Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Форми корпоративного підприємництва

Форми корпоративного підприємництва

Назва:
Форми корпоративного підприємництва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,37 KB
Завантажень:
141
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
РЕФЕРАТ
з дисципліни “Організація підприємництва та бізнесу”
на тему:
Форми корпоративного підприємництва


Вступ
Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарсь-кого права стосовно всіх форм і видів власності в Україні (організаційні форми і види підприємств). По-друге, дане поняття є загальногалузевим, тобто взагалі визначає про-мислові (фабрики, заводи, шахти), будівельні, транспортні, сільськогосподарські, торгові та інші підприємства.
Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку.
Домінуюче місце серед суб'єктів господарського права на-лежить такому суб'єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у про-дукції, роботах, послугах. Тому законодавчий інститут підприємства або господарюючого суб'єкта є центральною частиною системи господарського права України, його пра-вовою основою.
Підприємство як соціально-економічний і правовий інсти-тут має певну сукупність економічних, організаційних і юри-дичних ознак, за якими кваліфікується як господарюючий суб'єкт права. За допомогою цих о ознак, систематизованих статтею 1 Закону «Про підприємства в Україні», уніфікова-но визначається правове становище підприємств усіх форм власності і галузей народного господарства.
Закон визначає, що підприємство є основною організацій-ною ланкою народного господарства України. Ця організа-ційна ознака кваліфікує підприємство як організаційну форму господарської («бізнесової») організації, тобто організації, в якій власники засобів виробництва і робочої сили об'єдну-ють свої виробничі ресурси для здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку. Визначення основ-на ланка, з одного боку, відмежовує підприємство від інших організаційних форм економічної діяльності (типу домашніх господарств, індивідуальних промислів без створення підприємств, так званих тіньових структур тощо), а з іншого, — від суб'єктів господарського права, які не належать до основної ланки: об'єднань підприємств, фінансових посе-редницьких інститутів, органів управління економікою.
Закон також визначає, що підприємство — це господарю-ючий суб'єкт. Суть визначення господарюючий суб'єкт по-лягає в тому, що підприємство є товаровиробником, трудо-вим колективом, який на професійній основі (промисел) виробляє і реалізує свій товар з метою одержання прибутку. Як господарюючий суб'єкт підприємство здійснює вироб-ничу, науково-дослідну та комерційну діяльність.
Форми корпоративного підприємництва
З часу проголошення незалежності України здійснено за-ходи щодо розвитку приватної і колективно-кооперативної власності, виникнення нових для України форм організації виробництва, визнання їхньої рівноправності, наділення їх повною господарсько-управлін-ською самостійністю. Серед цих нових утворень набули поширення і правового визнання акціонерні товариства, які виробляють про-дукцію.
Правове становище акціонерного товариства визначається нормами Закону "Про господарське товариство" від 19 вересня 1991 р. та Статутом цього това-риства. Для розробки такого Статуту акціонерне товариство використовує Типовий Статут відкри-того акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, затвердженого наказом Мі-ністерства економіки України, Фондом державного майна України і Міністерством юстиції України від 31 серпня 1993 р.
За своєю економічною сутністю і правовим статусом акціонерного товариства слід вважати утворенням корпоративного типу.
При створенні акціонерних товариств першорядним є вирішення питання про власність. Принциповою особливіс-тю правосуб'єктності цієї групи аграрних підприємців є на-самперед те, що ці товариства — об'єднання капіталу, а не особистої трудової участі.
Майнова правосуб'єктність акціонерного товариства безпосередньо пов'яза-на з правовим режимом майна акціонерних товариств, това-риств з обмеженою відповідальністю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Форми корпоративного підприємництва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок