Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Фактори формування регіональної політики

Фактори формування регіональної політики

Назва:
Фактори формування регіональної політики
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,14 KB
Завантажень:
281
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему:
Фактори формування регіональної політики


Ефективність регіональної політики залежить від зовнішніх факторів та базується на комплексному врахуванні основних суспільно-територіальних властивостей та соціально-економічних характеристик регіонів.
До зовнішніх факторів, які впливають на її формування і реалізацію, можна віднести політичну і соціальну стабільність країни, її фінансову стійкість та інвестиційну приваб-ливість, екологічну безпеку, наявність ефективної системи державного регулювання, збалансованої із дією ринкових регуляторів. На формування регіональної політики безпосередньо впливають і такі зовнішні фактори, як наявність науково обґрунтованої стратегії соціально-економічного розвитку країни та активність її реалізації, ефективне реформування бюджетної та податкової політики на макрорівні, інвестиційний клімат у країні, розвиток ринкової інфраструктури, фондового ринку тощо.
Зазначені зовнішні фактори є загальними відносно всіх регіонів країни, але їх дія корелюється регіонально-конкректизованими внутрішніми факторами розвитку, а саме: суспільно-територіальними властивостями і характеристиками регіону (рис. 1).
Рис. 1. Фактори формування регіональної політики
У системі зазначених властивостей найважливішими є: геополітичне положення, інтегральний, зокрема й природно-ресурсний, виробничо-тех-нічний, інтелектуальний потенціал, демографічна ситуація, структура природ-ного, економічного потенціалу, галу-зева, функціональна і територіальна структура виробництва та його зовнішня функ-ція, якість життя населення тощо. Кожна з названих властивостей і характеристик є необхідною для розвитку території і навіть важко будь-яким чином здійснити ієрархізова-ну їх систематизацію. У цій системі можна лише наближено визначити базові, похідні властивості та вихідні характеристики (рис. 1). До базових влас-тивостей, перш за все, належать: геополітичне положення, демографічна ситуація та інтегральний потенціал території; до похідних – структура виробництва (галузева, територіальна, функціональна, організаційно-управ-лінська), виробнича, соціальна, фінансова, екологічна інфраструк-тура, зов-нішня функція виробництва, екологічна ситуація та екологічний каркас території та інші. До третьої групи – вихідних характеристик – можна віднести: рівень економічного та соціального розвитку регіону, його фінансову стійкість, інвестиційну привабливість, податкоспроможність. Заз-начені чинники так чи інакше впливають на тип трансформацій-них процесів у регіоні, його адаптаційні можливості, статус та рівень конкурентоспро-можності в умовах переходу до ринкових відносин, на характер розвитку продуктивних сил. Цей вплив дуже диференційований і від-різняється не тільки масштабами, але, перш за все, позитивною чи негативною спрямованістю. Виділяються чинники, що не сприяють зазна-ченому розвитку, або ж такі, які без суттєвих трансформаційних змін у господарстві, в ідеології самого розвитку його унеможливлюють. Таким чином, серед на-ве-дених ха-рак-те-ристик є сприятливі чинники – чинники “росту” регіону, і несприятливі – бар’єри такого росту.
Наведена схема властивостей і характеристик території не претендує на ієрархіч-ність. Зокрема, з неї не витікає, що у базових властивостей більш тісні взаємозв’язки із похідними, ніж з вихідними. Проте вихідні характеристики важливіші, чи більш “генера-лізовані”, ніж похідні.
Дещо по-іншому зазначені властивості можна упорядкувати з ураху-ванням їх впливу на формування регіональної податкової політики, особливо податкоспроможність регіо-ну, яка фактично залежить від податкоспромож-ності юридичних і фізичних осіб.
Провідне місце серед базових властивостей займає інтегральний потенціал території (ІПТ). У Тлумачвому словнику термін потенціал (potentaa – лат.) тлумачиться як сила, могутність, можливість. У науковій літературі є багато визначень поняття “потенціал”. Зокрема, потенціал території визна-чається, як потужність її соціально-економічної системи щодо виконання багатоаспектних функцій для задоволення потреб суспільства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Фактори формування регіональної політики

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок