Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Показники стану та використання основних фондів і їх розрахунок

Показники стану та використання основних фондів і їх розрахунок

Назва:
Показники стану та використання основних фондів і їх розрахунок
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
1,74 KB
Завантажень:
497
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Показники стану та використання основних фондів і їх розрахунок
Основні виробничі фонди підприємств, які беруть участь у про-
цесі виробництва, піддаються фізичному та моральному зносу, ста-
ріють, у результаті чого знижуються їх експлуатаційні можливості.
Стан та використання основних виробничих фондів є важливою
умовою, фактором забезпечення нормальних умов процесу вироб-
ництва та підвищення його ефективності. Тому на підприємствах
важливе значення має як систематичне оцінювання стану основних
фондів, так і аналіз ефективності їх використання.
Для визначення стану основних виробничих фондів та ефектив-
ності їх використання можуть застосовуватися показники, які харак-
теризують:
· рівень забезпечення підприємства основними виробничими
фондами;
· їх стан;
· ефективність їх використання.
До показників, що характеризують рівень забезпечення підприє-
мства основними виробничими фондами, належать питома вага ос-
новних виробничих фондів у майні підприємства, фондоозброєність
та фондомісткість.
Питома вага вартості основних виробничих фондів у майні
підприємства визначається як відношення вартості цих фондів (за ви-
рахуванням їх зносу) до вартості майна підприємства. Це співвідно-
шення (коефіцієнт) має бути не меншим 0,5.
Фондоозброєність — показник, що характеризує рівень забезпе-
ченості основними виробничими фондами промислово-виробничо-
го персоналу підприємства. Розраховується фондоозброєність відно-
шенням середньорічної вартості основних виробничих фондів до се-
редньооблікової чисельності працівників підприємства.
Фондомісткість — показник, який характеризує рівень середньо-
річної вартості основних виробничих фондів на одиницю вартості
виробленої валової продукції. Розраховується фондомісткість відно-
шенням середньорічної вартості основних виробничих фондів до
вартості виробленої валової продукції.
Стан основних виробничих фондів характеризується такими по-
казниками: коефіцієнтом оновлення; коефіцієнтом вибуття; коефіці-
єнтом приросту; коефіцієнтом зносу; співвідношенням основних ви-
робничих та невиробничих фондів.
Коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів — показник,
який відображає частку нововведених фондів у звітному році в за-
гальній їх вартості на кінець звітного року.
Коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів — показник,
що відображає частку фондів, що вибули у звітному році, у загаль-
ній їх вартості на початок цього самого року. Ефективність викорис-
тання основних виробничих фондів визначається розрахунком таких
показників: фондовіддачі, рентабельності, суми прибутку на одини-
цю середньої вартості основних фондів.
Фондовіддача основних виробничих фондів — показник, який
відображає обсяг валової (товарної) продукції у вартісному вира-
женні на одиницю (1 грн) середньорічної вартості основних вироб-
ничих фондів, які беруть участь у виробництві цієї продукції. Цей
показник є найбільш узагальнюючим і характеризує ефективність
використання основних виробничих фондів.
Збільшення фондовіддачі основних виробничих фондів свідчить
про підвищення ефективності їх використання, що є позитивним
явищем в економіці підприємств. Основними шляхами підвищення
фондовіддачі основних фондів є збільшення обсягу виробництва ва-
лової (товарної) продукції за рахунок більш інтенсивного їх вико-
ристання і зниження середньорічної вартості цих фондів за рахунок
ліквідації зношених, малопродуктивних та невикористаних у вироб-
ництві основних засобів.
Рентабельність основних виробничих фондів — це відносний по-
казник, який характеризує рівень ефективності використання цих
фондів. Розраховується він відношенням загального прибутку, отри-
маного за звітний рік, до середньорічної вартості основних вироб-
ничих фондів за цей самий рік.
Абсолютним показником, що характеризує ефективність викори-
стання основних виробничих фондів, є сума прибутку, яка припадає
на одиницю (1грн) середньорічної вартості цих фондів. Цей показ-
ник відображає рівень окупності використаних у виробництві основ-
них виробничих фондів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Показники стану та використання основних фондів і їх розрахунок

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок