Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Систематизація і механізм функціонування міжнародних спільних підприємств

Систематизація і механізм функціонування міжнародних спільних підприємств

Назва:
Систематизація і механізм функціонування міжнародних спільних підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,81 KB
Завантажень:
428
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Систематизація і механізм функціонування
Всебічний аналіз розвитку міжнародних спільних підприємств потребує їхньої систематизації з погляду способів і форм організації структури безпосередніх учасників; джерел, способів і структури вкладення коштів у статутний фонд; видів діяльності (рис. 9.4).
Систематизація МСП за сукупністю таких ознак, з одного боку, відбиває макро- та мікромотивації їх створення, а з іншого—дозволяє поглиблено аналізувати розвиток таких підприємств, методи і специфіку регулювання їхньої діяльності. Названі ознаки мають також важливе значення для проведення комплексного аналізу. Наприклад, систематизація МСП за способом організації важлива тому, що зако-нодавче встановлені організаційно-правові форми підприємств мо-жуть значно різнитись у різних країнах, що приймають.
Стосовно встановлення мотивації безпосередніх партнерів та ступеня їхнього можливого впливу на подальшу розробку стратегії є принципово важливим встановити, на яких засадах партнери візьмуть участь у формуванні статутного фонду МСП.
Участь на паритетних засадах треба розглядати як доказ рівноправного співробітництва та взаємного визнання партнерів. Вона практично є майже ідеальним способом організації підпри-ємства з іноземним інвестуванням.
Більша частка іноземного капіталу має місце, якщо іноземний партнер бажає забезпечити максимальний контроль за господарською діяльністю спільного підприємства. Вона необхідна також у випадку, коли вітчизняний партнер тимчасово не має фінансових коштів для того, щоб збільшити свою частку у статутному фонді МСП.
Менша частка іноземного партнера у статутному фонді МСП звичайно є малоприйнятною для зарубіжних фірм. Закордонні інвестори погоджуються з меншою часткою своєї участі в інтегрова-ному капіталі МСП, як правило, тоді, коли є можливість користуватися суттєвими пільгами для іноземного інвестування.
Класифікація МСП може здійснюватися і за іншими ознаками. Заслуговують на увагу такі, як сфера діяльності та розмір. Від того, в якій сфері діє спільне підприємство (промисловість, сільське госпо-дарство, виробнича і соціальна інфраструктура, науково-технічне проектування, фінансові послуги тощо), залежать пільги або обме-ження, норми регулювання діяльності. Розмір МСП (малі, середні, великі) може визначатися за різними параметрами: величина статутного фонду, чисельність персоналу, вартість активів, обсяг продукції. При цьому у період створення таких МСП важливим показником стає розмір декларованих або реально внесених іноземних інвестицій.
На етапі створення МСП у його установчих документах і техніко економічному обгрунтуванні вирішуються принципові питання управління й кадрового забезпечення, формується організаційно-економічний механізм функціонування.
Зрозуміло, що, функціонуючи у реальному середовищі на території України, різні спільні підприємства мають і певні особливості господарської діяльності, зв'язані з дією низки зовнішніх чинників і внутрішньою специфікою. Проте існує загальновизнаний організа-ційно-економічний механізм функціонування МСП, структуро-утворюючі основні елементи якого зображені на рис. 9.5.
Першочерговою і найважливішою функцією директорату має бути управління персоналам. Чисельність персоналу МСП не регла-ментується, а погоджується партнерами. Самостійно вирішуються питання наймання і звільнення працівників, форми і розміри оплати праці, матеріального заохочення. При цьому умови оплати праці вітчизняних працівників, режим їхньої роботи та відпочинку, со-ціального забезпечення і страхування регулюються чинним в Ук-раїні законодавством. На іноземних працівників МСП поширюється встановлений для них режим роботи та чинне вітчизняне законодав-ство щодо деяких умов праці. Умови оплати праці і пенсійного за-безпечення визначаються, як правило, трудовим договором з кож-ним іноземним працівником МСП. Платежі для майбутнього пен-сійного забезпечення цих працівників перераховуються у відповідні фонди країн їхнього постійного проживання у відповідній валюті. Передбачається можливість переказу невикористаної частини заро-бітної плати іноземців за кордон в іноземній валюті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Систематизація і механізм функціонування міжнародних спільних підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок