Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Державне регулювання розвитку регіонів

Державне регулювання розвитку регіонів

Назва:
Державне регулювання розвитку регіонів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,57 KB
Завантажень:
506
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Державне регулювання розвитку регіонів


План
Суть, принципи і цілі регіональної політики Української держави.
Основні форми та методи державного регулювання розвитку регіонів.
Державні регіональні прогнози і програми.


1. Суть, принципи і цілі регіональної політики Української держави
Регіон — цілісна територіальна частина господарства країни, що характеризується комплексом притаманних їй ознак: струк-турою виробництва, розвиненими внутрішніми зв'язками, концен-трацією населення, певною виробничою та соціальною інфра-структурою, місцевими органами територіального управління.
Регіональна політика держави — це:
- сфера діяльності держави щодо управління політичним, економічним та соціальним розвитком окремих територій краї-ни виходячи із загальнодержавних інтересів;
- ' — соціально-економічна політика окремих регіонів, спрямо-вана на реалізацію певних цілей і завдань, виходячи із внутрішніх потреб і наявних ресурсів.
Стратегічні цілі регіональної політики української держави:
політичні: збереження унітарної (єдиної) незалежної дер-жави, усунення умов для дезінтеграційних, сепаратистських (від лат. — відокремлення) процесів;
економічні: забезпечення комплексного, збалансованого роз-витку регіонів на основі реалізації їх потенціалу, зменшення соціально-економічної диференціації, прискорення ринкового рефор-мування;
соціальні: реалізація конституційних прав громадян, за-безпечення необхідних умов для життя незалежно від місця про-живання.


Територіальна громада — низова економічно і фінансово самодостатня адміністративна територіальна одиниця.
Місцеве самоврядування — гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів чи посадових осіб місцевого самовряду-вання вирішувати питання місцевого значення в межах чинного законодавства України.
2. Основні форми та методи державного регулювання розвитку регіонів
Економічна складова державної регіональної політики передбачає:
- забезпечення економічної самодостатності областей через узгодження загальнодержавних інтересів та економічних пріори-тетів з регіональними і місцевими;
- раціональне розміщення продуктивних сил, реалізацію пе-реваг територіального поділу праці;
- створення нової системи управління комунальним секто-ром економіки;
Механізм державного регулювання розвитку регіонів:
- Законодавчо-нормативна база
- Бюджетно-фінансове регулювання
- Державне прогнозування та програмування розвитку регіонів
- Пряме управління регіоном (комунальною та муніципальною власністю, забезпечення функціонування виробничої, ринкової та соціальної інфраструктури тощо)
Соціальний напрямок регіональної політики передбачає:
- формування самодостатньої соціальної бази областей
- встановлення дер-жавного і громад-ського контролю над місцевими органами влади за виконанням ними соціальних програм, ефективним використанням фінансових ресурсів
- забезпечення необхід-них умов життєдіяль-ності населення
- зосередження виплат усіх видів соціальної допомоги , у територіальних громадах за місцем проживання
- реалізацію конститу-ційних прав усіх громадян незалежно від місця їх проживання
Екологічна складова регіональної політики ставить за мету:
- формування територіальних основ сталого розвитку та систем екологічної безпеки
- збалансування бюджетних витрат на охорону природи на загально-державному та місцевому рівнях
- оптимізацію співісну-вання та функціо-нування природних екосистем і народно-господарського комплексу.
3. Державні регіональні прогнози і програми
Базою прогнозування соціально-економічного розвитку ре-гіону є система кількісних показників, що ґрунтується на дер-жавних соціальних стандартах і нормативах забезпеченості насе-лення.
Основні фактори, що обумовлюють процес розробки прогнозів соціально-економічного розвитку регіону:
- соціально-демографічний стан;
- природно-кліматичні умови;
- національно-етнічні особливості території;
- рівень розвитку соціальної інфраструктури у міських та сільських поселеннях;
- потенційні можливості місцевих інвесторів;
- кількісні характеристики розвитку соціальної інфраструк-тури у розвинених країнах світу та у провідних областях України,
Державні регіональні програми — комплекс заходів місце-вих органів державної влади та управління щодо вирішення найбільш актуальних проблем соціально-економічного розвитку регіону.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Державне регулювання розвитку регіонів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок