк., тур. та ін.;

за технолог.(терит.) цілісністю і ступенем підпорядк-ті: гол.(материн.), дочірні, асоційовані, філії.

добровільні об”єднання п-в:

• асоціація – договірне об”єднання п-в з метою постійної координації госп.діял-ті ;не має права втручатися у виробничу і комерц.діял-ть будь-якого з її учасників;

• корпорація – договірне об”єднання господарюючих суб”єктів на основі інтеграції їх наук-техніч., в-чих і ко-мерц.інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діял-ті кожного з учасників;

• консорціум – тимчас.статут.об”єднання промисл. і банк.капіталу для досягнення загал.мети;

• концерн – форма статут.об”єднань, що хар-ся єдністю власності і контролю; інтегрує п-ва різних галузей; госп.суб”єкти втрач. самостійність;

• картель- договірне об”єднання п-в переважно однієї галузі для здійснення спільної комерц. діяльності – регул-ня збуту вигот.продукції;

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Реферат на тему: Поняття підприємства та його характерні ознаки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок