Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Трудове право

Трудове право

Назва:
Трудове право
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,01 KB
Завантажень:
354
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
План.
Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу……………………………………………3
Задача 1…………………………………………………………………..7
Задача 2…………………………………………………………………..9
Перелік використаних джерел……………………………………………..12
Порядок розірвання трудового договору з
ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу передбачено п. 1-8 ст. 40 і п. 1-3 ст. 41 КЗпП.
Згідно зі ст. 43 КЗпП розірвання трудового договору з підстав, передбачених п. 1 (крім випадків ліквідації підприємства, установи, організації), 2-5, 7, 8 ст. 40, п. 2, 3 ст. 41 КЗпП, може бути проведене лише за попередньою згодою профспілкового органу.
Для отримання згоди на звільнення працівника власник або уповно-важений ним орган подає профспілковому органу письмове звернення (подання), в якому викладає суть справи, обставини, що зумовили не-обхідність звільнення працівника, з наданням необхідних документів.
Профспілковий орган повідомляє власника або уповноважений ним орган у письмовій формі про прийняте рішення у десятиденний строк.
Якщо розірвання трудового договору з працівником проведено влас-ником або уповноваженим ним органом без звернення до профспілково-го органу, суд зупиняє провадження по справі, запитує згоду профспілко-вого органу і після її одержання або відмови профспілкового органу в дачі згоди на звільнення працівника (частина перша ст. 43 КЗпП) розг-лядає спір по суті.
Звільнення погоджують з профспілковим органом, який діє на дано-му підприємстві, в установі, організації, фірмі. Погодження з іншим профспілковим органом, трудовим колективом чи одноосібне з головою профспілкового органу не замінює згоди профспілкового органу.
Власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудо-вий договір за відповідною підставою не пізніше як через місяць з дня отримання згоди профспілкового органу на звільнення працівника.
Звільнення з підстав, зазначених у п. 1, 2,6 ст. 40 КЗпП, допускаєть-ся, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу ро-боту.
Не допускається звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП), а також у період перебування працівника у відпустці (незалежно від її виду: щорічна, додаткова, без збереження заробітної плати тощо). Не допускається звільнення з ініціативи роботодавця працівника, який перебуває на військових зборах.
Варто звернути увагу на ту обставину, що звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не є його обов'яз-ком, а тільки правом.
Важливі положення містить ст. 431 КЗпП, яка передбачає випадки розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваже-ного ним органу без попередньої згоди (і взагалі без згоди) профспілко-вого органу. Зазначене допускається у випадках:
ліквідації підприємства, установи, організації;
незадовільного результату випробування, обумовленого при прийнятті на роботу;
звільнення з роботи за сумісництвом у зв'язку з прийняттям на ро-боту іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв'язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими зако-нодавством;
поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю ро-боту;
звільнення працівника, який не є членом професійної спілки, що діє на підприємстві, в установі, організації;
звільнення працівника з підприємства, установи, організації, де немає профспілкової організації;
звільнення керівника підприємства, установи, організації (філіа-лу, представництва, відділення та іншого відокремленого підроз-ділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, ус-танови, організації, його заступників, а також службових осіб митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоє-но персональні звання, і службових осіб державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами; ке-рівних працівників, які обираються, затверджуються або призна-чаються на посади державними органами, органами місцевого та регіонального самоврядування, а також громадськими організа-ціями та іншими об'єднаннями громадян;
звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадан-ня (в тому числі дрібне) майна власника, встановлене вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компе-тенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Трудове право

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок