Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Фінансова система

Фінансова система

Назва:
Фінансова система
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,53 KB
Завантажень:
43
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Тема:Фінансова система
План:
1.Суть фінансів 3
2.Функції фінансів 4
3.Фінансова система 5
4.Висновок 8
Суть фінансів
Фінанси — сукупність економічних відносин, пов'язаних з системою утворення та використання фондів грошових ресурсів для задоволення потреб розширеного відтворення. Фінанси включають лише ті відносини, які стосуються процесу утво-рення, розподілу та використання фондів гро-шових коштів на підприємствах, у регіонах і народному господарстві країни загалом.
Суб'єктами фінансових відносин виступають підприємства, громадські організації, державні органи управління, держава в цілому й населен-ня країни. Вони виконують важливу роль у забез-печенні руху відповідної грошової маси від низових ланок виробництва до центру й навпаки. Взаємодія суб'єктів фінансів здійснюється у про-цесі формування й використання амортизацій-ного фонду, фонду нагромадження, фондів для вирішення різноманітних соціальних проблем.
Фінанси обслуговують кругооборот та оборот виробничих фондів у грошовій, виробничій і товарній формах, а також охоплюють широкий спектр податкових платежів населення, позики, лотереї, вклади в Ощадбанки тимчасово вільних грошей. Через фінансові важелі держава, у свою чергу, надає населенню кредити, регулює індивідуальну тру-дову діяльність, здійснює управління соціально-економічними. процесами, визначає темпи та пропорції суспільного відтво-рення.
Фінансові відносини складаються також між підприємства-ми й банками, організаціями матеріально-технічного постачан-ня. Вони будуються за певними принципами, головними серед яких є повна економічна самостійність підприємств, право на ведення незалежної від держави власної фінансової полгтики.
Фінансові відносини виникають також у внутрігосподар-ських зв'язках, особливо за умов розвинутого внутрігосподар-ського розрахунку, бригадних форм організації праці, оренди структурних підрозділів. Акціонування значної частини суспіль-ного виробництва також породжує нові форми фінансових відносин, які сприяють залученню додаткових коштів трудящих у виробництво й заохоченню високоефективної праці.
Функції фінансів
Суть фінансів концентровано вираже-на у виконанні ними таких функцій:
акумулюванні грошових коштів у конк-ретних видах цільових фондів (розподільча функція), здійс-ненні грошового контролю за використанням матеріальних ресурсів, стимулюванні прогресу.
Об'єктами дії розподільчої функції фінансів виступає гро-шова форма вартості валового суспільного продукту і частини національного багатства. На основі даної функції:
а) здійснюється заміщення вартості спожитих засобів ви-робництва і утворення первинних доходів у вигляді прибутку, нарахувань на соціальне страхування, утворення резервних і страхових фондів;
б) забезпечуються загальнодержавні потреби, формуються ресурси на утримання і розвиток невиробничої сфери, здійс-нюється внутрігалузевий, міжгалузевий і міжрегіональний роз-поділ національного доходу.
Акумулюючи та регулюючи фінансові ресурси, держава здатна активно впливати на формування оптимальних про-порцій між нагромадженням і споживанням, виробничою і невиробничою сферами, 1 і 2 підрозділами суспільного вироб-ництва, окремими галузями народного господарства та економічними регіонами.
Контрольна функція фінансів органічно випливає з роз-подільчої. Вона передбачає здійснення перевірки дотримання підприємствами та організаціями порядку акумулювання й
використання цільових централізованих і децентралізованих фондів грошових ресурсів суспільного призначення та вико-нання фінансових зобов'язань перед державою. Через фі-нансове законодавство держава регламентує й регулює про-цес нарахування, огтримання, зміну й відміну платежів у бюд-жет.
Стимулююча функція фінансів покликана підвищувати ефективність використання факторів виробництва, так регулю-вати вартісні пропорції, щоб вони створили достатні умови для проведення режиму економії, піднесення продуктивності праці і якості продукції. Будь-яке порушення цієї функції негайно підриває економічну і соціальну стабільність суспільства, про-вокує економічно невиправдане зростання цін і зниження продуктивності праці.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Фінансова система

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок