Головна Головна -> Реферати українською -> Економіка підприємств -> Термiни економіка підприємств

Термiни економіка підприємств

Назва:
Термiни економіка підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,88 KB
Завантажень:
512
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
1. Акціонерне товариство – підприємство, яке створене на засадах угоди юридичними та фізичними особами шляхом об’єднання їхнього майна з метою здійснення господарської діяльності, статутний фонд якого поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.

2. Актив балансу – перша частина бухгалтерського балансу підприємства, в якій відображено майно за складом і розміщенням.

3. Амортизація – процес перенесення авансованої раніше вартості всіх видів засобів на вартість продукції, що виробляється, з метою її повного відшкодування.

4. Асоціація – форма договірного об’єднання підприємств та інших підприємницьких структур з метою постійної координації підприємницької діяльності.

5. Баланс нетто – бухгалтерський баланс, який не включає регулюючі статті.

6. Баланс-брутто – бухгалтерський баланс, який включає регулюючі статті.

7. Балансовий прибуток – загальна сума прибутку підприємства за всіма видами діяльності, яка відображається в його балансі.

8. Банкрутство – неспроможність юридичної особи – суб’єкта підриємницької діяльності, повя‘зана з недостатністю активів у ліквідній формі, задовольнити у встановлений для цього строк пред’явлені з боку кредиторів вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом.

9. Валова виручка – повна сума грошових надходжень від реалізації продукції, робіт, послуг і матеріальних цінностей.

10. Валова продукція – вартісний показник, який характеризує загальний показник промислово- виробничої діяльності підприємства. До її складу включають: готову продукцію; напівфабрикати, які відпускаються на сторону; вартість промислових робіт та послуг; залишки незавершиного виробництва, інструментів і приладів.

11. Валовий прибуток – різниця між сукупністю доходів і видатків фірми до сплати податків.

12. Велике підприємство – суб’єкт господарювання, який виробляє або велику частку загального обсягу виробництва галузі, або вважається великим за розміром (кількість зайнятих робітників чи акціонерів, обсяг реалізації, розмір активів, прибуток), або якому притаманні обидві ознаки.

13. Виробнича інфраструктура – комплекс галузей господарства, які обслуговують сферу матеріального виробництва.

14. Виробнича потужність – максимально можливий випуск продукції у номенклатурі та асортименті при повному використанні виробничого обладнання та виробничих площ з урахуванням застосування передової техніки виробництва і наукової організації праці.

15. Виробничий процес – сукупність взаємопов’язаних процесів праці та природних процесів, у результаті яких вихідні матеріали та напівфабрикати перетворюються на готову продукцію.

16. Виробничі фонди – сукупність засобів виробництва, які має підприємство для здійснення процесу виробництва. До складу виробничих фондів входять основні та оборотні фонди.

17. Внутрішня норма дохідної інвестиції – дисконтна ставка, за якої чистий приведений дохід дорівнює нулю.

18. Господарське товариство – підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їхнього майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

19. Дочірнє підприємство – підприємство з правами юридичної особи, контрольний пакет акцій або статутний фонд якого належать іншому підприємству.

20. Економічна безпека держави – такий стан економіки, який дозволяє гідно задовольняти суспільні потреби при ефективному використанні продуктивних сил, навколишнього середовища і світових господарських зв’язків.

21. Економічна безпека підприємства – стан найефективнішого використання корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей для запобігання внутрішніхм і зовнішним негативним впливам і загрозам, забезпечення стійкого функціонування.

22. Економічна ефективність виробництва – кількісне співвідношення результатів господарської діяльності і витрат.

23. Заробітна плата – сукупність виплат у грошовій формі, які отримує робітник за певний період часу.

24. Інвестиції – вкладення капіталу в підприємницьку діяльність з метою забезпечення його збільшення у майбутньому.

25. Індекс рентабельності інвестицій – показник оцінки ефективності інвестицій, який визначається як відношення суми дисконтованих грошових потоків за весь інвестиційний період до суми дисконтованих інвестицій.

26. Інновація - використання результатів наукових досліджень і розробок, спрямованих на вдосконалення процесу виробничої діяльності, економічних, правових та соціальних відносин у сфери науки, культури, освіти та інших сферах діяльності суспільства.

27. Календарне планування – складник оперативно-виробничого планування, яке включає розробку конкретних виробничих завдань для підприємства в цілому та його структурних підрозділах на короткий період часу.

28. Кваліфікація – сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Термiни економіка підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок