Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Система національних рахунків

Система національних рахунків

Назва:
Система національних рахунків
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,00 KB
Завантажень:
66
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Система національних рахунків.
 
Практика макроекономічних розрахунків у будь-якій країні застосовує велику кількість показників, які обчислюються за пев-ними правилами. Але оскільки кожна країна певним чином інтег-рована в світову економіку, то з метою забезпечення міжнарод-них порівнянь виникає необхідність застосування єдиних підхо-дів до системи та методології обчислення макроекономічних показників. Ця вимога реалізується з допомогою спеціального між-народного стандарту — «Системи національних рахунків» (СНР). Вона затверджується ООН і рекомендується всім країнам для практичного використання.
Для вивчення ролі СНР як нормативної бази макроекономічного рахівництва слід передусім зрозуміти ті методологічні прин-ципи, на які вона спирається, до основних належать такі:
1) продуктивною є будь-яка діяльність, яка приносить дохід її суб’єктам. Цей принцип лежить в основі визначення величини доходу, створеного національною економікою, при обчисленні якого беруться до уваги не лише галузі матеріального виробництва, а й галузі, які надають послуги (освіта, охорона здоров'я тощо);
2) видатки на виробництво національного продукту дорівню-ють доходу, одержаному від його реалізації, або вартість факто-рів виробництва, спожитих при виготовленні національного продукту, дорівнює доходам, що їх отримують власники виробничих факторів. Цей принцип лежить в основі економічної рівноваги, до якої економіка постійно тяжіє;
3) економіка перебуває в постійному кругообігу, котрий являє собою безперервний потік перетворень видатків у доходи, а до-ходів у видатки. Цей принцип лежить в основі економічної дина-міки і свідчить про те, що доходи є функцією видатків, а видатки залежать від розподілу доходів.
СНР спирається на певну систему категорій, за допомогою яких здійснюється облік економічної діяльності в країні. Основні з них — інституційна одиниця, сектор, економічна операція, рахунок.
Національна економіка — це сукупність інституційних оди-ниць, які є базовою одиницею обліку в СНР. Якщо економічні ін-тереси таких інституційних одиниць зосереджені на території да-ної країни, то їх називають резидентами цієї країни. І навпаки — інституційні одиниці, економічні інтереси яких зосереджені поза межами даної країни, відносно неї є нерезидентами. Залежно від функцій, поведінки та цілей усі інституційні одиниці-резиденти об’єднуються у відповідні сектори: підприємства (нефінансові); фінансові установи, громадські та приватні організації, які обслу-говують домашні господарства; домашні господарства; зовніш-ньоекономічні зв'язки.
Інституційні одиниці перебувають між собою у певних еко-номічних відносинах. В СНР ці відносини називають економіч-ними операціями. Їх поділяють на три групи: операції з товарами та послугами; розподільчі операції; фінансові операції.
Облік усіх економічних операцій здійснюється за допомогою певної системи рахунків, у яких економічні відносини між інсти-туційними одиницями або секторами враховуються на основі принципу, подвійного обліку, Це означає, що кожна операція об-ліковується двічі: на одному рахунку як ресурси (зміни в зо-бов'язаннях), на другому — як їх використання (зміни в активах).
Розрізняють рахунки внутрішньої економіки та рахунки зовнішньоекономічних зв'язків. До першої групи належать сім ра-хунків: виробництва, утворення доходів, розподілу доходів, використання доходів, капіталу, продуктів та послуг, фінансовий рахунок. Друга група включає такі рахунки: поточних операцій, операцій з капіталом, фінансовий рахунок.
СНР спирається на низку макроекономічних показників, за допомогою яких вимірюються результати функціонування націо-нальної економіки.
Рівновага на валютному ринку.
Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови існування особливого ринку, на якому можна вільно продати та купити валюту. Без такої можливості економічні контрагенти просто не змогли б реалізувати свої валютні відносини — не ма-ли б іноземної валюти для здійснення своїх зовнішніх зобов'я-зань, не могли б перетворити одержану інвалютну виручку в на-ціональні гроші для виконання своїх внутрішніх зобов'язань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Система національних рахунків

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок