Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Удосконалення системи управління ефективністю діяльності підприємства

Удосконалення системи управління ефективністю діяльності підприємства

Назва:
Удосконалення системи управління ефективністю діяльності підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,23 KB
Завантажень:
282
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Удосконалення системи управління ефективністю діяльності підприємства


Зміст


1. Ефективність діяльності та її значення в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
Ефективність діяльності підприємства та його економічне та конкурентне становище на ринку обумовлюється результата-ми виробничої (комерційної) діяльності, її ефективністю, а стабільний фінансо-вий стан - наявністю необхідних фінансових ресурсів (капіталу), ефективного їх використання для забезпечення нормальної виробничої (комерційної) діяль-ності. Між виробничою і фінансовою діяльністю суб'єкта господарювання існує об'єктивний органічний економічний зв'язок, взаємообумовленість і взаємоза-лежність, сутність якого полягає в тому, що фінансові ресурси (капітал) є одні-єю з обов'язкових умов здійснення нормальної виробничої діяльності, а фінан-сові результати цієї діяльності є важливим джерелом поповнення власних фі-нансових ресурсів (зокрема оборотних коштів). Тому органічне поєднання еко-номічного (виробничого) і фінансового стану суб'єкта господарювання можна виразити одним поняттям «економічна заможність» підприємства (ЕЗП).[12, c.218]
Економічна заможність підприємства (суб'єкта господарювання) - це еконо-мічна категорія, що відображає органічно взаємозв'язані, взаємообумовлені виробничі та фінансові відносини, що складаються в процесі ведення господарської ді-яльності суб'єктами підприємництва, а також між ними та їх партнерами - основними елементами ринку (виробниками і покупцями товару) та елементами інфраструктури ринку (банками, комерційними та іншими організаціями).
Ця економічна категорія зумовила необхідність розробки концепції аналізу і комплексної оцінки економічної заможності суб'єкта господарювання (в подальшому - підприємства).
За нових умов при оцінці діяльності підприємства не можна обмежитися тільки оцінкою його фінансового стану, як пропонує бага-то економістів, а необхідні аналіз і комплексна оцінка економічної заможності підприємства - за звітними даними за ряд років з урахуванням перспектив йо-го розвитку. Виходячи з цього положення, і визначають критерії оцінки ЕЗП. Такими критеріями є, по-перше, систематичне підвищення ефективності вироб-ництва на базі його інтенсифікації, тобто забезпечення стабільного економічно-го становища, і, по-друге, стабільний фінансовий стан як важлива умова здій-снення виробничої та комерційної діяльності. Цим критеріям оцінки ЕЗП від-повідає система абсолютних і відносних показників, що використовується при проведенні економічного аналізу (див. рис. 1.1). Наведена методика аналізу економічної заможності суб'єкта господарювання розроб-лена у виді експрес-аналізу, виходячи з потреб його партнерів у необхідній економічній інформації для прийняття рішень про можливість здійснення фінансо-во-господарських взаємовідносин і аналітичності інформаційної бази підпри-ємства (даних звітності). При цьому враховані галузеві особливості діяльності суб'єктів господарювання. [12,c.219]
Для оцінки фінансо-вого стану підприємства може застосовуватися експрес-аналіз і деталізований аналіз. Експрес-аналіз передбачає використання невеликої кількості більш суттєвих показ-ників, нескладних в обчислюванні. В ході аналізу для ха-рактеристики різних аспектів фінансового стану застосо-вуються як абсолютні, так і відносні показники.[13,c.182]
Відносні показники фінансового стану розподіляють-ся на коефіцієнти розподілення і координації.
Коефіцієнти розподілення відображають, яку части-ну той чи інший абсолютний показник становить від підсумкового показника, складовою частиною якого є цей показник. Коефіцієнти координації використову-ються для виразу співвідношення різних за економіч-ним змістом абсолютних показників.
Для ряду показників, що характеризують фінансо-вий стан підприємства, встановлені нормативні значен-ня, теоретично обґрунтовані або одержані в результаті експертних оцінок. Нормативні значення характеризу-ють критичний рівень показників, при яких фінансо-вий стан підприємства є стійким. Деякі показники фінансового стану значною мірою залежать від виду діяльності, технології, галузевої придатності тощо, на-приклад, показники ділової активності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Удосконалення системи управління ефективністю діяльності підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок