Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Капітальні вкладення, їх види та форми здійснення

Капітальні вкладення, їх види та форми здійснення

Назва:
Капітальні вкладення, їх види та форми здійснення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,66 KB
Завантажень:
271
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Капітальні вкладення, їх види та форми здійснення
Відновлення основних фондів на діючих підприємствах здійсню-
ється за рахунок капітальних вкладень.
Капітальні вкладення — це витрати на створення нових, розши-
рення, реконструкцію та модернізацію діючих основних фондів. До
капітальних вкладень на підприємствах належать витрати на буді-
вництво будівель, споруд та інших об’єктів, включаючи будівель-
но-монтажні роботи, вартість обладнання та інвентарю, які вхо-
дять у кошториси будівництва; витрати на придбання машин та
обладнання, які не входять у кошториси будівництва; витрати на
придбання транспортних засобів, обчислювальної техніки тощо;
витрати на будівництво та обладнання житлових будинків, дитя-
чих дошкільних установ, об’єктів культурно-побутового призна-
чення та ін.
Крім того, до складу капітальних витрат належать такі: проект-
но-пошукові; на відведення земельних ділянок та переселення у зв’яз-
ку з будівництвом; на технічний нагляд за будівництвом; на науко-
во-дослідницькі роботи, передбачені в кошторисах на будівництво;
на утримання керівництва підприємств, які будуються; інші витра-
ти, які не належать до монтажних та будівельних робіт, але передба-
чені зведеним кошторисом на будівництво.
Поняття “капітальні вкладення” тотожне поняттю “інвестиції”.
У цьому зв’язку поняття “капітальні вкладення” розглядається як
інвестиції, спрямовані на створення нових, розширення, реконструк-
цію та модернізацію діючих основних фондів.
В умовах ринкової економіки розрізняють інвестиції реальні та
фінансові.
Реальні (прямі) інвестиції — це вкладення капіталу у створення
засобів виробництва.
Фінансові інвестиції — це вкладення капіталу в цінні папери, а та-
кож його розміщення в банках або це активи, які утримуються під-
приємством з метою збільшення прибутку, вартості капіталу або
інших вигод для інвестора.
Найбільш прогресивною формою інвестицій є реальні (прямі)
інвестиції, пов’язані з відновленням основних фондів у формі ново-
го будівництва, реконструкції, розширення та технічного переозбро-
єння діючих підприємств та об’єктів невиробничої сфери, придбан-
ня транспортних засобів, земельних ділянок, об’єктів природокорис-
тування тощо.
Залежно від джерел фінансування розрізняють такі капітальні
вкладення:
· державні — інвестиції, спрямовані на створення і відновлення
основних фондів, джерелом фінансування яких є кошти держав-
ного бюджету, державних підприємств і організацій, а також
місцевих бюджетів;
· державні централізовані — інвестиції, спрямовані на створення
та відновлення основних фондів і фінансуються за рахунок
коштів державного бюджету й бюджетних кредитів;
· недержавні — інвестиції, що фінансуються за рахунок коштів
інвесторів з недержавними формами власності, до яких нале-
жать:—
власні фінансові ресурси інвестора (прибуток, аморти-
заційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, сти-
хійного лиха, грошові нагромадження і заощадження грома-
дян, юридичних осіб тощо);—
позикові фінансові кошти інвестора;—
залучені фінансові кошти інвестора (кошти, отримані від
продажу акцій, облігацій, пайові та інші внески громадян,
юридичних осіб);—
безкоштовні і добродійні внески, пожертвування громадян,
підприємств та організацій;—
кошти іноземних інвесторів (іноземні інвестиції як прямі,
так і портфельні, капітальні трансферти, кредити);—
капітальні трансферти — інвестування капітальних вкла-
день шляхом переказу іноземної валюти в Україну і переда-
вання права володіння іноземними цінними паперами;—
змішані — інвестиції, спрямовані на створення і відновлен-
ня основних фондів, у загальному обсязі яких є частка дер-
жавних коштів.
Розширення основних фондів виробничого призначення може
здійснюватися за рахунок нового будівництва виробничих об’єктів,
розширення, реконструкції та технічного переозброєння діючих
підприємств.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Капітальні вкладення, їх види та форми здійснення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок