Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Сучасні проблеми регіонального розвитку в Україні

Сучасні проблеми регіонального розвитку в Україні

Назва:
Сучасні проблеми регіонального розвитку в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,09 KB
Завантажень:
179
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Сучасні проблеми регіонального розвитку в Україні


У даній статті піднімається проблема нерівномірності регіонального економічного розвитку в Україні та пов’язаних з цим питань соціально-економічного піднесення, вико-ристання внутрішніх ресурсів регіонів і зовнішніх джерел росту, вдосконалення відносин органів виконавчої влади усіх рівнів.
Теоретико-методологічні засади регіонального розвитку, трансформації регіональних господарських комплексів, регіональної політики визначені у працях українських економістів А. Амоші, П. Борщевського, С. Дорогунцова, Б.Данилишина, Л. Дейнеко, М. Долишнього, Л. Зайцевої, А. Єпіфанова, Н.Каніщевої, Є. Качана, В. Мамутова, А. Мазура, С. Мельника, В. Пили, В.Поповкіна, Т. Приходько, М. Тимчука, М. Фащевсь-кого, В. Фінагіна, М.Чумаченка та інших.
У працях вітчизняних та зарубіжних вчених вирішуються питання зменшення диферен-ціації регіонального розвитку, формування комплексних регіональних господарських систем, соціальної орієнтації економічного зростання.
Невирішеними залишаються проблеми, пов’язані зі зміною загальної макроекономіч-ної ситуації в Україні та кон’юнктури зовнішніх ринків, спеціалізації регіонів та тенден-цій у розміщенні продуктивних сил, механізмів реалізації регіональної політики. На відміну від існуючих досліджень дана стаття присвячена проблемам економічного зрос-тання регіонів України в умовах трансформації регіональних господарських систем і дії факторів, які сформувалися за останні роки і визначатимуть перспективи України на світо-вих ринках у довгостроковій перспективі.
На сучасному етапі Україна знаходиться на стадії економічного піднесення, яка активно розпочалась у 2000 році. Темп приросту ВВП склав за 2000 рік – 6 %, за 2001 – 9,2, за 2002– 4,1, за 2003 – 9,8 %. Таким чином, за чотири роки обсяги ВВП України збільши-лися на 32,1 %. Найбільший приріст валової доданої вартості (ВДВ) у січні 2004 року спо-сте-рігається у будівництві – 21,9 %, обробній промисловості –20,5, оптовій та роздрібній торгівлі – 9,4, добувній промисловості – 9,2 %. Водночас у темпах еконо-мічного розвитку регіонів простежується нестабільність і значна відмінність, зумовлена специфікою структури їх господарських комплексів, регіональною спеціалізацією, конку-рентоспроможністю продукції, активністю підприємницьких структур, економічною політикою держави стосовно підприємств-експортерів, що відбивається у внеску кожного регіону у загальний дохід і продукт держави. Так, у результаті невиваженості економіч-ної політики у 2002 році у грошово-фінансовому блоці економічних проблем інтенсивність економічного зростання зменшилась. Дефляційна політика щодо розвитку цього року, коли замість запланованих Урядом України 9 % інфляції на рік відбулася штучна дефляція в 0,6 % через завищення курсу гривні, завдала збитків експортному сектору економіки, який у сучасній структурі виробництва є таким, що найбільш динамічно розвивається і робить життєво важливі валютні вливання. Результатом цього стала втрата експортерами майже 5 млрд. грн. прибутку, 1,5 з яких передбачалось спрямувати у бюджети всіх рівнів. Постраждали і регіони експортної спеціалізації. Негативну роль у суспільно-економічних регіональних процесах, наповнюваності бюджетів усіх рівнів відіграла і жорстка моне-тарна політика. Недостатній рівень монетизації економіки, який залишається недостат-нім, призвів до ревальвації гривні, що відразу негативно вплинуло на підпри-ємства, які активно діють на зовнішніх ринках, а за ланцюговою реакцією і на внутрішньоорієнто-ваних виробників.
Динаміка частки валової доданої вартості (ВДВ) у регіонах України відбиває значні зрушення у територіальній структурі виробництва, які проявляються у перерозпо-ділі ресурсів суспільства на користь м. Києва, питома вага якого у ВДВ України зросла за останні шість років майже у 2,3 раза, що зумовлено високою інвестиційною активністю у місті, його особливим статусом, формуванням столиці європейського типу, розвитком сфери послуг, у тому числі висококваліфікованих і наукоємних (табл.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Сучасні проблеми регіонального розвитку в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок