Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Організація аудиту та його нормативно-правове забезпечення

Організація аудиту та його нормативно-правове забезпечення

Назва:
Організація аудиту та його нормативно-правове забезпечення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,19 KB
Завантажень:
332
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Контрольна робота:
Організація аудиту та його нормативно-правове забезпечення
ПЛАН
1. Управління аудитом в Україні
2. Сертифікація аудиторської діяльності
3. Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності
4. Професійна етика та правовий статус аудиторів і аудиторських фірм


ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ТА ЙОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Управління аудитом в Україні
Для усвідомлення сутності й логіки методів аудиту, технічних прийомів, ступеня старанності проведення аудиту слід також зрозу-міти умови й організаційні рамки його здійснення.
Питання, пов'язані з роботою І професійним захистом аудиторів, регулюють Аудиторська палата України І Спілка аудиторів Украї-ни. Організацію аудиту очолює Аудиторська палата України, яка відпо-відно до законодавства є неурядовим органом.
Аудиторська діяльність регулюється Законом України "Про ауди-торську діяльність" від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХП (зі змінами І доповненнями, внесеними Законами України від 14 березня 1995 р. № 81-95-ВР*, від 20 лютого 1996 р. № 54/96-ВР**. Цей Закон визна-чає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні й спрямований на створення системи незалежного фінансового конт-ролю з метою захисту Інтересів власника. Положення цього Закону діють на території України І поширюються на всі господарські суб'єк-ти незалежно від форм власності та видів діяльності. Аудиторська діяльність включає в себе організаційне І методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання Інших аудиторських послуг.
Аудиторські послуги надаються у формі аудиту, експертиз, консуль-тацій із питань обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забез-печення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.
Прибуток (дохід) від аудиторської діяльності оподатковується згідно з чинним законодавством. Законом України "Про аудиторську діяльність" створено Аудиторську палату України, повноваження якої визначаються цим Законом та Статутом Аудиторської палати Укра-їни (далі — АПУ).
Статут АПУ підлягає затвердженню двома третинами голосів від загальної кількості членів палати. АПУ здійснює сертифікацію суб'єк-тів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособове надають аудиторські послуги. Затверджені АПУ норми і стандарти аудиту є обов'язкови-ми для дотримання підприємствами, установами та організаціями.
АПУ створюється і функціонує як незалежний, самостійний орган на засадах самоврядування. Вона є юридичною особою, веде відповід-ний облік та звітність.
АПУ формується шляхом делегування до її складу п'яти пред-ставників від професійної громадської організації аудиторів Украї-ни, по одному представникові від Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Державного Комітету статистики України та Міністер-ства юстиції України. При цьому порядок делегування визначається, відповідно, з'їздом, правлінням, колегією або іншим керівним орга-ном. Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб.
АПУ створює на території України регіональні відділення, по-вноваження яких визначаються АПУ.
Ведення поточних справ АПУ здійснює Секретаріат, очолюваний завідувачем. Останній несе відповідальність за ефективне викорис-тання майна та коштів АПУ і створення сприятливих умов для ви-конання функціональних обов'язків її членами.
Термін повноважень членів АПУ не може перевищувати п'яти років, а членів АПУ першого скликання — відповідно, трьох років.
Персональний склад АПУ підлягає щорічній ротації у кількості не менше трьох членів. Призначення нових членів АПУ замість ви-булих здійснюється у встановленому порядку шляхом таємного ан-кетування аудиторів України. Всі рішення АПУ приймаються про-стою більшістю голосів за наявності двох третин її членів або шля-хом письмового анкетування.
За рівності голосів перевага надається рішенню, за яке проголосував головуючий, котрий веде засідання АПУ і функції котрого викону-ють по черзі всі члени палати за алфавітним порядком їхніх прізвищ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Організація аудиту та його нормативно-правове забезпечення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок