Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Суть АПК

Суть АПК

Назва:
Суть АПК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,18 KB
Завантажень:
345
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
План
Суть АПК.
Агропромисловий цикл.
Потреби населення.
Зернопромисловий комплекс.
Бурякоцукровий комплекс.
Плодоовочевоконсервний комплекс.
Виноградарсько-виноробний комплекс.
Олійножировий комплекс.
Льонопромисловий комплекс.
Ефіроолійний комплекс.
Тваринницько-промислові комплекси.
Молокопромисловий комплекс.
Птахопромисловий комплекс.
Територіальна організація АПК.
Агропромислові зони.
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Агропромисловий комплекс (АПК) — це сукупність взаємопов'язаних галузей породного господарства, об'єдна-них своєрідною цільовою функцією (забезпечення населен-ня продуктами харчування і предметами народного спо-живання сільськогосподарського походження), що розвива-ються відповідно до конкретних природно- і суспільно-географічних особливостей території.
АПК як складна система має три головні аспекти: ком-понентний, територіальний і організаційний. Компонентний аспект структури АПК полягає у наявності і зв'язаності окремих галузей, функціональних сфер (блоків) галузей і агропромислових циклів (ланцюгів).
До складу АПК входить понад 100 галузей і підгалузeй народного господарства, та ще багато галузей частково або повністю з ними пов'язані.
Галузі, що входять до складу АПК, можна згрупувати в окремі функціональні сфери (блоки):
а) виробництво сільськогосподарської продукції (рослин-ництво, тваринництво);
б) промислова переробка сільськогосподарської продукції (харчосмакова, м'ясна, молочна, мукомельно-круп'яна про-мисловість, легка промисловість по переробці сільськогоспо-дарської сировини);
в) виробництво засобів виробництва для всіх галузей АПК (тракторне і сільськогосподарське машинобудування, про-довольче машинобудування; виробництво мінеральних добрив та інших хімічних засобів для інтенсифікації сільськогоспо-дарського виробництва; мікробіологічна промисловість, ком-бікормова промисловість; сільське будівництво);
г) виробнича та соціальна інфраструктура (заготівля, зберігання, транспортування і реалізація продукції, науко-во-дослідні організації і підготовка кадрів).
Агропромисловий цикл (ланцюг) як одна з форм ком-понентної структури АПК — це поєднання взаємопов'яза-них стадій одного виробничого процесу, що охоплює ви-робництво, переробку і реалізацію сільськогосподарської продукції. Агропромислові цикли є основою формування спеціалізованих АПК (м'ясопромислового, молокопромислового, плодоовочевоконсервного тощо).
Аналіз компонентної структури АПК України наприкін-ці 80 — на початку 90-х років, (див.таблиця) засвідчує зна-чне переважання у вартості основних виробничих фондів і чисельності зайнятих робітників (більше 70%) сільського господарства, що не відповідає прогресивним світовим тен-денціям щодо структури агробізнесу. Для розвинутих країн світу характерне переважання галузей, що здійснюють ви-робниче і невиробниче обслуговування сільського господар-ства, займаються переробкою і реалізацією сільськогоспо-дарської сировини (наприклад, на сільське господарство США припадає лише 10% зайнятих).
Таким чином, компонентна структура АПК України ви-магає подальшого вдосконалення на основі зміни пріорите-тів розвитку, а також організаційно-правових основ госпо-дарювання.
Україна — давня землеробська держава, на яку припа-дає третина чорноземів світу, тому відродження її сільсь-кого господарства, насамперед зернового — основа відрод-ження держави.
2
Розподіл обсягу продукції, основних виробничих фондів і середньоріч-ної чисельності зайнятих по галузях АПК України, 1989 р., %*
Галузі АПК | Обсяг продукції | Основні вироб-ничі фонди | Середньорічна чисельність зайнятих
АПК в цілому | 100,0 100,0 | 100,0
в т.ч. по галузях:
сільське і лісове
господарство | 51,4 72,3 | 73,5
заготівля | 1,1 2,6 | 1,3
галузі промисловості,
що переробляють сільсько-
господарську сировину | 36,3 15,8 | 9,9
торгівля і громадське
харчування | 2,1 3,5 | 6,5
ремонт тракторів і сільсько-
господарських машин
будівництво | 1,5 2,0
7,6 3,8 | 1,9
6,9
Зміна пріоритетів у розвитку сільського господарства вбачається у встановленні раціональних пропорцій між зерновим господарством і тваринництвом.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Суть АПК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок