Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Пропозиція грошей

Пропозиція грошей

Назва:
Пропозиція грошей
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,57 KB
Завантажень:
161
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
На тему:
“Пропозиція грошей”
План.
І. Суть і механізм формування пропозиції грошей:
- З точки зору монетарної теорії.
- З точки зору кейнсіанства.
ІІ. Роль державних установ у здійсненні емісійного процесу.
ІІІ Утворення грошей комерційними банками:
- Норма обов'язкового резерву.
- Грошова база.
- Ефект кредитного мультиплікатора.
IV. Висновки.
І. Суть і механізм формування пропозиції грошей.
- З точки зору монетарної теорії.
Монетарна теорія розглядає пропозицію грошей як альтернативне відношення до їх попиту. Попит і пропозиція грошей розглядається як дві неподільні і водночас протилежні одна одній грані єдиного економічного механізму, через взає-модію яких формуються функціональні структури грошо-вого ринку. Отже монетарну теорію цікавить найперше специфіка спів-відношення між попитом і пропозицією грошей, характер субординації між ними. Ця специфіка містить два протирічливих положення:
- попит на гроші має пристосовуватися до заздалегідь заданої їх пропозиції;
- пропозиція грошей пристосовується до їх попиту.
Зрештою, суть зводиться до того, щоб з'ясувати, яка структурна ланка грошового ринку - попит і чи пропозиція е провідною.
Дана проблема має інший аспект. В економічній теорії вже довго точиться дискусія з при-воду визначення основних чинників, під впливом яких формується пропозиція грошей. Оскільки грошова емісія здійснюється на інституційних засадах (емітенти - від-повідні банківські інституції), то монетаристи вважають, що на відміну від попиту, який визначається внутрішньоекономічними процесами, пропозиція грошей є суто екзогенним автономний, незалежний від функціонування економічної системи чинником економічного розвитку. На положенні про екзогенність грошової емісії базується одна з клю-чових ідей монетаризму з приводу того, що першим поштовхом для зміни кон'юнктури ринку, циклічності його роз-витку є спричинені ззовні економічні зміни у пропозиції грошової маси. На цій же підставі дається суто монетаристське визначення інфляційного процесу: вважається, що ціни завжди пасивно йдуть слідом за змінами пропо-зиції грошей. Отже, пропозиція грошей розглядається монетаристами як суто автономний процес, екзогенний чинник, що не зале-жить від реальних змін у сферах виробництва та обігу товарів і послуг.
- З точки зору кейнсіанства.
Основною відмінністю погляду кейнсіанської теорії на пропозицію грошей є визнання кредитної природи грошової емісії й відповідно - формування пропозиції грошей.
З точки зору виробничого процесу базою грошової емісії є зобов'язання підприємств щодо погашення заборгованості з оборотного капіталу - виплат заробітної платні, витрат на сировину, матеріали тощо. Ця заборгованість виникає через наявну розбіжність у часі між поточними витратами виробництва і отриманням доходів від реалізації виробленої продукції. Ці зобов'язання є невід'ємною складовою відтворювального процесу. Вони безпосередньо входять у технологію цього процесу і складають фундамент утворення і пропозицій різно-манітних форм кредитних грошей. Отже безпо-середнім суб'єктом пропозиції грошей, їхнім фактичним імітентом виступають перш за все виробничі структури. Функції банків у цьому процесі дещо інші. Вони висту-пають у ролі посередників, які лише надають цим процесам відповідної грошові форми.
Внут-рішні боргові зобов'язання держави формуються на іншій кредитній основі. Але й тут можна говорити про об'єктивну базу формування про-позиції грошей. У даному разі не йдеться про економічну оцінку того, наскільки виправданими є ті чи ті боргові зобов'язання держави. Цс вже інший аспект проблеми, що розглядається. Тут важливим є інше. Йдеться про констатацію об'єктивної зумовленості емісійного процесу вказаним чинником.
Подібну функцію в механізмі формування пропозиції грошей виконують і непогашені зовнішні зобов'язання де-ржави. Мається на увазі дефіцит платіжного балансу, що також можна розглядати як відповідну основу гро-шової емісії.
Нововведення у виробничому процесі можуть здійснюватися самофінансуванням - за рахунок прибутку або використання частки амортизаційних фондів, а також через кредити, отримані на відкритому фінансовому ринку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Пропозиція грошей

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок