Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності

Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності

Назва:
Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,72 KB
Завантажень:
123
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності
Перехід до ринкової економіки, який здійснюється у процесі роз-
державлення, передбачає наявність великої кількості суб’єктів гос-
подарювання різних форм власності: державної, комунальної, коо-
перативної, орендної, акціонерної, приватної, змішаної.
Функціонування кожного суб’єкта господарювання тієї чи іншої
форми власності пов’язана з і особливостями в організації фінансів.
Вони проявляються у формуванні статутного фонду (капіталу), роз-
поділі прибутку, формуванні і використанні фондів грошових
коштів, взаємовідносинах з бюджетом тощо.
Більшою мірою особливості організації фінансів у підприємств
різних форм власності виявляються при формуванні їх фінансових
ресурсів. Так, якщо на підприємствах державної форми власності
фінансові ресурси формуються в основному за рахунок бюджетних
коштів, то на підприємствах недержавної форми власності — пере-
важно за рахунок часткових (пайових) внесків засновників — юри-
дичних і фізичних осіб.
Водночас в умовах ринку для підприємств навіть державної фор-
ми власності значною мірою скорочуються бюджетні асигнування
на різні цілі. Разом з тим у багатьох підприємств з’являються такі
джерела фінансових ресурсів, як дивіденди і відсотки з цінних па-
перів, прибуток від участі в діяльності інших підприємств та від про-
ведення операцій з валютою і валютними цінностями тощо.
Основною формою господарювання в ринковій економіці є акці-
онерне товариство.
Акціонерне товариство — це організаційно-правова форма об’єд-
нання, утворена на основі добровільної згоди юридичних і фізичних
осіб, які об’єднали свої фінансові та матеріальні ресурси і випустили
в обіг акції з метою отримання прибутку.
Акціонерне товариство є юридичною особою, що має власну на-
зву, статут, печатку і баланс. Відповідно до статуту воно може
здійснювати будь-які види діяльності, які не суперечать чинному за-
конодавству. У статуті крім видів діяльності мають бути зазначені
види акцій, що випускаються, їх номінальна вартість, кількість
акцій, які купуються засновниками, а також відповідальність за не-
своєчасний випуск акцій.
Кожне акціонерне товариство має повну господарську само-
стійність щодо вирішення установчих питань, а саме у виробництві
та розподілі продукції, оплаті праці своїх працівників, встановленні
цін, розподілі та використанні чистого прибутку та інших резуль-
татів підприємницької діяльності. Акціонерне товариство несе відпо-
відальність за своїми зобов’язаннями всім майном, проте не відпові-
дає за зобов’язаннями акціонерів. Разом з тим акціонери відповіда-
ють за зобов’язаннями товариства в межах особистого внеску в
капітал.
Акціонерні товариства можуть бути відкритого і закритого
типів. Відмінність між ними полягає в тому, що акціонерні товари-
ства закритого типу можуть створювати обмежену кількість акціо-
нерів, а кількість та склад акціонерів товариства відкритого типу не
обмежені.
Статутний капітал акціонерного товариства відкритого типу
формується шляхом продажу акцій у формі відкритої передплати, а
в акціонерних товариствах закритого типу — лише за рахунок
внесків засновників, оскільки у відкриту передплату акції не надхо-
дять. Крім того, акціонер товариства відкритого типу може само-
стійно розпоряджатися своїми акціями, тобто продавати їх, переда-
вати іншим особам, закладати під заставу без згоди інших акціо-
нерів свого товариства. Член акціонерного товариства закритого
типу не може продавати свій пай без згоди інших акціонерів, які ма-
ють переважне право на придбання цих акцій.
Створення і функціонування акціонерних товариств опосередко-
ване фінансовими відносинами, які охоплюють грошові відносини із
засновниками товариства та їх трудовими колективами, постачаль-
никами і покупцями, бюджетом та позабюджетними фондами, стра-
ховими компаніями і банками, а також грошові відносини, пов’язані
з отриманням і розподілом власних доходів і накопичень, формуван-
ням і використанням відповідних фондів грошових коштів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок