Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Поняття та види методiв державного управління

Поняття та види методiв державного управління

Назва:
Поняття та види методiв державного управління
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,11 KB
Завантажень:
338
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Поняття та види методiв державного управління


Під методом звичайно розуміють спосіб або засіб досягнен-ня поставленої мети. Відповідно до цього адміністративно-право-вими методами є способи та прийоми безпосереднього і цілеспря-мованого впливу виконавчих органів (посадових осіб) на підставі закріпленої за ними компетенції, у встановлених межах та відповідній формі на підпорядковані їм органи та громадян.
Методи проявляються у формах управління, через взаємодію суб'єктів та об'єктів управління, зв'язки, що між ними склалися. В них відбиваються воля держави, повноваження юридично-владного харак-теру, що належать виконавчим органам. Тому методи управління юри-дичне оформлені, закріплені адміністративно-правовими нормами.
Правильне розуміння методів можливе на підставі та у зв'язку з функціями управління. Будь-яка функція, що потребує реалізації, ста-новить собою конкретну мету управління і дії, взаємопов'язані через завдання її здійснення. Тому вона є частиною управлінської діяльності. Це дає змогу відокремити методи управління від понять, що вжива-ються в подібному до них розумінні. Наприклад, планування, конт-роль, облік та інші подібні до них дії є функціями управління. Але, взяті як окремі прийоми будь-якої з функцій управління, вони являють собою вже методи управління. Саме їх оптимальний вибір у конкрет-них умовах забезпечує ефективну діяльність органу управління.
Внаслідок значного різноманіття суб'єктів виконавчої влади та об'єктів, що перебувають під їх впливом, методи управління теж є різноманітними. Але це не виключає наявності у них загальних рис. Найбільш характерними для методів управління є: 1) способи впли-ву виконавчого органу (посадової особи) на підпорядкований йому орган та громадян; 2) вираження державного публічного інтересу, керівної ролі держави; 3) засоби досягнення мети; 4) способи орга-нізації, прийоми здійснення функцій, що виникають в процесі здійс-нення спільної діяльності; 5) способи реалізації компетенції.
При цьому прийоми та способи, що використовуються для реа-лізації управлінських завдань, які стоять перед суб'єктом виконав-чої влади, прямо залежать не тільки від його правового статусу, а й від особливостей адресата — об'єкта управління (форми власності, індивідуального чи колективного характеру і т. ін.). Будучи правиль-но поєднані, ці методи створюють єдину взаємопов'язану систему способів впливу. Проте це не виключає й суперечностей, що вини-кають тоді, коли ті чи інші методи використовуються або всупереч об'єктивним умовам, або невиправдано широко. Методи управління, що виражають різні аспекти практичної діяльності того чи іншого виконавчого органу (посадової особи), дають відповідь на запитання: як вони діють, реалізуючи свої повноваження, як використовують різні засоби для досягнення поставленої мети? Від уміння їх обирати та застосувати залежить ефективність управлінської діяльності.
У практичній діяльності виконавчих органів (посадових осіб) з метою вироблення найбільш ефективного варіанту використовуються певні прийоми та способи управлінської роботи. Як правило, до прий-няття управлінського рішення застосовується моделювання, здійсню-ються розрахунки, прогнозується можливість досягнення відповідних результатів і т. ін. Але визнавати їх методами управління немає підстав, бо вони не виражають безпосереднього управлінського впливу, не діють на об'єкт управління. Таким чином, дії, що мають зовнішнє юридично-владне значення та вираження, слід відрізняти від методів організації роботи апарату управління і методів процедурного характеру.
Методи управляючого впливу є адміністративно-правовими методами. Саме в них виявляються всі якості державно-управлінсь-кої діяльності, в межах якої реалізується виконавча влада.
За допомогою адміністративно-правових методів суб'єкт вико-навчої влади здійснює управляючий вплив на об'єкт шляхом вико-ристання адміністративно-правових форм управління.
В адміністративному праві загальновизнано, що метод і форма управління є взаємопов'язаними сторонами процесу управління.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Поняття та види методiв державного управління

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок