Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Поняття конкуренції в економічній науці

Поняття конкуренції в економічній науці

Назва:
Поняття конкуренції в економічній науці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,59 KB
Завантажень:
265
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Поняття конкуренції в економічній науці


Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що включає величезну кількість різноманітних виробничих, комер-ційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм бізнесу й об'єднуються єдиним поняттям - ринок.
За визначенням, ринок - це організована структура, де "зу-стрічаються" виробники та споживачі, продавці і покупці, де в ре-зультаті взаємодії попиту споживачів (попитом називається кіль-кість товару, що споживачі можуть купити за визначеною ціною) та пропозиції виробників (пропозиція - це кількість товару, що виро-бники продають за визначеною ціною) встановлюються і ціни това-рів, і обсяги продажів. При розгляді структурної організації ринку вирішальне значення має кількість виробників (продавців) і кіль-кість споживачів (покупців), які беруть участь у процесі обміну за-гального еквівалента вартості (грошей) на будь-який товар. Ця кі-лькість виробників і споживачів, характер і структура відносин між ними визначають взаємодію попиту та пропозиції.
Ключовим поняттям, що виражає сутність ринкових відносин, є поняття конкуренції. Конкуренція - це центр ваги всієї системи рин-кового господарства, тип відносин між виробниками з приводу вста-новлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Це конкуренція між виробниками. Аналогічно визначається конкуренція між спожи-вачами як взаємовідносини з приводу формування цін і обсягу попи-ту на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боро-тьби, є прагнення перевершити інших. У суперництві на ринках мова йде про укладання угод і про частку участі в ринковій сфері.
Конкурентна боротьба - це динамічний (прискорюючий рух) процес. Він сприяє кращому забезпеченню ринку товарами (рис. 5.1).
Пошук переконливого пояснення процвітання фірми або краї-ни в цілому варто почати з правильної постановки питання. Насам-перед від поняття "конкурентоспроможна країна" як терміна, що має велике значення для економічного процвітання, доведеться відмовитися. Головна мета держави в економіці - забезпечити сво-їм громадянам достатньо високий рівень життя, який би поступово підвищувався. Здатність держави зробити це залежить не від яко-гось аморфного поняття "конкурентоспроможність", а від того, на-скільки продуктивно використовуються національні ресурси - пра-ця і капітал.
Єдине, на чому може ґрунтуватися концепція конкурентосп-роможності на рівні країни, - це продуктивність використання ре-сурсів. Якби не було міжнародної конкуренції, рівень продуктивності в одній країні практично не залежав би від становища в інших країнах. Однак міжнародна торгівля та вивіз капіталу являють со-бою можливість для підвищення продуктивності використання ре-сурсів країни й одночасно загрозу її підвищенню чи підтримці на постійному рівні. Міжнародна торгівля дає змогу країні підвищува-ти продуктивність свого виробництва, тому що усуває необхідність самостійно виробляти всі товари та послуги. Тому країна може спеціалізуватися на тих галузях і сегментах ринку, де її фірми від-носно більш конкурентоспроможні, ніж іноземні, й імпортувати ті товари та послуги, за якими її фірми поступаються закордонним. Тим самим підвищується середній рівень продуктивності в еконо-міці. Таким чином, імпорт, так само як і експорт, прямо впливає на продуктивність.
Жодна країна не може бути конкурентоспроможною абсолют-но у всьому, так само як і бути чистим експортером абсолютно всього. Людські й інші ресурси будь-якої країни неминуче обмеже-ні. В ідеальному варіанті їх застосовують у найбільш продуктивних галузях.
Термін "конкуренція" увійшов в економічну теорію з розмов-ного мовлення від латинського слова "сопсштепііа", що означає "зі-ткнення", "змагання".
Тлумачення поняття конкуренції в економічній науці пройшло кілька стадій. Класичній економічній теорії був характерний пове-дінковий підхід. Зокрема, А. Сміт розумів сутність конкуренції як сукупність взаємонезалежних спроб різних продавців установити контроль на ринку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Поняття конкуренції в економічній науці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок