Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Державні фінанси і їх місце у фінансовій системі України

Державні фінанси і їх місце у фінансовій системі України

Назва:
Державні фінанси і їх місце у фінансовій системі України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,31 KB
Завантажень:
23
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Державні фінанси і їх місце у фінансовій системі України


План


ВСТУП
Необхідність державних фінансів зумовлена тим, що за будь-якого типу економічних відносин основним призначен-ням держави є забезпечення фінансовими ресурсами тих потреб, які не можуть бути вирішені через ринковий меха-нізм, тобто через попит і пропозицію, а також особисто кож-ним громадянином у зв'язку з відповідними об'єктивними причинами. До них слід віднести структурну перебудову економіки, боротьбу з монополізмом, захист навколишнього середовища, захист тих громадян, які з'являються на ринку в ролі споживачів — інваліди, діти, престарілі, проведення фундаментальних наукових досліджень, загальну освіту, під-готовку кадрів, соціальне забезпечення і страхування, охо-рону здоров'я тощо.
Актуальність теми роботи. Ринкова економіка, при всій розмаїтості її моделей, відомих світовій практиці, характеризуються тим, що являє собою соціально-орієнтоване господарство, що доповнюється державним регулюванням. Величезну роль як у самій структурі ринкових відносин, так і в механізмі їхнього регулювання з боку держави грають фінанси. Вони - невід'ємна частина ринкових відносин і одночасно важливий інструмент реалізації державної політики. От чому сьогодні як ніколи важливо добре знати природу фінансів, глибоко розбиратися в особливостях їхнього функціонування, бачити способи найбільш повного їхнього використання в інтересах ефективного розвитку суспільного виробництва.


1. Економічна сутність державних фінансів
Державні фінанси — складова частина фінансової систе-ми, її центральна підсистема, через яку здійснюється вплив держави на економічний і соціальний розвиток країни. Вона має свої особливі принципи організації та функціонування [4]. Це зумовлено функціями і роллю держави у регулюванні та забезпеченні демократичних економічних і соціальних умов життя населення, створенні сприятливих умов для діяль-ності виробничих і невиробничих структур.
Фінанси виникли і тривалий час розвивалися як система мобілізації коштів, матеріальних і фінансових ресурсів для потреб правлячої еліти різних форм державних утворень і оборони певної території. Для зазначених цілей вводились різні форми податків, зборів і платежів. Використання їх не підлягало жодному контролю з боку населення, тому протя-гом майже шести століть під поняттям "фінанси" у свідо-мості людей відкладалися різноманітні форми зиску і не-справедливого зменшення доходів населення.
Термін "фінанси" походить з латинської і означає обов'язкову сплату грошей [2]. Вперше в теперішньому розумінні його почали застосовувати ще наприкінці XIII ст. в Італії. Він означав мобілізацію грошових засобів держа-вою для виконання своїх функцій.
Фінанси — продукт наявності держави і товарно-гро-шових відносин. Вони досягли свого найвищого розвитку в XIX ст., коли функції держави значно розширились і удосконалились, а товарно-грошові відносини зайняли па-нівне становище в економічних системах. Фінанси стали універсальним і дуже активним елементом економічного життя.
Сьогодні фінанси слід розглядати насамперед як еконо-мічну категорію, що відображає сукупність відносин, пов'яза-них зі створенням, розподілом і використанням фондів фі-нансових ресурсів.


2. Структура державних фінансів
Форми мобілізації ресурсів можуть бути різні. Так, дер-жава мобілізує фінансові ресурси для своїх потреб у формі податків, зборів і платежів. Витрачаються ці ресурси через асигнування на різні заходи загальнодержавного значення, тобто оборону, утворення органів влади і управління, забез-печення громадського порядку, збереження навколишнього середовища, надання громадянам безплатних послуг у сфері освіти, медичної допомоги, оволодіння професією, а також грошових виплат у формі допомоги [2, 4].
Рис. 2.1. Склад і структура державних фінансів України
Держава для виконання властивих їй функцій повинна мати у своєму розпорядженні певну величину фінансових ресурсів, що створюються в її народногосподарському комп-лексі (рис.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Державні фінанси і їх місце у фінансовій системі України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок