Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Порядок оформлення отримання кредиту в банку

Порядок оформлення отримання кредиту в банку

Назва:
Порядок оформлення отримання кредиту в банку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,79 KB
Завантажень:
209
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Порядок оформлення отримання кредиту в банку
Кредитні взаємовідносини банку і суб’єкта господарської діяль-
ності регулюються кредитним договором, який укладається між кре-
дитором і позичальником у письмовій формі після згоди банку на ви-
дачу позики позичальнику.
Але до укладання кредитного договору позичальник, який бажає
отримати в банку, що його обслуговує, кредит, з’ясовує в цьому бан-
ку (в усних переговорах з відповідними працівниками банку) мож-
ливість позитивного вирішення цього питання. Отримавши позитивну
відповідь, позичальник звертається в банк офіційно з клопотанням-
заявою, де вказує мету отримання кредиту, його суму, строк викорис-
тання, передбачене забезпечення, економічну характеристику за-
ходів, що кредитуються, і джерела погашення кредиту.
Разом з клопотанням-заявою позичальник подає банку такі доку-
менти:
· техніко-економічне обґрунтування кредитованого заходу;
· копії контрактів (договорів) між продавцем і покупцями;
· копії договорів оренди землі, приміщень, обладнання тощо;
· розрахунки очікуваних доходів від здійснення кредитованого
заходу, за рахунок яких сплачуватиметься майбутній кредит;
· бухгалтерські й фінансові звіти (форма № 1 “Баланс підприєм-
ства”, форма № 2 “Звіт про фінансові результати”, форма № 3
“Звіт про рух грошових коштів”, форма № 4 “Звіт про власний
капітал”) за звітний рік і квартал;
· виписки за рахунками позичальника, відкритими в інших
банках;
· висновки аудиторських фірм про фінансовий стан позичаль-
ника;
· договір застави, поручництва, гарантії, страхування (один
з цих документів або кілька за вимогою банку);
· бізнес-план нового здійснюваного заходу;
· розрахунки надходження і витрачання грошових коштів;
· розрахунок одержання та розподілу прибутку.
У разі потреби банк може вимагати від позичальника інші доку-
менти і відомості, які підтверджують економічне становище підпри-
ємства, його платоспроможність і забезпечення повернення кредиту.
Позичальник, який не є клієнтом банку, подає йому додатково
такі документи:
· статут підприємства, зареєстрований і затверджений у встанов-
леному порядку;
· засновницький договір;
· свідоцтво про реєстрацію;
· довідку про перебування на обліку в податковому органі;
· завірену у встановленому порядку картку із зразками підписів
осіб, які мають право розпоряджатися коштами на рахунку.
Оформляючи одержання довгострокового кредиту на фінансу-
вання капітальних витрат, позичальник подає в банк документи, не-
обхідні для відкриття кредитування капітальних вкладень, а також
контракт на побудову, договори на постачання необхідного вироб-
ничого обладнання, документи на відведення земельної ділянки (зем-
лекористування), проектно-технічну документацію на заходи, які
здійснюватимуться, основні техніко-економічні показники проекту,
бізнес-план, розрахунок дохідності та окупності капітальних витрат,
що кредитуються, та ін.
Після одержання клопотання-заяви і необхідних документів для на-
дання кредиту, вивчення цих документів банк оцінює економічне стано-
вище та ділову репутацію позичальника, його кредитоспроможність,
можливість видачі йому кредиту та своєчасність погашення.
Серед показників, на основі яких банк приймає рішення про ви-
дачу позичальнику кредиту, найважливішим є кредитоспромож-
ність, тобто наявність умов для видачі кредиту та можливості своє-
часного його погашення.
Кредитоспроможність позичальника оцінюється на основі кіль-
кох показників, які характеризують дохідність підприємства, його
платоспроможність, ліквідність, забезпеченість власними джерелами
та ін. Вибір показників для оцінки кредитоспроможності позичаль-
ника залежить від форми власності, галузі економіки, особливості
виробничо-фінансової діяльності тощо. Оцінюючи кредитоспро-
можність позичальника, велику увагу приділяють розрахунку та
аналізу коефіцієнтів, які характеризують ефективність вкладень у ви-
робництво, ліквідність балансу, забезпеченість власними джерелами,
платоспроможність.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Порядок оформлення отримання кредиту в банку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок