Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Скачати: Становлення економіки України в пострадянський період

Становлення економіки України в пострадянський період

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Становлення економіки України в пострадянський період
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,30 KB
Завантажень:
468
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
“Становлення економіки України
в пострадянський період”


ПЛАН
ВСТУП
1. СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ІНСТИТУЦІЙ В УКРАЇНІ
2. РИНКОВА МОДЕЛЬ ДЛЯ УКРАЇНИ
3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ СТОСУНКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП
Після розпаду СРСР розвіялись ілюзії перших років про швидке включення національних економік молодих незалежних держав у сві-тове господарство, про адекватну заміну міжреспубліканських господарських зв'язків, що склались за роки існування СРСР, про са-мостійний вихід на світовий ринок.
Економіка почала перебудовуватися на новий лад – ринкові відносини. Тільки тепер можна сказати, що Україна стала країною з ринковими відносинами, однак офіційно світове співтовариство ще не визнає це, чим гальмує повноцінне входження України на ряд західноєвропейських та інших міжнародних ринків.
1. СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ІНСТИТУЦІЙ В УКРАЇНІ
Формування ринкової економіки в Україні розпочалося з відтворенням ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. Це має відбуватися за схемою, яка враховує економічні, політичні, історичні та психологічні особливості, характерні для нашої країни.
Передусім зазначимо, що Україна ніколи не мала високорозвинених товарно-грошових відносин. Становлення їх по суті розпочало-ся після скасування кріпацтва у 1861 р. і відбувалося на фоні знач-них феодальних пережитків. Значним було втручання держави в економіку.
Після 1917 р. впродовж майже 70 років країна йшла шляхом роз-витку економіки, який ігнорував ринок, вважаючи його рудиментом, що має віджити у всьому світі. Результат відомий: створено суспіль-ство з низькою ефективністю виробництва і відсталим рівнем життя людей, загальним одержавленням і монополізованою, негнучкою еко-номікою, підпорядкуванням особистих і колективних інтересів відом-чим, відсутністю демократичних інституцій. Це сприяло проведен-ню політики автаркії, тобто економічного відособлення від світово-го ринку. Саме тому Україна не посідає відповідного місця у міжна-родному поділі праці, в зовнішньоекономічних зв'язках.
У нас була відсутня визначальна ринкова інституція — еко-номічна самостійність господарюючих суб'єктів. Саме вона га-рантує незалежність суб'єктів ринкової економіки, їхню економічну відповідальність, без чого ринку бути не може. Більшість підприємств України належали державі, управлялись її органами, що зумовлюва-ло високий ступінь монополізму.
Відтворення інституцій багатосуб'єктних власників відбувається через роздержавлення власності, її трансформацію у різні форми — колективну, приватну. Це сприяє розвитку різноманітних форм гос-подарювання та відтворенню конкурентного середовища.
На 1 липня 1998 р. в Україні було приватизовано понад 59 тис. об'єктів, у тому числі 15,7 тис. об'єктів (26,8 відсотка) державної та 43,6 тис, (73,5 відсотка) комунальної форм власності. Майже повністю роздержавлені підприємства легкої (93,5 відсотка), деревообробної та целюлозно-паперевої промисловості (91,9 відсотка). Вони вироб-ляють близько 98 відсотків продукції кожної галузі.
Внаслідок приватизації та акціонування підприємств, розвитку фермерства та інших форм господарювання все значнішу роль почи-нає відігравати недержавний сектор економіки.
Невіддільною інституцією ринку є вільні ціни, за допомогою яких в умовах конкурентного середовища здійснюється еквівалент-ний обмін, а отже, реалізуються інтереси продавця і покупця, відтво-рюється рівновага в економіці. Проте це класичне положення еконо-мічної теорії діє лише за наявності відповідних інших ринкових умов: монополізації сфер розподілу, обміну і виробництва, наявності різдих форм господарювання, великих, середніх, малих підприємств, які управляються не з єдиного центру, а самостійними товаровиробника-ми. В Україні усіх цих передумов поки що в розвиненому вигляді немає.
Лібералізація цін при високому рівні монополізму призводить до обов'язкового зростання їх і не створює стимулів до виробництва. Навіщо виробляти додаткову продукцію, якщо прибуток залежить від зменшення її кількості в умовах монополії? Отже, те, що є пра-вильним теоретично і діє за умов, які відтворюють ринкове середо-вище у будь-якій країні, не може бути правильним для економіки, де не створені відповідні ринкові інституції.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Становлення економіки України в пострадянський період

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок