Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Становлення і еволюція грошових віносин

Становлення і еволюція грошових віносин

Назва:
Становлення і еволюція грошових віносин
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,66 KB
Завантажень:
450
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Становлення і еволюція грошових віносин


ГРОШІ ТА ГРОШОВИЙ ОБІГ.
ОЗНАКИ ГРОШЕЙ.
Добре відомо, що появі грошей передувала епоха безпосе-редньо товарного, або бартерного, обміну. Головними передумовами становлення грошових відносин були поглиблення суспільного по-ділу праці, багаторівнева спеціалізація виробництва та суспільної діяльності людини. Водночас грошовий обмін є не тільки результа-том, а й важливим чинником всебічного розвитку і поглиблення сус-пільного поділу праці та її спеціалізації. Це взаємопов'язані та невіддільні процеси.
Бартерний обмін можливий лише тоді, коли потреби двох учас-ників цього процесу збігаються. При використанні грошей обмін товарів та послуг значно полегшується, стає багатоаспектним і різно-плановим.
Використання грошей долає й іншу обмеженість бартеру — ви-сокий рівень витрат праці та ресурсів, необхідних для його здійснен-ня. Гроші скорочують операційні витрати, пов'язані з товарним об-міном. У цьому відношенні система товарно-грошового обміну є знач-но ефективнішою, ніж бартерна.
При використанні грошей зменшується ризик товаровиробника ІІодо можливостей реалізації свого продукту, його обміну на інший звар, якого в цей час і в цьому місці (на ринку) може просто не ути. У зв'язку з цим важливим призначенням грошей є забезпечен-ім зв'язку між агентами обмінних операцій у часовому вимірі. Якщо умовах бартерного господарства обмін має бути синхронним, І гроші утворюють передумови для його асинхронізації.
Важливою ознакою грошей с те, що вони забезпечують зв'язок між сучасними і майбутніми обмінними операціями. Це є однією з визначальних ознак феномена грошей як еконо-мічної категорії.
Для того щоб бути засобом обігу, гроші мають користуватися загальним визнанням з боку як покупця, так і продавця товарів і рослуг. Йдеться про суспільне визнання здатності того чи іншого звару виконувати функцію посередника обміну і в цій якості бути грошовою одиницею. Слід ураховувати і те, що подібне суспільне визнання можливе лише за умови, коли гроші здатні виступати у функції збереження вартості. Трансформація обмінної операції
Т1 - Т2 в Т1 - Г і далі Г- Т2 можлива лише тоді, коли особа, яка продає певний товар (Т1), переконана, що з часом вона зможе на отримані гроші придбати інший товар (Т2) аналогічної (не меншої) вартості. Грошовий обмін має не лише зберегти, а ще більшою мірою, ніж в умовах бартерного господарства, утверджувати еквівалентність об-міну. Характерним у цьому відношенні є те, що в умовах знецінення грошової одиниці спостерігається тенденція до відродження бартер-ного обміну.
Отже, перевагами грошового обміну товарів і послуг порівня-но з бартерним є такі:*
забезпечення багатоплановості обміну;*
скорочення операційних витрат;*
зменшення комерційного ризику;*
утворення умов асинхронізації обмінних операцій у часі.
Виходячи з викладеного, можна сформулювати вихідні ознаки грошей.
Гроші повинні мати загальне (суспільне) визнання, бути за-собом збереження вартості й на цій основі використовуватися як посередник обміну товарів і послуг.
Це найзагальніші за сутністю вихідні ознаки грошей, без яких гроші як економічний інструмент ринкової економіки взагалі існува-ти не можуть.
КОРОТКА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГРОШЕЙ
Як уже зазначалося, появі грошей передувала епоха нату-рального (бартерного) обміну. На зміну їй прийшла епоха товарних (металевих) грошей.
У ролі товарної форми грошей тривалий час використовувалися благородні метали — золото й срібло. Однак вони почали монополь-не виконувати зазначену функцію завдяки своїм специфічним влас-тивостям не відразу. Через локальність ринків, їхню функціональну відокремленість на ранніх етапах розвитку в ролі грошей використо-вувалося багато різних товарів. Як правило, це були найходовіші та водночас найцінніші для певного ринку товари, які у будь-який час можна було обміняти на іншу споживну вартість. Це худоба, хутра, тютюн, риба, оливкова олія, різні метали, серед яких були також зо-лото і срібло.
Подальшим ступенем у розвитку грошей стало карбування мета-левих монет.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Становлення і еволюція грошових віносин

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок