Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та зміст

Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та зміст

Назва:
Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та зміст
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,50 KB
Завантажень:
417
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та зміст
У фінансовій системі держави головною, визначальною її ланкою
є фінанси підприємств, оскільки вони функціонують у сфері суспіль-
ного виробництва, в якій створюються матеріальні блага, валовий
внутрішній продукт (ВВП) і національний дохід суспільства, а також
формується основна частина фінансових ресурсів держави.
Розподіл і перерозподіл створюваних матеріальних і духовних
благ у грошовій формі здійснюються за допомогою фінансів шляхом
формування цільових грошових фондів у відповідних галузях народ-
ного господарства.
Використання фінансів дає можливість підприємствам сфери ма-
теріального виробництва забезпечити безперервність процесу
відтворення, вирішення виробничих, економічних та соціальних зав-
дань, формування централізованих і децентралізованих фондів гро-
шових коштів на рівні як держави, так і суб’єктів господарювання.
Економічну сутність фінансів підприємств розкриває сукупність
грошових відносин, які виникають у суб’єктів господарювання у
процесі їх створення і здійснення ними виробничо-фінансової діяль-
ності. Це грошові відносини:
між підприємствами та їх засновниками, які виникають при фор-
муванні статутного фонду (капіталу) — одержання грошей з держав-
ного бюджету, надходження пайових внесків та ін. Сума статутного
капіталу державного (муніципального) підприємства відображає
розмір статутного фонду, а акціонерного товариства — суму випу-
щених ним акцій;
між підприємствами та іншими суб’єктами господарювання (по-
стачальниками, покупцями, будівельними та іншими організаціями),
що виникають у процесі купівлі-продажу продукції, надання послуг
тощо;
між підприємствами та різноманітними ланками фінансово-кре-
дитної системи щодо внесків у ці ланки (бюджет, централізовані
фонди тощо) різних видів податків та платежів і отримання з них
коштів на різні цілі. До них належать також фінансові відносини
підприємств з установами банків, які виникають у процесі отри-
мання і погашення кредитів, безготівкових розрахунків, а також
відносини з органами майнового і особистого страхування з при-
воду сплати в них підприємствами страхових внесків і отримання
від них відповідних страхових відшкодувань. У цю групу включа-
ються також відносини підприємств з фондовим ринком та інвести-
ційними фондами;
між підприємством і зайнятими на ньому працівниками з приводу
формування фонду оплати праці, її виплати, матеріального заохо-
чення; виплати дивідендів за акціями, а також стягнення грошей за
завдані збитки і утримання податків;
у межах підприємств, які виникають при розподілі отримува-
них доходів і накопичень, формуванні різноманітних фондів гро-
шових коштів. Так, при розподілі отримуваного виторгу частину
його підприємства спрямовують передусім на відшкодування вар-
т о с т і спожитих у виробництві основних і оборотних фондів,
потім — на відшкодування витрат живої праці, а з частини, яка
залишилась, формують чистий дохід (прибуток), з якого створю-
ються і поповнюються відповідні резерви і фонди: резервний, ста-
тутний, розвитку виробництва, дивідендів (в акціонерних товари-
ствах) тощо.
Іншими словами, створення і функціонування підприємств, їх
господарська діяльність пов’язані з грошовими відносинами, які
опосередковують процеси виробництва і продажу продукції, отри-
мання доходів і накопичень та їх розподіл за відповідними канала-
ми (фондами). У цьому зв’язку об’єктом фінансів підприємств є гро-
шові відносини, пов’язані з отриманням доходів і накопичень, їх
розподілом, формуванням і використанням відповідних фондів
грошових коштів. Суб’єктами є підприємства і організації, устано-
ви (банківські та бюджетні), позабюджетні фонди та інші суб’єкти
господарювання.
Матеріальною умовою появи і функціонування фінансів є гроші,
покладені в основу існування відповідних видів грошових відносин
підприємств.
Виникають фінансові відносини на підприємствах у процесі їх
створення, здійснення ними виробничо-фінансової діяльності, розпо-
ділу доходів і накопичень, формування відповідних грошових
фондів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та зміст

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок