Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів

Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів

Назва:
Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,12 KB
Завантажень:
354
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів
Виробничі запаси створюються на підприємстві для забезпечен-ня безперервного процесу виробництва і реалізації продукції. У складі виробничих запасів найбільшу питому вагу мають сировина, матеріали й покупні напівфабрикати.
Норматив оборотних коштів щодо цих запасів визначається з формули:
H=ОN,
де Н — норматив оборотних коштів для сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів (тис. грн.); О — одноденні витрати сиро-вини, матеріалів, напівфабрикатів (тис. грн.); N— норма оборотних коштів (днів).
Одноденне витрачання сировини, матеріалів і покупних напів-фабрикатів визначається за кошторисом витрат на виробництво IV кварталу планового року без відрахування поворотних відходів. Розмір одноденних витрат за номенклатурою сировини, що спожи-вається, матеріалів і покупних напівфабрикатів розраховується ді-ленням суми їх витрат у IV кварталі планового року на 90.
Норма оборотних коштів стосовно сировини, матеріалів і покуп-них напівфабрикатів включає такі елементи: транспортний запас;
час для прийняття, розвантаження, сортування, складування Матеріалів; технологічний запас; поточний (складський) запас; гарантій-ний (страховий)запас.
Транспортний запас визначається як різниця між часом перебу-вання вантажу в дорозі від постачальника до споживача та часом поштового пробігу розрахункових документів, їх оформлення ван-тажовідправником і обробки банками за місцем знаходження поста-чальника і споживача.
Приклад 1.
Час руху вантажу від постачальника до споживача становить 20 днів. Поштовий пробіг документів — 12 днів. Обробка документів у постачальника і в банківських установах — 4 дні. За цих умов транс-портний запас дорівнює чотирьом дням (20-12-4).
За наявності кількох постачальників транспортний запас щодо конкретних видів матеріальних цінностей розраховується як серед-ньозважена величина.
Якщо сировина й матеріали надходять до споживача раніше за прибуття розрахункових документів (або ці процеси збігаються в часі), транспортний запас не встановлюється.
Підготовчий запас — це час для прийняття, розвантаження, сор-тування, складування матеріалів.
Технологічний запас включає час на підготовчі операції (сушіння лісоматеріалів, подрібнення брухту, розкроювання матеріалів), як-що вони не є складовою частиною виробничого циклу. Норма тех-нологічного запасу визначається конкретними умовами роботи кож-ного підприємства і тривалістю підготовчих операцій.
Поточний запас — норма оборотних коштів у частині поточного запасу залежить від частоти та рівномірності поставок матеріалів, рівномірності їх споживання у виробництві. Що частіше вони над-ходять на адресу споживача, то меншим буде поточний запас.
У норму оборотних коштів, як правило, включається середній поточ-ний запас у розмірі 50% тривалості інтервалу між поставками. Інтервал поставок визначається на підставі договорів із постачальниками або ви-ходячи з фактичних даних про надходження за попередній період.
У разі, коли за розробки норм оборотних коштів у частині поточно-го запасу щодо окремих видів матеріалів відсутні планово-календарні строки поставок, середній інтервал між поставками визначається на підставі даних про фактичне надходження матеріалів. Для цього кіль-кість днів у році (360) слід розділити на загальну кількість поставок да-ного виду матеріалів за звітний рік. У розрахунках середнього інтерва-лу не враховуються дрібні партії та надміру великі надходження.
Поставки від кількох постачальників можуть суттєво різнитися за обсягом і за величиною інтервалів між окремими партіями, що залежить від різних причин — особливостей транспортування, пері-одичності випуску тих чи тих матеріальних цінностей постачальни-ками, умов конкретних договорів на постачання тощо. У такому разі середній інтервал між поставками розраховується як середньозва-жена величина. Для її визначення обсяг кожної поставки сировини й матеріалів множать на інтервал у днях до наступної поставки і суму
Таблиця 1
РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОГО ІНТЕРВАЛУ ПОСТАВКИ
Дата надходжен-ня матеріалів від постачальника | Обсяг поставки, т | Інтервал у днях до наступної поставки | Похідні числа
(гр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок