Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Хронометраж виробничої операції - поняття та зміст роботи

Хронометраж виробничої операції - поняття та зміст роботи

Назва:
Хронометраж виробничої операції - поняття та зміст роботи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,53 KB
Завантажень:
360
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
 
 
Реферат з економіки праці
на тему:
Хронометраж виробничої операції - поняття та зміст роботи
 
 
 


План
1. Виробнича операція поняття та класифікація
2. Хронометраж як метод дослідження виробничих операцій
1. Виробнича операція поняття та класифікація
Під час нормування праці виробничий процес поділяється на опе-рації та їх елементи. Виробнича операція — це частина виробничого процесу, що виконується стосовно певного предмета праці одним ро-бітником або групою робітників на одному робочому місці. Елемен-тами операції є: установка, технологічний і допоміжний переходи, позиція. Установка — це одноразове закріплення оброблюваної заго-товки або деталі. Позиція характеризується фіксованим положенням предмета праці, де він підлягає технологічному впливу устаткування. Перехід — це частина операції, що характеризується незмінністю установки та позиції, режиму роботи устаткування та інструменту.
Під час виконання виробничої операції працівник застосовує певні трудові прийоми, дії, рухи.
Трудовий рух — це одноразове переміщення робочого органу людини — руки, ноги, корпуса тощо (наприклад, протягнути ру-ку до інструмента, взяти інструмент).
Трудова дія — сукупність трудових рухів, що виконуються без перерви одним або кількома робочими органами людини за не-змінних предметів і засобів праці (наприклад, взяти деталь).
Трудовий прийом — сукупність трудових дій, що виконуються за незмінних предметів і засобів праці і становлять технологічно завершену частину операції (наприклад, установка заготовки в пристосування).
Отже, сукупність прийомів, об'єднаних з урахуванням технологі-чної послідовності або спільності факторів, що впливають на час ви-конання завдання (наприклад, установка деталі в пристосування і зняття її після оброблення), утворюють комплекс трудових прийомів.{1.С.-15}
Залежно від особливостей виробництва об'єктами нормування можуть бути: обсяг роботи за певний період — годину, зміну, мі-сяць (наприклад, на видобувних та апаратурних процесах, допо міжних роботах на промислових підприємствах); зона обслугову-вання (для багатоверстатників у текстильній промисловості, на обробних процесах з багатоверстатним обслуговуванням у ма-шинобудуванні); чисельність персоналу (обслуговування потуж-них технологічних, енергетичних, транспортних систем тощо).
Для розрахунку норм праці потрібна чітка класифікація затрат часу.
Класифікацію затрат часу можна здійснювати щодо працівни-ка, роботи устаткування, тривалості виробничого процесу.
Структура змінного робочого часу (Т3 р) являє собою співвід-ношення часу роботи та часу перерв, або нормованого і ненормо-ваного робочого часу. Час роботи (Тр) — це час, протягом якого працівник здійснює трудовий процес на своєму робочому місці протягом зміни. Він складається із часу продуктивної роботи (Тп р) і часу непродуктивної роботи (Тр н).
До непродуктивної роботи належить усунення або виправ-лення браку, що виник з вини самого працівника, виконання ро-боти для власних потреб тощо.
Продуктивна робота характеризується виконанням обов'язків, передбачених регламентом (прямих і суміщуваних). Вона включає підготовчо-завершальну та оперативну роботу й обслуговування робочого місця.
Під час підготовчо-завершальної роботи виконуються певні завдання на початку та наприкінці зміни, такі як одержання змін-ного завдання та нарядів; ознайомлення із завданням, виробни-чий інструктаж, одержання і повернення робочих креслень, тех-нологічних карт, інструментів, пристроїв; одержання, огляд і здавання матеріалів, заготовок, деталей і вузлів; налагоджування обладнання, установлення пристроїв та інструментів на початку зміни та зняття їх наприкінці зміни; випробування обладнання та оброблення пробних деталей; здавання готової продукції або роботи.
Оперативна робота — це безпосереднє виконання змінного завдання. Час, витрачений на неї (Топ), складається з часу вико-нання основних прийомів (Т0) і допоміжних (Тд).
Виконуючи основні прийоми (основний час), працівник здійс-нює перетворення предметів праці.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Хронометраж виробничої операції - поняття та зміст роботи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок