Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ.

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ.

Назва:
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,83 KB
Завантажень:
170
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ.
 


План.
Суть і основні принципи прогнозування.
Основні функції прогнозування, класифікація прогнозів.
Основні методи прогнозування.
Організація прогнозування в Україні.
Ринок регулює економічні відносини на короткий період. Для здійснення функцій державного регулювання економічними процесами необхідно знати майбутнє багатьох економічних явищ з тим, щоб прий-няти правильне рішення у теперішньому. Це породжує необхідність прогнозування на всіх ієрархічних рівнях управління.
Під прогнозом-розуміють науково обгрунтоване суджен-ня про можливий стан об'єкта у майбутньому. Він грунтується на вивченні закономерностей розвитку різних економічних явищ і процесів, вдявляє найбільш імовірні та альтернативні шляхи їх розвитку і дає базу для вибору і обгрунтування економічної політики, яка б ураховувала вияв-лені об'єктивні сторони пізнаних закономірностей і процесів.
Об'єктом економічного і соціального прогнозування виступає еко-номічний і соціальний потенціал України (регіону, галузі, підпри-ємства): сукупність трудових ресурсів; розвіданих, нерозвіданих і використову-ваних природних ресурсів, джерел енергії;
науково-технічний по-тенціал; промислово-виробничий по-тенціал; сільськогосподарський потенціал; потенціал соціального розвитку — потенціал таких галузей, як охорона здоров'я, культура і мистецтво, спорт, ту-ризм, загальна і професійна освіта.
Суб'єктом прогнозування виступає держава в особі державних органів управління певного ієрархічного рівня, економічні служби органів місцевого самоврядування, а також економічні служби підприємств та організацій різних форм власності.
Практична діяльність суб'єкта стосовно об'єкта прогнозування полягає у тому, щоб певними методами і з використанням певного інструментарію вивчити інформацію про об'єкт або систему і перетво-рити її в інформацію про майбутнє об'єкта або системи.
Основними функціями прогнозування є:
науковий аналіз економічних, соціальних, науково-технічних про-цесів і тенденцій;
дослідження об'єктивних зв'язків соціально-економічних явищ господарського розвитку у конкретних умовах;
оцінка сформованого рівня розвитку, конкретної ситуації і вияв-лення тенденцій, які можуть скластися у майбутньому, передбачення нових ситуацій та їх оцінка;
виявлення можливих альтернатив розвитку економіки у перспек-тиві, нагромадження наукового матеріалу для обгрунтованого вибору певних рішень.
Виділяють такі основні принципи економічного і соціального прогно-зування: системності, наукової обгрунтованості, альтернативності, адек-ватності.
До основних прогнозів належать:
Економічні прогнози охоплюють прогнози розвитку різних економічних явищ і процесів.
Демографічні прогнози охоплюють прогнози руху народонаселен-ня і відтворення трудових ресурсів, рівня зайнятості, підвищення кваліфікаційного і зміни професійного складу трудових ресурсів, рівня безробіття.
Прогнози науково-технічного прогресу визначають перспективу економічного потенціалу і охоплюють прогнози розвитку науки, прогнози комплексних напрямів науково-технічного прогресу, прогнози впровадження нової техніки і технологій.
Соціальні прогнози охоплюють прогнози споживчого по-питу населення, рівня життя, соціально-економічних потреб населення, змін способу життя, соціального складу суспільства.
Система прогнозів за проблемною ознакою повинна включати: прогнози наслідків від реалізації окремих рішень управлінських органів, наслідків від можливого та імовірного настання певних подій у країні, розвитку яких-небудь окремих проблем і, відповідно, розвитку еко-номіки країни в цілому.
За організаційною ознакою система прогнозів повинна охоплюва-ти складання комплексного прогнозу економічного і соціального розвит-ку держави (прогнозу економіки України), прогнозів окремих виробничих, управлінських і територіальних структур.
За часовим горизонтом економічні прогнози класифікують на
опе-ративні-до 1 місяця, короткострокові-до 1 року, середньострокові-до 5 років, довгострокові-5-15років. Чим більший період прогнозування, тим меншою є його точність, тим важче ліквідувати невизначеність, а значить, тим нижча імовірність реалізації прогнозу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок