Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Українською реферат: ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ

Загрузка...

ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ / сторінка 12

Назва:
ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,19 KB
Завантажень:
23
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Суттєвою ознакою будь-яких змін є їхній аксіологічний (оціночний) ха-рактер, що залежить від багатьох факторів: загальної та професійної культури, політичної і соціальної ролі суб'єкта, його функцій тощо. Залежно від цього індивід висловлює свою думку, яка багато в чому визначається розвиненістю колективного розуму, обставинами, в яких формувалася думка. Знання обставин, врахування рухомості, мінливості суджень людей, вибір реальних інтересів пізнання, механізмів здійснення — важливі складові вивчення громадської думки та управління нею.
Якщо громадська думка формується на основі спіль-ної зацікавленості людей у конкретних політичних пи-таннях, то процес становлення й використання інтересів тих соціальних груп, осіб як фундамент компе-тентності громадської думки набуває особливого зна-чення. Не тільки громадську думку необхідно активно, систематично використовувати. Потребує адекватного регулювання й процес становлення та зміни інтересів людей як стимул їхньої діяльності.
В основі думок людини лежить синтез реальності та інтересів. Інтереси такою ж мірою суб'єктивні й бага-томанітні, якою е індивідуальними, своєрідними окремі особи. Індивідуальні оцінки людей з політичних питань, що становлять загальний інтерес, відображуються у суспільній думці.
Вираження загального інтересу значною мірою зале-жить від життєвої позиції індивідів, їх заінтересованого ставлення до політичних процесів, бачення у політичних проблемах змісту власних інтересів. Якщо індивідуаль-ні інтереси не дістають відображення у загальних, то зміст громадської думки буде формальним, парадним, неправдивим. Зміст громадської думки, її компетент-ність залежать від того, наскільки в ній відображені загальні інтереси як перетворена, знята форма інди-відуальних інтересів.
Політика як галузь узгодження і реалізації інтересів передбачає насамперед усвідомлення їх суб'єктами. Діалектика суспільних та індивідуальних інтересів, здійснення їх механізмами демократії передбачає, щоб корисна для суспільства діяльність перебувала під впливом насамперед включення людини в суспільні відносини на основі правильного розуміння своїх інте-ресів, які лише у кінцевому підсумку визначаються інте-ресами колективу, спільності. Водночас зростання активності особи в усіх сферах політичної діяльності залежить від того, наскільки колектив рахується з інди-відуальною думкою, наскільки демократичними є від-носини у соціально-політичному середовищі.
Демократичні відносини у політичних структурах суспільства сприяють цілеспрямованому формуванню у особи пріоритету суспільних інтересів, їх гармонійно-му поєднанню з індивідуальними інтересами. Фунда-ментом цього процесу є рівні конституційні права й обов'язки особи, оплата за працею залежно від її кіль-кості та якості, відсутність дискримінації за національ-ними, расовими, політичними, партійними та іншими ознаками.
Усвідомлення діалектики суспільних та індивідуаль-них інтересів та реалізація його на практиці є критерієм правильного розуміння особою свого місця і ролі у си-стемі політичних відносин. Це знання позначається на формуванні громадської думки і становленні демокра-тичної культури, розв'язанні колективних завдань. Вони розглядаються нею не як поза особою існуючі, а як її власна справа, умова і засіб самовираження і самоствердження В суспільстві. У менталітеті окремої особи відбувається поступове домінування «Я» над «ми».
Індивідуальні інтереси нездійсненні без зв'язку з ко-лективними політичними проблемами. Збіг політичних тa індивідуальних інтересів по суті не означає, що всі інтереси (суспільні, політичні, особисті) завжди і за всіх обставин співпадають. Між ними існують суперечності, їх і фіксує громадська думка.
Якщо суперечності не виявляються і не розв'язують-ся, то політична свідомість, що відображується у формі громадської думки, стає деміургом політичної реаль-ності. Це є характерним для тоталітаризму й автори-таризму. Політична свідомість є водночас передумовою формування політичної реальності. Якщо в ній жорстко задається незмінна колективна свідомість, що запе-речує індивідуальну, то це є показником тотальної духовності, точніше бездуховності можновладців.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Реферат на тему: ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок