Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах

Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах

Назва:
Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,80 KB
Завантажень:
181
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах
Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборот-них коштів. Ця потреба є одним з об'єктів фінансового планування і відображення в обліку та звітності. Розмір оборотного капіталу, який утворює кожну складову поточних активів, має відповідати потребам і можливостям підприємства зі створення й реалізації продукції.
Крім того, виникає необхідність у плануванні фінансових ресур-сів для допоміжних і підсобних, житлово-комунальних господарств, соціально-побутових та інших закладів непромислового характеру.
У практиці використовуються два методи визначення потреби в оборотних коштах: прямий і економічний.
Метод прямого розрахунку забезпечує розробку обгрунтованих норм і нормативів на кожному підприємстві з урахуванням багатьох факторів, які пов'язані з особливостями постачання, виробництва та реалізації продукції.
Планування оборотних коштів здійснюється відповідно до кош-торисів витрат на виробництво і невиробничі потреби та бізнес-плану, який охоплює й пов'язує виробничі й фінансові показники, створюючи саме цим умови для успішної комерційної діяльності та розвитку підприємництва.
Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через їх нормування. Нормування оборотних коштів передбачає враху-вання багатьох факторів, які впливають на господарську діяльність підприємств. На підприємствах виробничої сфери до них належать:*
умови постачання підприємств товарно-матеріальними ціннос-тями: кількість постачальників, строки поставки, розмір транзитних партій, кількість найменувань матеріальних цінностей, форми роз-рахунків за матеріальні цінності;*
організація процесу виробництва: тривалість виробничого ци-клу, характер розподілу витрат протягом виробничого циклу, но-менклатура випущеної продукції;*
умови реалізації продукції: кількість споживачів готової про-дукції, їх віддаленість, призначення продукції, умови її транспорту-вання, форми розрахунків за відвантажену продукцію.
За відповідності складу, структури й наявності оборотних коштів запланованому обсягу виробництва та реалізації підприємство в змозі отримувати прибуток з мінімальними витратами.
У разі заниження розміру оборотних коштів можливі перебої в постачанні й виробничому процесі, зменшення обсягу виробництва та прибутку, виникнення прострочених платежів і заборгованості, інші негативні явища в господарській діяльності.
Надлишок оборотній коштів призводить до нагромадження надмір-них запасів сировини, матеріалів; послаблення режиму економії; ство-рення умов для використання оборотних коштів не за призначенням.
Значення нормування оборотних коштів полягає в такому.
По-перше, правильне визначення нормативу оборотних коштів забезпечує безперервність і безперебійність процесу виробництва.
По-друге, нормування оборотних коштів дає змогу ефективно використовувати оборотні кошти на кожному підприємстві.
По-третє, від правильно встановленого нормативу оборотних коштів залежить виконання плану виробництва, реалізації продук-ції, прибутку та рівня рентабельності.
По-четверте, обгрунтовані нормативи оборотних коштів сприя-ють зміцненню режиму економії, мінімізації ризику підприємниць-кої діяльності.
Визначення планової потреби в оборотних коштах передбачає розробку норм відносно тривалої дії і нормативів на конкретний пе-ріод — рік (як правило), півріччя, квартал. Це досягається за прове-дення таких робіт:
1. Визначення норм запасів за статтями нормованих оборотних коштів.
Норма оборотних коштів — це відносний показник, який обчис-люється в днях, відсотках чи гривнях. Норми в днях щодо виробни-чих запасів розраховуються за окремими видами матеріальних цін-ностей. У разі великої номенклатури розрахунок здійснюється в тій частині, яка становить (вартісне) не менше 70—80% загальних ви-трат за статтею в цілому.
2. Встановлення одноденного витрачання матеріальних ціннос-тей, виходячи із кошторису витрат на виробництво. Одноденне ви-трачання на підприємствах несезонних галузей промисловості ре-комендується розраховувати на підставі даних четвертого квар-талу планового року, що, як правило, має найбільший обсяг вироб-ництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок