Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Економічні реформи в УРСР

Економічні реформи в УРСР

Назва:
Економічні реформи в УРСР
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,05 KB
Завантажень:
140
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
реферат
Економічні реформи в УРСР


План
Економічні реформи як спроби поліпшення економічного становища………………………………………………………....2
Стан економіки…………………………………………………....6
Сільське господарство…………………………………………....9
Соціальна криза……………………………………………….…10
Список використаної літератури……………………………….14
Економічні реформи як спроби поліпшення економічного становища
Політична криза, що яскраво виявилася у дисидентському русі, дедалі більше поєднувалася із соціально-економічною кризою. Спочатку здавалося, що нове керівництво СРСР здійснить ту досить радикальну реформу, що розроблялася ще при М. Хрущові. Вересневий (1965р.) пленум ЦК КПРС прийняв постанову “Про поліпшення управління промисловістю, вдосконалення планування та посилення економічного стимулювання промислового виробництва”. Поряд із ліквідацією раднаргоспів і відновленням централізованого управління промисловістю через міністерства у цій постанові визначалися головні принципи ре-форми методів планування та економічного стимулювання, розроблені під час дискусії у першій половині 60-х років. На початку жовтня 1965 р. було опубліковано два уря-дових документи, підготовлених на основі рекоменда-цій групи економістів, які працювали під керівництвом О. Лібермана, про поліпшення планування та стимулю-вання виробництва і про державне виробниче підприєм-ство. Йшлося про залишення підприємствам частини доходів, щоб вони могли утворювати власні фонди: роз-витку виробництва, матеріального заохочення, соціально-культурних заходів та житлового будівництва Гусєв В.І. та ін. Історія України: Навч. Посіб. / В.І. Гусєв, Ю.О. Калінцев, С.В. Кульчицький; За ред. С.В. Кульчицького. – К.: Вища шк.., 2003. – 431 с.: іл.
.
Головна причина труднощів з реформою полягала в тому, що розширення прав підприємств не супроводжувалося обмеженням прав міністерств і комітетів. Економіка за-лишалася директивною, тобто головна роль в ній нале-жала не виробникам, а партійним та радянським чинов-никам.
Економічну реформу було доведено до кінця завдяки зусиллям О. Косигіна. Л.Брежнєв ставився до неї з підкресленою байдужістю. Представники міністерств та відомств не бажали поступатися своїми правами і фак-тично саботували роботу у міжвідомчій комісії при Держплані СРСР, яка безпосередньо здійснювала реформу.
Чехословацькі події допомогли радянським керівни-кам зрозуміти: або план переможе ринок, або ринок пе-реможе план, директиву, радянську владу. Після «празь-кої весни» розмови про ринковий соціалізм, колективну власність, орендні відносини стали вважатися політичне шкідливими. У пресі розпочалася полеміка з економіч-ними концепціями чеських «ревізіоністів».
Нове керівництво знищило всі елементи політичного плюралізму, зміцнило командно-адміністративну систему управління суспільством. Проте економічні труднощі по-силили соціальну напруженість в Україні і потребували вдосконалення методів керівництва господарством. Тому в 1965 р. розпочалася перебудова, завданням якої був пе-рехід від адміністративних до економічних методів управ-ління господарством на основі постанов партії й уряду. Передбачалося здійснити систему заходів, спрямованих на вдосконалення форм поєднання територіального і галузе-вого принципів управління, централізованого планового керівництва економікою і господарської самостійності підприємств, посилення стимулювання виробництва.
За програмою реформ управління господарством було ліквідовано раднаргоспи і відновлено систему управління через союзні та союзно-республіканські міністерства. На кінець 1965 р. у СРСР налічувалося 18 загальносоюзних і 13 союзно-республіканських промислових міністерств, а також республіканське міністерство місцевої промисловості. Створено управління матеріально-технічного постачання нафтовидобувної, нафтопереробної і нафтохімічної промис-ловості. Внаслідок подальшої реорганізації в Україні дія-ло 22 союзно-республіканських і 7 республіканських мініс-терств: автомобільного транспорту і шосейних шляхів, будів-ництва, комунального господарства, місцевої промисловості, освіти, охорони громадського порядку, соціального забезпе-чення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Економічні реформи в УРСР

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок