Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Скачати реферат: ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ

ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ / сторінка 4

Назва:
ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,19 KB
Завантажень:
23
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
розкладу і кризи феодально-кріпосницької системи, скасування кріпосного права і розвиток капіталізму і т. д.
М. С. Грушевський пропонує інший варіант. Для нього історія України складається з кількох етапів, або епох, а саме: «період, що передував утворенню Київ-ської держави», «епоха державного життя», «литов-сько-польська епоха, «козацька епоха», «занепад ко-зацтва і українського життя», «українське відроджен-ня» тощо Він доводить, що не Україна «вийшла» з Київської Русі, а навпаки, саме Київська Русь була державою українського народу.
З поваленням царату з'явилася реальна надія на створення Української республіки, яка «буде керува-тися виключно волею самої української демократії і на ній лежатиме відповідальність за долю нашого народу і краю».
Після того як у жовтні 1917р. Тимчасовий уряд було повалено і до влади прийшли більшовики, Цент-ральна Рада Третім універсалом від 20 листопада про-голосила створення Української Народної Республіки, а також поширила компетенцію практично на всі етні-чні українські землі, що входили до складу Російської імперії. Так було зроблено реальний крок до практи-чного втілення ідеї першого президента УНР М, С. Гру-шевського еро утворення національної державності соборної України.
Розпад Австро-Угорщини сприяв подальшому .роз-гортанню національно-визвольного руху на західно-українських землях. У листопаді 1918 р. у Львові було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку. Кульмінацією демократичного державного відродження стала велика злука УНР і ЗУНР 22 січня 1919р. Не-зважаючи на певну декларативність цього акту, він мав непересічне значення для державного становлення українського народу.
Нову сторінку в історії української національної державності було відкрито 16 липня 1990 p., коли Вер-ховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України. У ній проголошувався державний суверенітет як верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади Республіки у межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Україна, підкреслювалося далі, як суверенна національ-на держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією права на самовизна-чення. Вона, є самостійною у вирішенні будь-яких питань державного життя, а державна влада в Рес-публіці здійснюється за принципом розподілу її на зако-нодавчу, виконавчу та судову.
24 серпня 1991 р. Верховна Рада прийняла «Акт проголошення незалежності України». В ньому урочи-сто наголошувалось, що з моменту схвалення Акту утворюється незалежна держава —- Україна, її територія є неподільною і недоторканою. Нова Конституція України, концепцію якої у загальних рисах затвердила Верховна Рада, приведе до логічного правового завершення державотворчого процесу.
Право — один з найважливіших засобів здійснення державної влади. Природа державної організації
Суспільства потребує, з одного боку, обов'язкового використання права як основного і вирішального засобу реалізації державно-владних велінь, а з другого — втілення державної влади в правову форму. Забезпечен-/ ня додержання норм права за допомогою відповід-ного апарату — один з важливих каналів реалізації державної влади.
Необхідно пам'ятати, що який би шлях створення національної державності не обирав той або інший Народ, залишаються незмінними об'єктивні закономір-ності державного розвитку людства; вони відбивають історію розвитку держав, зміни їх соціальної сутності, типів держав, видів державного правління, устрою, режиму тощо.
Перш за все зупинимося на понятті історичного типу держави. Тип держави — це система суттєвих рис, притаманних усім державам, економічною основою яких є певний тип виробничих відносин і які виражають соціально-змістовну сутність і соціальне призначення держави.
До основних причин зміни типів держави належать: розвиток продуктивних сил і відповідна зміна виробничих відносин; зміна соціальної (зокрема, класової) структури суспільства; встановлення нового співвід-ношення класових та інших соціальних сил; перехід державної влади до представників іншого класу (союзу класів) або соціальної групи, а отже, зміна соціальної сутності держави.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Реферат на тему: ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок