Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Альтернативна санація

Альтернативна санація

Назва:
Альтернативна санація
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,94 KB
Завантажень:
243
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Альтернативна санація
Альтернативна санація поєднує елементи чистої санації (змен-шення статутного фонду) та санації із залученням додаткових вне-сків власників. За такої форми санації перед акціонерами (власни-ками) стоїть проблема вибору: або вони здійснюють цільові внески для погашення балансових збитків підприємства За спрямування цільових внесків засновників підприємства на погашення збит-ків минулих років, збитки списуються в дебет рахунків 75 «Розрахунки з учасника-ми» або 70 «Розрахунки з оплати праці». і збері-гають належну їм частку (в абсолютному і відносному розмірах) номінальної вартості статутного фонду, або погоджуються на зниження номінальної вартості, не здійснюючи жодних доплат. Фінансові наслідки обох видів санації для власників корпоратив-них прав підприємства однакові, проте для суб'єкта господарю-вання найліпшим буде здійснення додаткових внесків, оскільки в такому разі залучаються додаткові ліквідні засоби, а отже, поліп-шується платоспроможність підприємства.
Приклад 1.
Визначимо, яким має бути розмір альтернативних цільових внес-ків для покриття балансових збитків за заданої номінальної вартості акцій (НВ) в 50 у.о. (кількість акцій становить 40 шт.) та запланова-ному розмірі валового санаційного прибутку в 1500 у.о. Баланс під-приємства до проведення санації мас такий вигляд:
А | П
Основні засоби
Запаси і витрати
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти | 1200
1500
200
20 |
Статутний фонд
Непокриті збитки
Довгострокові пасиви
Короткострокові пасиви | 2000
-1080
1200
800
Баланс | 2920 | Баланс | 2920
Балансовий (розрахунковий) курс акцій (БК) становить:
або 23у.о. (50 x 46%)
У разі чистої санації для одержання запланованого санаційного прибутку статутний капітал слід зменшити на 1500 у.о. (до 500 у.о.).
Співвідношення, за яким зменшуватиметься статутний фонд, становитиме 4 : 1 (). Це означає, що кожен акціонер із кожних чотирьох належних йому акцій три віддає для анулювання. Урахо-вуючи існуючий балансовий курс акцій, збиток акціонера за повер-нення ним трьох акцій становитиме 69 у.о. (23 х 3). Акціонер, який робить додаткові внески, буде в такій самій ситуації: для одержання однієї повноцінної акції після санації він має зробити доплату в роз-мірі 69 у.о.
Розрахункова вартість однієї акції після санації дорівнює сумі номінальної вартості акції та чистого санаційного прибутку (ЧСП), який припадає на 1 акцію.
Валовий санаційний прибуток — це різниця між розміром стату-тного фонду до і після санації. Балансовий курс акції після санації (БКС) становитиме:
Баланс підприємства після проведення санації матиме такий вигляд:
А | П
Основні засоби
Запаси і витрати
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти | 1200
1500
200
20 |
Статутний фонд
Чистий санаційний прибуток
Довгострокові пасиви
Короткострокові пасиви | 500
420
1200
800
Баланс | 2920 | Баланс | 2920
Балансовий курс однієї акції після санацій становитиме 184 %
. Це означає, що держатель однієї акції після санації одержав приріст вартості в розмірі 69 у.о. Отже, збиток, який мав акціонер на кожні чотири старі акції, компенсується приростом вар-тості однієї акції. Фінансовий стан акціонера, який віддав свої акції для анулювання до і після санації, не змінився. Такий самий резуль-тат і для акціонера, який робить доплати.
Цільові внески акціонерів на покриття збитків можуть здійсню-ватися тільки на добровільній основі. Навіть рішення зборів акціо-нерів не може зобов'язати окремого співвласника подати безпово-ротну фінансову допомогу підприємству. Рішення акціонера на користь доплати чи анулювання акцій залежить від того, як він оці-нює перспективи розвитку даного підприємства, зокрема майбутню динаміку біржового курсу його акцій.
Крім названих форм фінансової участі власників у санації під-приємства, слід згадати також надання фінансових ресурсів на умовах позики. Ідеться як про безпосереднє кредитування власни-ками свого підприємства, так і про надання ними гарантій та пору-чительств (інших видів кредитного забезпечення).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Альтернативна санація

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок