Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Місце кредиту в економічній теорії як фактора економічного зростання

Місце кредиту в економічній теорії як фактора економічного зростання

Назва:
Місце кредиту в економічній теорії як фактора економічного зростання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,57 KB
Завантажень:
352
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат
з курсу «гроші і кредит»
НА ТЕМУ:
Місце кредиту в економічній теорії як фактора економічного зростання
ВСТУП
У роботі досліджується місце кредиту у працях економістів-теоретиків, присвячених економічному зростанню. Проведено короткий огляд теорій економічного зростання, порівняльний аналіз кейнсіанського та неокласичного напрямів теорії економічного зростання. Дана характеристика натуралістичної та капіталотворчої теорій кредиту. Основна увага приділяється розгляду Й. Шумпетером ролі кредиту в процесі економічного розвитку та зростання.
Сучасний стан економіки України визначає-ться глибокими процесами ринкової трансформації, основним завдан-ням якої є досягнення рівня сталого соціально-економічного розвитку.
Поняття економічного розвитку відображає характер використан-ня продуктивних сил суспільства, включає еволюцію економічної сис-теми вцілому, зокрема, всіх підсистем економічних виробничих відно-син, у тому числі й соціально-економічних, як суспільної форми існу-вання продуктивних сил. Під час зміни, вдосконалення виробничих відносин відповідно до вимог розширеного відтворення створюються умови для економічного зростання.
Економічне зростання у вузькому розумінні — це процес, який на-роджується на стадії безпосереднього виробництва, набуває стійкого характеру на інших стадіях суспільного виробництва, призводить до кількісної і якісної зміни продуктивних сил, збільшення суспільного продукту за певний період часу і зростання народного благоустрою. У широкому розумінні економічне зростання як критерій економічного розвитку є, по своїй суті, головною складовою загальної траєкторії роз-витку суспільства.
Ринкові перетворення в Україні здійснюються шляхом проведення радикальних економічних реформ у всіх галузях господарського життя. Важливу роль при цьому відіграє здатність країни фінансове забезпе-чити відповідні зміни. Одним із джерел фінансових ресурсів є кредит. Тому дослідження присвячені кредитним відносинам, шляхам розвит-ку та вдосконалення кредитної системи та процесу кредитування є до-сить актуальними сьогодні.
Продовженню курсу реформ сприяє ак-тивізація економічних досліджень з пошуку оптимальної стратегії, зо-крема фінансової, яка повинна на тривалий час забезпечити умови для постійного і стабільного зростання. Сьогодні в Україні багато науков-ців, теоретиків і практиків, які працюють у даному напрямку. Ці до-слідження з'явились порівняно недавно. Вони присвячені розробці концептуальних основ фінансової стратегії економічного зростання в Україні (В. Опарін, В. Федосов), фінансово-кредитному механізму ін-новаційної моделі розвитку України (М. Крупка), монетарним складо-вим економічного зростання (А. Гальчинський, А. Дроб'язко), грошо-во-кредитному регулюванню (І. Лютий).
Невирішені раніше частини проблеми. Особливої уваги потребує, як вже згадувалось, проблематика фінансового забезпечення процесу ре-формування з метою досягнення сталого економічного зростання.
У публікаціях на дану тематику недостатньо уваги приділяється теоретичному обґрунтуванню ролі кредиту як фактора економічного зростання, зокрема, дослідженню відображення цієї проблеми у світо-вій економічній думці.
Метою цього дослідження є вивчення місця і ролі кре-диту як чинника економічного зростання у працях відомих економістів, зокрема, у роботі Шумпетера “Теорія економічного розвитку”.
Для забезпечення цієї мети слід розв’язати наступні завдання:
- розглянути основні теорії економічного зростання
- дослідити основні теорії кредиту
- знайти точки перетину вказаних теорій і на цій основі визначити. Яке місце в процесі відтворення відводиться кредиту тією чи іншою теорією.
У світовій економічній науці увага проблемам економічного зростання приділялась здавна. Серед них можна виділити п’ять основних груп, значення яких змінювалось з часом:
1. фактори економічного зростання
2. співвідношення теперішніх та майбутніх потреб та їх вплив на темпи зростання
3. взаємовплив економічного зростання та розподілу доходу
4.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Місце кредиту в економічній теорії як фактора економічного зростання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок