Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Показники використання оборотних активів та їх розрахунок

Показники використання оборотних активів та їх розрахунок

Назва:
Показники використання оборотних активів та їх розрахунок
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,35 KB
Завантажень:
158
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Показники використання оборотних активів та їх розрахунок
Економічними показниками використання оборотних активів є
фондовіддача, фондомісткість, прибутковість, оборотність, ко-
ефіцієнт оборотності, розмір вивільнення (замороження).
Фондовіддача — показник, що характеризує рівень виробницт-
ва валової (товарної) продукції на одиницю оборотних активів.
Визначається він діленням обсягу виробництва валової або товар-
ної продукції у вартісному вираженні на 1000 грн оборотних ак-
тивів.
Фондомісткість — показник, що характеризує розмір оборотних
активів, які використовуються у виробництві одиниці валової (реалі-
зованої) продукції. Визначається він діленням величини оборотних
активів на 1000 грн виробленої або реалізованої продукції.
Прибутковість — показник, що характеризує рівень окупності су-
купних витрат виробництва або його складових, у тому числі оборот-
них активів. Визначається діленням обсягу балансового прибутку на
1000 грн середньорічної вартості оборотних активів.
Найважливішими показниками, що характеризують використан-
ня оборотних активів, є їх оборотність та коефіцієнт оборотності.
Оборотні активи підприємств весь час перебувають у русі, про-
ходячи послідовно три стадії кругообігу: заготівельну, виробничу та
реалізації. Послідовне проходження оборотними активами стадії
кругообігу із зміною форм вартості називається оборотністю.
Оборотність характеризується тривалістю одного обороту у днях
та кількістю обертів за певний (аналізований) період, тобто коефіці-
єнтом оборотності.
Тривалість одного обороту у днях, тобто оборотність оборотних
активів, визначається за формулою
Од = (Со*Д)/Р (5,11)
де Д — кількість днів, за яку обчислюється оборотність (вважається,
що місяць дорівнює 30 дням, квартал — 90, півріччя — 180, рік —
360 дням); Со — середній залишок оборотних активів за аналізова-
ний період*, грн; Р — сума обороту.
Коефіцієнт оборотності, або кількість оборотів за рік, обчис-
люється діленням кількості днів у році на тривалість одного оборо-
ту у днях або діленням суми обертів на середній залишок оборотних
активів. В останньому випадку коефіцієнт оборотності виражати-
меться в абсолютних величинах (гривнях, копійках).
Для обчислення показників оборотності оборотних активів важ-
ливо правильно розрахувати величини, що їх визначають: середній
залишок оборотних активів та сума обороту.
Середньорічний залишок оборотних активів обчислюється як
середньохронологічна величина, тобто шляхом додавання полови-
ни залишку оборотних активів на початок та кінець року до повної
суми їх залишків за інші місяці (квартали) року і ділення отриманої
суми на 12 (або на 4).
До суми оборотів включають виручку від реалізації продукції,
виконання робіт та надання послуг на сторону.
Оборотність оборотних активів є фінансовим якісним показни-
ком та має велике значення для підприємств. Що швидше оберта-
ються оборотні активи, то менше їх потрібно для виконання плану
виробництва та реалізації продукції і за інших рівних умовах
більший прибуток отримає підприємство й вищою буде його рента-
бельність. Якщо ж оборотність оборотних активів уповільнюється,
то це спричинюється до додаткової потреби в них, неефективного їх
використання та заморожування.
Сума вивільнення або заморожування оборотних активів у зв’язку
з прискоренням або уповільненням їх оборотності визначається мно-
женням суми одноденного обороту (виручки) за звітний період на
кількість днів прискорення або уповільнення оборотності у звітному
році порівняно з базисним. Цей показник обчислюється за формулою
S = (Ро/Д)*(Об*Оо) (5,12)
де Ро — сума обороту (виручки) за звітний рік, грн; Д — кількість
днів у звітному періоді; Об , Оо — оборотність відповідно у базисно-
му та звітному періодах, днів.
Прискорення оборотності оборотних активів має велике народ-
ногосподарське значення. При цьому із запасів підприємств вивіль-
няються величезні суми коштів, які можна додатково спрямовувати
на фінансування і розширення виробництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Показники використання оборотних активів та їх розрахунок

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок