Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Складові елементи та грошові потоки фінансового ринку

Складові елементи та грошові потоки фінансового ринку

Назва:
Складові елементи та грошові потоки фінансового ринку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,41 KB
Завантажень:
68
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Складові елементи та грошові потоки фінансового ринку
Фінансовий ринок є складовою сферою фінансової системи тіль-ки в умовах ринкової економіки, коли переважна частина фінансо-вих ресурсів мобілізується суб'єктами підприємницької діяльності на засадах їх купівлі-продажу. По суті, це інфраструктура фінансової системи, яка забезпечує функціонування насамперед базової сфе-ри — фінансів суб'єктів господарювання. В умовах адміністративної економіки фінансового ринку практично не існувало, оскільки фор-мування ресурсів та їх перерозподіл здійснювалися на директивних засадах через бюджет та банківську систему. Навіть кредитні ресур-си виділялися згідно з планом, а не на засадах торгівлі ними. За умов централізованого формування, розподілу і перерозподілу фінансо-вих ресурсів у адміністративному порядку потреби у відповідній ін-фраструктурі — фінансовому ринку — просто не було.
Фінансовий ринок—це сукупність обмінно-перерозподільних відносин, пов'язаних з процесами купівлі-про-дажу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності. \
При участі у торгівлі фінансових посередників відносини з ними продавців і покупців ресурсів є відносинами обміну, а перехід ресурсів від власника до ко-ристувача — відносинами перерозподілу.
Фінансовий ринок виконує надзвичайно важливі функції в ринковій економіці. Він є забезпечуючою структурою, насампе-ред для фінансів суб'єктів господарювання, які є базовою сфе-рою фінансової системи обхідних коштів і продажу тимчасово вільних ресурсів. Таким чином підприємства на фінансовому, як і на інших ринках, практично рівнозначні, як у ролі покупця, так і продавця ресурсів. Роль фінансового ринку щодо двох інших суб'єктів фінансових відносин — держави і фізичних осіб — дещо інша. Держава вико-ристовує фінансовий ринок переважно для формування своїх до-ходів на позиковій основі, хоча певною мірою бере участь і у формуванні його ресурсного потенціалу.
Вивчення організації та засад функціонування фінансового ринку вимагає насамперед чіткого визначення його сутності та взаємозв'язку з відповідними інститутами, близькими до нього за призначенням і сферою, — грошовий ринок, ринки грошей і ка-піталів, фондовий і ринок цінних паперів, кредитний та валютний ринки, ринок фінансових послуг.
Грошовий ринок це середовище, у якому функціонують банки. Структура цього ринку, що визнача-ється як механізм перерозподілу грошових коштів між секторами і суб'єктами економіки, збалансування окремих грошових пото-ків та грошового ринку в цілому, включає ринок грошей (корот-кострокові позички і фінансові активи та валютний ринок) і ри-нок капіталів (фінансовий), до якого віднесені ринки цінних папе-рів та середньо- і довгострокових банківських позичок. Тобто грошо-вий ринок розглядається як більш широкий інститут, що включає фінансовий ринок, який ототожнюється з ринком капіталів.
Насамперед, необхідно чітко розділити сферу грошового та фінансового ринків. Хоча вони і тісно взаємозв'язані, але значною мірою і відмінні, а тому їх не можна ототожнювати, так само як не можна вважати синонімами категорії «гроші» і «фінанси». Будучи взаємозв'язаними, вони в певному сегменті мають спіль-ну сферу функціонування. Водночас сфера грошового ринку ши-рша за фінансовий, так само як і загальна сфера фінансового ши-рша за грошовий. Це просто різні ринки, що перетинаються між собою. У зв'язку з цим слід чітко визначати сферу кожного ринку та його призначення.
Функціонування грошового ринку у вузькому розумінні ґрун-тується на забезпеченні юридичних і фізичних осіб грошима як засобом обігу, а точніше обміну.
Головне призначення грошового ринку полягає у забезпеченні збалансованості грошової маси з варті-сною оцінкою товарів і послуг — грошей в обігу має бути саме стільки, скільки їх необхідно.
Саме грошовий ринок насамперед є сферою здійснення монетарної політики, з допомо-гою якої держава забезпечує свій вплив на соціально-економіч-ний розвиток. У широкому розумінні грошовий ринок включає всі аспекти використання грошей, у тому числі як засобу нагро-маджень і платежу — саме в цьому сегменті він пересікається із фінансовим ринком.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Складові елементи та грошові потоки фінансового ринку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок