Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

Назва:
Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,14 KB
Завантажень:
46
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
з курсу:
“Міжнародні економічні відносини”
на тему:
"Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни”


Ринок є невід’ємною частиною суспільного господарського відтво-рення і формується в тісній взаємодії з усіма його елементами: виробниц-твом, споживанням, розподілом.
Ринок являє собою сферу товарно-грошового обміну, розвитку тор-говельних функцій між продавцем і покупцем.
Первісним елементом світового ринку є внутрішній ринок, який здійснює торговельні операції з внутрішньої торгівлі.
Національний ринок поєднує внутрішню та зовнішню торгівлю да-ної країни.
Світовий ринок - це сукупність національних ринків, поєднаних між собою всесвітніми господарськими зв’язками на підставі міжнародного поділу праці, спеціалізації, кооперування, інтеграції виробництва і збуту товарів і послуг.
Внутрішній ринок
Світовий ринок
Національний ринок
Схема 1. Структура світового ринку Джерело: Мазаракі А.А. та ін. “Світовий ринок товарів та послуг: регіональна структура”: Навч. посібник. – К.: Видавн. центр КДТЕУ, 1998..
В даній курсовій роботі розглянуто світовий ринок товарів та послуг.
До категорії світових належать усі товарні ринки, на яких виключно велику частку складають зовнішні торговельні операції (наприклад, світо-вий ринок олова, де експортна квота сягає 90% від його виробництва) і ті, де вона помірна - 30-50% (наприклад, світовий ринок автомобілів) і навіть незначна - 10-20%.
Структуру світового товарного ринку можна розглядати в трьох аспектах – регіональному (або географічному), товарно-галузевому та со-ціально-економічному.
Згідно з регіональною структурою світового ринку розрізняють ринки окремих країн або їх угруповань (схема 2).
Cхема 2. Регіональна структура світового ринку Див.: там же, стор. 6. .
За товарно-галузевою структурою світового ринку відрізняють окремі товарні ринки, які відповідають рівню ринку певного товару або його частини. За основу цієї класифікації беруть Міжнародну класифіка-цію 00Н - Стандартну Міжнародну торговельну класифікацію - СМТК, Брюссельську митну номенклатуру, Гармонізовану систему опису товарів.
За товарно-галузевою структурою світового ринку відрізняють три провідних групи товарів - готові вироби, сировину і напівфабрикати, по-слуги (схема 3).
Кожну товарну групу складають підгрупи товарів, які можуть бути окремими товарними ринками. Так, ринок промислової сировини поєд-нує ринки руд чорних, кольорових металів, дорогоцінного каміння, діа-мантів, хімічної сировини та ін.
За соціально-економічною структурою світового товарного ринку розрізняють ринки промислово розвинутих країн (ПРК), країн, що розви-ваються (КР) та країн з перехідною економікою (КПЕ), країн соціалістич-ної орієнтації (КСО).
За ступенем монополізації та характером торговельних угод на світовому ринку виділені такі типи його структури:
- монополістичний, де панує один постачальник (ринок діамантів);
- олігополістичний, де домінує група великих продавців (ринок нафти);
- атомістичний, де спостерігається невисока концентрація пропозиції то-варів за участю багатьох постачальників та загострюється конкурентна боротьба (ринки текстильних, швейних товарів та ін.).
За характером торговельних угод та взаєминами продавців та по-купців розрізняють три сектори світового ринку: закритий, відкритий та пільговий ринок товарів. До основних сегментів (фундаментальних елементів) закри-того сектора світового товарного ринку належать внутріфірмові поста-чання, тобто товарообіг між філіалами головних та дочірніх підприємств великих монополій або ТНК; субпостачання товарів малих та середніх фірм, які виступають підрядчиками великих монополій, внутрішня торгівля регіональних інтеграційних об’єднань, постачання товарів за програмами допомоги, за особливими міждержавними угодами, зустрічна торгівля. На закритому ринку продавці та покупці взаємодіють на підставі некомерційних відносин, бо вони пов’язані юридичною за-лежністю, угодами про міжнародну спеціалізацію та кооперування, систе-мою часткової участі та фінансового контролю, преференційними та спе-ціальними торговельно-економічними, валютно-кредитними, військово-політичними та іншими специфічними договорами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок