Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Основні концепції в управлінні економікою в повоєнний період

Основні концепції в управлінні економікою в повоєнний період

Назва:
Основні концепції в управлінні економікою в повоєнний період
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,57 KB
Завантажень:
186
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Тема: Основні концепції в управлінні економікою в повоєнний період.
Вступ.
Зараз неможливо точно визначити, скільки тео-рій, шкіл, концепцій менеджменту існує у світі. Але все ж таки про певну логіку розвитку управ-лінської думки говорити можна. Звичайно, поява нових ідей при цьому не означає, що більш ранні школи не використовуються в практиці. У житті все переплетено: нові підходи діють разом із по-передніми. Нерідко виникають своєрідні ренесанси минулих ідей, як це сталося з макіавеллізмом, про що розповідалося вище. Тому ми прагнемо за-пропонувати розвиток науки і практики менедж-менту як загальне та інтелектуальне надбання, з якого користувач вибирає те, що йому до вподоби. З метою своєрідної систематизації запропоно-ваної схеми представлено історичну періодизацію основних наукових шкіл. І хоча, на-приклад, класична школа наукового управління на схемі завершується у 1950 році, це не значить, що вона зникла зовсім. Просто після цього вона не розвивається, але ніхто не заперечує її застосу-вання. Завершення адміністративної школи 20-ми роками теж означає лише період написання А. Файолем основних праць.
| Часові періоди
Школа в управлінні управління | 1885 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | Наш час
Школа наукового управління |
Адміністративна школа |
Школа людських відносин |
Поведінкова школа
Кількісний підхід в управлінні |
Процесний підхід |
Системний підхід в управлінні |
Ситуаційний підхід в управлінні |
1. Основні школи в управлінні в повоєнний період.
Кількісний менеджмент
Математика, статистика, інженерні науки і по-в'язані з ними інші галузі знань дали можливість істотно посилити якість рішень, що приймалися прибічниками школи наукового управління. Тому кількісний менеджмент логічно на-слідує ідеї Ф. Тейлора і його колег. Використання висновків точних наук здійснювалось у менедж-менті після 1950 року шляхом досліджень операцій і моделювання. А за наявності адекватної моделі можна надавати змінним кількісні значення і про-гнозувати очікувані результати.
Комп'ютери дали змогу дослідникам і мене-джерам конструювати моделі зростаючої складності, які найближче наближаються до реальних ситуа-цій. І хоча в минулому ця концепція не мала знач-ної кількості прибічників серед менеджерів, зараз дедалі більше шкіл бізнесу на Заході пропонують курси з наголосом на кількісний менеджмент.
Подібний підхід пробиває собі дорогу і в Укра-їні. Наприклад, навчальна програма "Бюджетуван-ня", яка проводиться Міжнародним центром при-ватизації, інвестицій та менеджменту з травня 1997 року для менеджерів середньої ланки, ґрунтуєть-ся на концепції кількісного менеджменту.
Ключова ідея:*
застосування кількісного аналізу в управлін-ських рішеннях.
Внесок:*
розвиток спеціальних математичних методів для аналізу проблем;*
допомога менеджерам у відборі кращих аль-тернатив.
Обмеження:*
моделі не враховують якісних факторів;*
менеджери не навчаються цій техніці і можуть не довіряти чи не розуміти отриманих висновків;*
неможливість застосування для нетрадиційних чи непередбачуваних управлінських рішень.
Поведінковий менеджмент
Формування поведінкового менеджменту ста-ло результатом посилення взаємозв'язків кон-цепції людських відносин із психологією, соціоло-гією, ергономікою. На відміну від концепції люд-ських відносин, яка зосередила основну увагу на на-лагоджуванні міжособистісних стосунків, поведін-ковий менеджмент надає більшою мірою допомогу працівникам в усвідомленні своїх власних можли-востей на основі використання висновків поведін-кових наук. Представниками поведінкового менедж-менту є такі авторитетні дослідники: К. Арджіріс, Р. Лайкерт, А. Маслоу, Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг.
Ключові ідеї:*
підвищення ефективності діяльності праців-ників через розуміння індивідуальностей, групи та організаційного процесу; . наголос на взаємовідносинах між працівника-ми, менеджерами і роботою, яку вони виконують для організації;
. виявлення працівників, які хочуть працювати і можуть самі контролювати (теорія "У"). Внесок:*
розширення участі, широка автономія, індиві-дуальна ініціатива і збагачення службових обо-в'язків може поліпшити виконання роботи;
.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Основні концепції в управлінні економікою в повоєнний період

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок