Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Ринок праці (державний вплив, регулювання та зведений баланс)

Ринок праці (державний вплив, регулювання та зведений баланс)

Назва:
Ринок праці (державний вплив, регулювання та зведений баланс)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,16 KB
Завантажень:
130
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Ринок праці (державний вплив регулювання та зведений баланс)


План
1. Державний вплив на ринок праці................................................................2
2. Зведений баланс ринку праці.......................................................................8
3. Державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці................10


1. Державний влив на ринок праці.
У країнах, які перебувають у стадії формування ринкових відносин, коли елементи інфраструктури ринку праці ще не діють достатньо ефективно не відпрацьований механізм громадського та інституціального регулюван-ня, застосовують державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці.
Ринком праці називають систему відносин між роботодавцями і працездатним населенням, які передбачають переговори між ними, ук-ладання трудових договорів (контрактів) щодо умов та кількості праці, заробітної плати тощо.
Ринок праці - складова частина ринкової економіки. Розрізняють два ринки праці: зовнішній і внутрішній. На зовнішньому ринку праці реалі-зуються пропозиції і попит на працю між підприємствами, з одного боку, і працездатними громадянами, з іншого; на внутрішньому - між конк-ретним підприємством і його працівниками. Держава в цих процесах відіграє регулювальну роль відповідно до попиту і пропозиції робочої сили.
Результатом функціонування зовнішнього ринку є збалансування по-треби і пропозиції в трудових ресурсах, переливання робочої сили з підприємств одних галузей на підприємства інших галузей, з одних регіонів в інші, х скорочення безробіття.
Результатом функціонування внутрішнього ринку праці є збалансування потреби в працівниках та наявної їх чисельності, підвищення кваліфі-кації оптимальна структура промислово-виробничого персоналу, скоро-чення плинності кадрів, зменшення втрат робочого часу.
В умовах розвиненого ринкового господарства як для зовнішнього, так і для внутрішнього ринку характерним є перевищення пропозиції з боку пра-цездатного населення над попитом на роботу працівників певних професій. Структурна перебудова в економіці більшості країн призвела до пере-ливання кількості зайнятих у промисловості в сферу послуг, для якої ха-рактерним є використання нестандартних форм зайнятості. Безперервне оновлення матеріальної бази виробництва, постійні зміни обсягів і структури попиту на товари і послуги змінюють потребу підприємства у кількості та якості робочої сили. З'явилися гнучкі форми виробництва. Тому жорст-ка регламентація праці в традиційних режимах зайнятості стала перепо-ною на шляху розвитку виробництва. Це спричинилося до появи нової форми праці - так званого гнучкого ринку праці.
Основною характеристикою гнучкого ринку праці є скорочення трива-лості робочого часу для зайнятих. Міністерством праці і соціальної полі-тики України передбачено таку тривалість робочого тижня в годинах: 40, 39,36,33, ЗО, 24, 18. Саме завдяки такій формі регулювання зайнятості на багатьох підприємствах зменшився рівень безробіття.
Таким чином соціальні фактори становлення гнучкого ринку праці:
- зміна потреб працівників в умовах праці упродовж їх трудової діяльності
- необхідність в періодичному оновленні знань -> розширення професійних навичок
- можливість вибору найзручнішого режиму робочо-го часу тощо
Формування національного ринку праці відбувається під впливом міграційних процесів, що мають внутрішню і зовнішню спрямованість. Протягом усіх років незалежності України міграційний рух населення мав чітку тенденцію, що знайшло відображення у зменшенні загальної чисельності населення країни. У міждержавному переміщенні населення України провідне місце посідають країни Європи, зокрема Російської Фе-дерації й СНД.
Рееміграційні процеси в Україні дуже активні і включають такі основні контингенти емігрантів: особи, які повертаються в Україну після тривалого перебування за її межами. Це контингент, який має тісний зв 'язок з Україною, част-ково забезпечений житлом, однак потребує місця праці і тим самим збільшує пропозицію на ринку праці; особи, які повертаються в Україну після тривалого перебування за її межами; здебільшого це люди пенсійного віку, яким не потрібна пра-ця й їх приїзд не позначається на ринку праці; біженці, які можуть знайти попит на свою робочу силу в сількій місцевості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Ринок праці (державний вплив, регулювання та зведений баланс)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок