Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Оцінка фінансової стійкостіпідприємства

Оцінка фінансової стійкостіпідприємства

Назва:
Оцінка фінансової стійкостіпідприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,36 KB
Завантажень:
237
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:’’Оцінка фінансової стійкості
підприємства’’


ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансову стійкість підприємства тісно пов'язано із перспектив-ною його платоспроможністю. Її аналіз дає змогу визначити фінан-сові можливості підприємства на відповідну перспективу.
Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті об'єктив-ний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й неза-лежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.
Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат власними та позиченими коштами можна назвати такі Типи фінансової стійко-сті підприємства:
1) абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) — коли власні оборотні кошти забезпечують запаси й витрати;
2) нормально стійкий фінансовий стан — коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довго-строковими позиковими джерелами;
3) нестійкий фінансовий стан — коли запаси й витрати забезпе-чуються за рахунок власних оборотних коштів, довгостроко-вих позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат;
4) кризовий фінансовий стан — коли запаси й витрати не забез-печуються джерелами їх формування і підприємство стає на межі банкрутства.
Фінансове стійким можна вважати таке підприємство, яке за ра-хунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями.
Оцінку фінансової стійкості підприємства доцільно здійснюв і поетапно, на підставі комплексу показників.
Розглянемо на умовному прикладі порядок розрахунку норма і вних значень коефіцієнта співвідношення позикових та власних і штів, тобто коефіцієнта структури коштів підприємства (табл. 1) Нормативні показники розраховують фінансові аналітики підприї м ства.
Таблиця 1
РОЗРАХУНОК НОРМАТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОЗИКОВИХ ТА ВЛАСНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
№ п/п | Показник | Значення показників | Відхилення (+,-)
почаюк періоду | кінець пе-ріоду
1 | Основні засоби та позаоборотні акти-ви, які фінансуються за рахунок влас-них джерел (в % до всього майна) | 7,97 | 13,05 | + 5,08
2 | Необхідні матеріальні запаси (в % до усього майна) | 47.56 | 37,57 | -9,99
3 | Необхідний обсяг власних коштів (Р.1)+(Р.2) | 55,53 | 50.62 | -4,91
4 | Граничний обсяг позикових коштів (100-р.З) | 44,47 | 49,38 | +4,91
5 | Нормативний коефіцієнт співвідно-шення позикових та власних кошгів (р.4 : р.З) | 0.8 | 0,98 | +0,18
В узагальненому вигляді показники фінансової стійкості підпри-ємства подано в табл. 2.
Таблиця 2.
ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
№ п/п | Показники | Посаток періоду | Кінець періоду | Відхилення
1 | Коефіцієнт автономії (незалежності) | 0,1 | 0,7 | +0,6
2 | Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів:
2.1. Фактичний
2.2. Нормативний |
9,63
0,8 |
0,59
0,96– |
9,04
+0,19
3 | Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу–––
4 | Коефіцієнт маневреності власних коштів | 0,27 | 0,87 | +0,6
5 | Коефіцієнт реальної вартості основних засобів та майна підприємтсва | 0,07 | 0,13 | +0,06
6 | Рівень довгострокової платоспроможності | 0,1 | 2,0 | +1,9
Із таблиці видно, що за відповідний період фінансова стійкість підприємства поліпшилась. Так, якщо на початок періоду, що аналі-зується, значення коефіцієнта автономії (відношення власних кош-тів до вартості майна) становило 0,1 (10 %), то на кінець цього пері-оду воно збільшилось до 0,7 (70 %).
Збільшився коефіцієнт маневреності власних коштів. Це слід розглядати як позитивну тенденцію, оскільки таке збільшення су-проводжувалось випереджаючим зростанням власних коштів щодо позичених.
Особливу увагу слід приділити коефіцієнту співвідношення по-зикових і власних коштів як одному із основних показників оцінки фінансової стійкості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Оцінка фінансової стійкостіпідприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок