Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Методи державного регулювання промислового розвитку регіону

Методи державного регулювання промислового розвитку регіону

Назва:
Методи державного регулювання промислового розвитку регіону
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,83 KB
Завантажень:
355
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Методи державного регулювання промислового розвитку регіону


Сучасні проблеми формування ефективної регіональної економічної політики пов’я-зані, насамперед, із зростанням розриву в рівнях економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць України та нераціональною структурою господарства, яка не відповідає ресурсному потенціалу територій і слабо пристосовується до потреб ринку, що постійно змінюються. Вирішальним чинником формування “сильної” регіональної економіки є розв’язання проблем, пов’язаних із розвитком промисловості, ефективне управ-ління яким впливає на соціально-економічні процеси в регіоні й державі, відтворю-вальну структуру та регіональні пропорції.
Сьогодні в усіх країнах світу ринковий механізм господарювання доповнюється інструментами державного регулювання. Їх співвідношення залежить від історичних особливостей, частки державного сектора, макроекономічних цілей. Управління склад-ними соціально-економічними процесами, яке здійснюється насамперед за допомогою економічних і правових важелів, вимагає опрацювання механізму регулювання, здатного активно впливати на розвиток вітчизняної промисловості. Ступінь ефективності вирішен-ня будь-якої проблеми найбільше залежить від визначення комплексу методів та засобів, застосування яких дозволяє досягти необхідного кінцевого результату. Тобто з-поміж багато-варіантних модельних розрахунків потрібно обирати лише ті, які гарантують най-вищий кінцевий результат при мінімізації витрат на його досягнення [1, 8]. Адміністра-тивні ме-то-ди можуть застосовуватися у таких сферах, які не охоплюються ринком, але зале-жать від нього, або, коли економічні методи не дають необхідного результату. Еконо-мічні і правові методи регулювання використовуються з метою створення сприятливих умов для розвитку господарських одиниць усіх форм власності, забезпечення інфра-структури підтримки підприємництва, стимулювання організації та ефективного функціо-нування ринкової ділової активності, створення умов мотивації виробництва і недопу-щення його спаду, зміцнення фінансово-кредитної системи, стимулювання науково-технічного прог-ресу, інвестицій, структурної перебудови тощо [2, с. 97–98].
На регіональному рівні формування комплексу методів та засобів державного регу-лю-вання промисловості базується на необхідності забезпечення ефективності територі-альної організації промисловості України в межах проведення нової промислової політики, основні положення якої визначені Концепцією державної промислової політики [3] та Державною програмою розвитку промисловості на 2003 – 2011 роки [4].
Нова промислова політика охоплює такі важливі аспекти, як управлінський, струк-турний, інституційний, науково-технологічний та технічний, інноваційно-інвестиційний, торговий, фінансово-кредитний, соціальний, зовнішньоекономічний, екологічний [5, с. 19].
Дискусії щодо вирішення проблем промислового розвитку базуються на різних теоре-тич-них підходах до промислової політики, що характеризують ступінь втручання держави в економічні процеси та визначають можливість альтернативних шляхів досяг-нення поставленої мети.
Так, Л. Столерю доцільність проведення активної промислової політики обґрунтовує необхідністю підвищення конкурентоспроможності економіки шляхом застосування бюджетно-кредитних, фінансових, податкових, правових методів державного регулю-вання та зазначає, що подібні результати можна досягти і без прямого втручання держави, але суть проблеми в тому, щоб створити сприятливі умови для промислових підприємств терміново [6, с. 426–429]. Джефрі Сакс вважає, що промислова політика України повинна здійснюватися через ліквідацію монополій шляхом лібералізації зовнішньої торгівлі, оскільки вільна торгівля сприяє створенню конкуренції на внутрішньому ринку та пропо-нує удосконалення антимонопольних законів, що гарантують новим підприємствам безпе-решкодний вихід на вже освоєні ринки [7]. На думку російських економістів, політика довгострокового регулювання промисловості реалізовується в декількох напрямах: зниження собівартості за рахунок зменшення постійних витрат і повної загрузки вироб-ничих потужностей та підвищення державного попиту на продукцію галузей, розвиток яких викличе міжгалузевий мультиплікативний ефект [8, с.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Методи державного регулювання промислового розвитку регіону

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок