Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Забезпечення фінансово-економічної сфери регіонів банківської системи України

Забезпечення фінансово-економічної сфери регіонів банківської системи України

Назва:
Забезпечення фінансово-економічної сфери регіонів банківської системи України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,23 KB
Завантажень:
38
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат
з курсу «Гроші та кредит»
на тему:
Забезпечення фінансово-економічної сфери регіонів банківської системи України


Зміст
Вступ.
1. Рівень територіальної концентрації банківської системи в регіонах України. ………………………………………………………………………4
2. Показник залучення (вилучення) через банківську систему фінансових ресурсів у регіонах. ……………………………………………………….....7
3. Банківське кредитування регіонів України. ……………………………....8
4. Висновки. ……………………………………………………………………12
5. Список використаної літератури. ………………………………………….14
Додатки. ………………………………………………………………………....15
У сучасних умовах банківські систе-ма відіграє стратегічну роль у розвитку економіки України. Пов'яза-но це в основному з нерозвинутістю ринку фінансових посередників у дер-жаві. Нині в Україні слабко розвинута ланка інвестиційних посередників — спеціальних компаній та фондів. Тільки і 01.01-2004 року набрав чинності Закон України "Про недержавне пенсійне за-безпечення", по-ле для функціонування недержавних пенсійних фондів. Трохи краще, та все ж недостатньо розвинута ланка страхо-вих компаній. Власне, ці фактори і при-звели до домінування саме банківсько-го сектору на фінансовому ринку країни.
Банки істотно підтримують вітчизняну економіку. В основному це вияв-ляється у фінансуванні інвестиційного процесу на підприємствах, наданні коштів для задоволення споживчих по-треб населення, розрахункових послуг тощо. Нині в наукових публікаціях приділяється багато уваги особливос-тям функціонування банківських уста-нов в Україні, розглядаються численні напрями та шляхи вдосконалення їх роботи. Однак сучасна економічна наука майже не досліджує регіональні аспек-ти діяльності українських банків А проте в умовах усе більшої фінансової глобалізації та регіоналізації це питання є дуже суттєвим і стратегічно важливим для розвитку регіонів.
Протягом І кварталу 2003 року розвиток банківської системи України характеризувався динамічним зростанням обсягів діяльності, певним підвищенням фінансової стабільності, рівня капіталізації, поліпшенням якості активів, кредитного портфеля, незначними змінами в кількісній структурі банків.
1.Рівень територіальної концентрації банківської системи в регіонах України.
На сьогодні сталий розвиток банківської системи України стримується значними територіальними дис-пропорціями щодо забезпечення банківськими послугами окремих регіонів. Причому за цим показни-ком Україна відстає від багатьох інших держав. Так, у країнах ЄС на 100тис. осіб припадає 40—50 кредитних установ, Центральної та Східної Євро-пи — 7, в Україні 3.2 (в столично-му регіоні — 5.7., на решті території України, без урахування столичного регіону, — 3.0.
Рівень розвитку регіональних банківських систем значною мірою за від соціально-економічного розпитку регіонів, чисельності насе-лення, розвитку ринкової і транспорт-ної інфраструктури, мережі зв'язку тощо.
За рівнем територіальної концент-раті банківської системи ( обсягом сумарних активів банків і філій, розташованих в області) регіони умовно можна поділити на чотири групи (див. додаток А): ви-сокої (столичний регіон),середньої (активи банків і філій в області пере-вищують 1.5 млрд. грн.). незначної ( зазначений показник становить від 500 млн. до 1.5 млрд. грн. ) і низької концентрації (менше 500 млн. грн.).
Група високої концентрації представлена м. Києвом та Київською обла-стю (столичний регіон), де зосередже-10 більше половини діючих банків (85. або 54.1%) і 166 банківських філій (11 8% від їх загальної кількості). Загальні активи банківських установ столичного регіону на 01.04.2003 р. становили 36 423.7 млн. грн. (48.7% від загальних активів по системі), кре-дитний портфель — 22 546.0 млн. грн. і (44.5%), капітал (балансовий) -5 859.3 млн. грн. (56.6%). Така висока концентрація банківських активів і капіталу в столичному регіоні харак-терна практично для всіх країн СНД - Росії. Білорусі та інших.
Група середньої концентрації вклю-чає 8 індустріально розвинутих областей(Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Одеську, Запорізьку, Львівську, Полтавську та Автономну Республіку Крим), де сконцентрова-но близько третини банків України (60, або 38.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Забезпечення фінансово-економічної сфери регіонів банківської системи України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок